pääkirjoitus: Val­mius­la­kia on muu­tet­ta­va niin, että se mah­dol­lis­taa hyb­ri­di­pa­ko­lais­ten py­säyt­tä­mi­sen rajalle – EU-tuo­miois­tuin sa­no­koon asiassa vii­mei­sen sanan

Kevättulvat: Lapin ke­vät­tul­vat jää­mäs­sä pie­nek­si tänä vuonna – Katso vi­deol­ta, miten vuoden 2020 suur­tul­va eteni Ro­va­nie­mel­lä

Mainos: Yhtä tuore kuin jär­ves­tä nos­tet­tu rautu. Tilaa Lapin Kansa 1kk 1 €. Klikkaa ti­laus­si­vuil­le.

Tilaajille

"Ti­lan­ne ei ole hal­lin­nas­sa" – Tornion il­maan­tu­vuus­lu­ku on 149 eli lä­hes­tyy syksyn en­nä­tyk­siä

Raumon koululla altistui 12 opettajaa.

Tornion johtava lääkäri Jukka Ronkainen on huolissaan.

– Tornion kahden viikon ilmaantuvuusluku on 149 sataatuhatta kohden. Se on toiseksi korkein luku sitten viime syksyn pahimpien tartuntaryppäiden. Tilanne ei ole hallinnassa, vaan tartuntoja voi saada mistä vain kaupungista. Meillä on useampia tartuntaketjuja, joissa kaiketi on myös muunnoksia, jatkaa Ronkainen.