pääkirjoitus: Po­la­ri­can ri­kos­epäi­ly kertoo mar­ja­lain toi­mi­vuu­den lisäksi siitä, ettei mar­ja­bis­nek­ses­sä hy­väk­sy­tä enää edes har­maal­la vyö­hyk­keel­lä ope­roin­tia

kolumni: Puo­lus­tai­si­ko­han pu­ti­nis­ti maa­tam­me?

Lapin kansan hirvilaskuri: Ter­vo­las­sa runsas vii­den­nes luvista on jo käy­tet­ty, isot sonnit jä­tet­tiin al­ku­kau­des­ta rau­haan: "Meillä oli naa­pu­ri­so­pi­mus"

Tilaajille

"Län­si-Poh­jas­sa ko­ro­na­tar­tun­nat on löy­det­ty eri­no­mai­ses­ti" – Joh­ta­ja­yli­lää­kä­ri katsoo, että Me­ri-La­pin kor­kei­ta tar­tun­ta­lu­ku­ja se­lit­tä­vät osit­tain eri­lai­set tes­taus­käy­tän­nöt

THL:n tilastojen mukaan lähes 13 prosentilla Länsi-Pohjassa testatuista todetaan koronavirus.

Länsi-Pohjan sairaanhoitopiirin omien tilastojen mukaan alueella oli todettu perjantai-iltapäivään mennessä 73 varmistettua koronatartuntaa.

Länsi-Pohjassa on varmistettuja tartuntoja toiseksi eniten koko maassa heti Uudenmaan jälkeen. Virus levisi tällä viikolla myös kahteen merilappilaiseen hoivakotiin.