Tähtijuttu: Saa­ri­se­län uuden pol­ku­juok­su­ta­pah­tu­man rei­til­lä piti muistaa sulkea po­roai­ta ja odottaa ka­ve­rei­ta

Kuvakertomus: Ensin soi huu­li­harp­pu, ja sitten varsat as­te­li­vat raadin eteen

Jyri J. Taskila

Ko­ro­na­käy­tän­nöt muut­tu­vat Me­ri-La­pis­sa 29.1. alkaen

26.01.2022 19:09
Johtajaylilääkäri: ”Olisi järjetöntä jatkaa kaikkien oireisten testausta, kun influenssakausi alkaa”

Joh­ta­jay­li­lää­kä­ri: ”Olisi jär­je­tön­tä jatkaa kaik­kien oi­reis­ten tes­taus­ta, kun inf­luens­sa­kau­si alkaa”

06.09.2021 18:00 2
Tilaajille
Jo 70 prosenttia posiolaisista on rokotettu – Ylilääkärit: Tärkeää, että myös nuoret ottavat rokotuksen

Jo 70 pro­sent­tia po­sio­lai­sis­ta on ro­ko­tet­tu – Yli­lää­kä­rit: Tär­keää, että myös nuoret ottavat ro­ko­tuk­sen

08.06.2021 07:00
Tilaajille
"Tilanne ei ole hallinnassa" – Tornion ilmaantuvuusluku on 149 eli lähestyy syksyn ennätyksiä

"Ti­lan­ne ei ole hal­lin­nas­sa" – Tornion il­maan­tu­vuus­lu­ku on 149 eli lä­hes­tyy syksyn en­nä­tyk­siä

26.04.2021 18:33 1
Tilaajille
Miksi Länsi-Pohjaa ei lasketa perustasolle muun Pohjois-Suomen tavoin, johtajaylilääkäri Jyri J. Taskila?

Miksi Län­si-Poh­jaa ei lasketa pe­rus­ta­sol­le muun Poh­jois-Suo­men tavoin, joh­ta­ja­yli­lää­kä­ri Jyri J. Tas­ki­la?

09.04.2021 13:39 1
Tilaajille
Iäkkäiden ja riskiryhmäläisten rokotetavoitetta ei saavuteta Lapissa vielä

Iäk­käi­den ja ris­ki­ryh­mä­läis­ten ro­ko­te­ta­voi­tet­ta ei saa­vu­te­ta Lapissa vielä

30.03.2021 19:30 9
Tilaajille
Länsirajan asukkaiden rokotus voisi tuoda puskurin muuntovirusta vastaan – "THL on kuullut ehdotuksen", sanoo ylilääkäri Nohynek

Län­si­ra­jan asuk­kai­den rokotus voisi tuoda pus­ku­rin muun­to­vi­rus­ta vastaan – "THL on kuullut eh­do­tuk­sen", sanoo yli­lää­kä­ri Nohynek

18.01.2021 19:46 7
Tilaajille
Koronatilanne ei hellitä Länsirajalla - Länsi-Pohjan Taskila ennakoi rajoitusten jatkuvan vielä eteenpäin

Ko­ro­na­ti­lan­ne ei hellitä Län­si­ra­jal­la - Län­si-Poh­jan Taskila ennakoi ra­joi­tus­ten jat­ku­van vielä eteen­päin

04.01.2021 13:28
Tilaajille
Länsi-Pohjassa pitäisi vielä hetki malttaa – Paikalliset rajoitukset ovat taittaneet Tornion tartuntakäyrän, mutta tilanne on edelleen vakava

Län­si-Poh­jas­sa pitäisi vielä hetki malttaa – Pai­kal­li­set ra­joi­tuk­set ovat tait­ta­neet Tornion tar­tun­ta­käy­rän, mutta tilanne on edel­leen vakava

16.11.2020 20:34
Tilaajille
Torniossa torstaina uusia tartuntoja ja 30 hengen joukkoaltistuminen – Sairastuneita sairaala- ja tehohoidossa: "Auttakaa meitä saamaan tämä haltuun"

Tor­nios­sa tors­tai­na uusia tar­tun­to­ja ja 30 hengen jouk­ko­al­tis­tu­mi­nen – Sai­ras­tu­nei­ta sai­raa­la- ja te­ho­hoi­dos­sa: "Aut­ta­kaa meitä saamaan tämä hal­tuun"

05.11.2020 17:47 2
Tilaajille
Maskisuositusten sekamelska on turhaa: Perusohje on helppo ja maskipakko vain harvoin

Mas­ki­suo­si­tus­ten se­ka­mels­ka on turhaa: Pe­rus­oh­je on helppo ja mas­ki­pak­ko vain harvoin

16.10.2020 19:30
Tilaajille
Länsi-Pohjan asukkailla ei ole todettu koronaa puoleentoista kuukauteen – Taskila: "Nyt täytyy kiittää asukkaita ohjeiden muistamisesta"

Län­si-Poh­jan asuk­kail­la ei ole todettu koronaa puo­leen­tois­ta kuu­kau­teen – Tas­ki­la: "Nyt täytyy kiittää asuk­kai­ta oh­jei­den muis­ta­mi­ses­ta"

28.09.2020 16:45
Tilaajille
"Toimet ovat varsin rajuja" – Kukaan ei vielä tiedä, miten pakkokaranteenia aletaan soveltaa Suomen ja Ruotsin maarajalla

"Toimet ovat varsin rajuja" – Kukaan ei vielä tiedä, miten pak­ko­ka­ran­tee­nia aletaan so­vel­taa Suomen ja Ruotsin maa­ra­jal­la

11.08.2020 11:23 4
Tilaajille
"Länsi-Pohjassa koronatartunnat on löydetty erinomaisesti" – Johtajaylilääkäri katsoo, että Meri-Lapin korkeita tartuntalukuja selittävät osittain erilaiset testauskäytännöt

"Län­si-Poh­jas­sa ko­ro­na­tar­tun­nat on löy­det­ty eri­no­mai­ses­ti" – Joh­ta­ja­yli­lää­kä­ri katsoo, että Me­ri-La­pin kor­kei­ta tar­tun­ta­lu­ku­ja se­lit­tä­vät osit­tain eri­lai­set tes­taus­käy­tän­nöt

17.04.2020 15:21
Tilaajille
Lapin sairaanhoitopiirissä yksi uusi varmistettu koronatartunta, Länsi-Pohjassa ei yhtään

Lapin sai­raan­hoi­to­pii­ris­sä yksi uusi var­mis­tet­tu ko­ro­na­tar­tun­ta, Län­si-Poh­jas­sa ei yhtään

30.03.2020 19:04
Tilaajille
Meri-Lapissa todettu yhteensä kuusi koronavirustartuntaa – Johtajaylilääkärin tuntuman mukaan poikkeustoimet ovat hidastaneet taudin leviämistä

Me­ri-La­pis­sa todettu yh­teen­sä kuusi ko­ro­na­vi­rus­tar­tun­taa – Joh­ta­ja­yli­lää­kä­rin tun­tu­man mukaan poik­keus­toi­met ovat hi­das­ta­neet taudin le­viä­mis­tä

27.03.2020 12:21
Tilaajille
Varuskunta mukaan koronavirusepidemian ennustamiseen – Katso kolme ennustetta taudin leviämisestä Lapissa

Va­rus­kun­ta mukaan ko­ro­na­vi­rus­epi­de­mian en­nus­ta­mi­seen – Katso kolme en­nus­tet­ta taudin le­viä­mi­ses­tä Lapissa

18.03.2020 17:03
Tilaajille