Presidenttivierailu: Sauli Nii­nis­tön ja ken­raa­li­ku­ver­nöö­rin vie­rai­lu voi ai­heut­taa lii­ken­ne­kat­kok­sia Ro­va­nie­mel­lä

Penkkarit tänään: Abit juh­li­vat re­kois­saan useam­man poik­keus­vuo­den jälkeen

Kolumni: Taivas ei ole pu­toa­mas­sa nis­kaam­me

Mainos: Tilaa Lapin Kansa Digi koko vuodeksi samaan hintaan: 12,90 € / kk + 1 kk kaupan päälle, tilaa tästä

Koronavirustestit
Koronatestausta supistettiin Rovaniemellä – osa testipaikoista muuttuu kaupunkilaisille maksullisiksi

Ko­ro­na­tes­taus­ta su­pis­tet­tiin Ro­va­nie­mel­lä – osa tes­ti­pai­kois­ta muuttuu kau­pun­ki­lai­sil­le mak­sul­li­sik­si

21.03.2022 11:52 1
Tilaajille
Länsi-Pohjassa on tällä viikolla todettu 65 koronavirustapausta – tartuntamäärät ovat kasvussa

Län­si-Poh­jas­sa on tällä vii­kol­la todettu 65 ko­ro­na­vi­rus­ta­paus­ta – ­tar­tun­ta­mää­rät ovat kas­vus­sa

17.12.2021 13:48
Tilaajille
Pitääkö flunssaoireissa mennä koronatestiin? – Johtajaylilääkäri: Ikäihmisten ja riskiryhmäläisten ei kannata tavata rokottamattomia yli 12-vuotiaita

Pitääkö fluns­sa­oi­reis­sa mennä ko­ro­na­tes­tiin? – Joh­ta­jay­li­lää­kä­ri: Ikä­ih­mis­ten ja ris­ki­ryh­mä­läis­ten ei kannata tavata ro­kot­ta­mat­to­mia yli 12-vuo­tiai­ta

18.11.2021 06:30 5
Tilaajille
Lapin koronatestauskapasiteetti ei riitä, vaikka vain joka viides matkailija pitäisi testata

Lapin ko­ro­na­tes­taus­ka­pa­si­teet­ti ei riitä, vaikka vain joka viides mat­kai­li­ja pitäisi testata

06.10.2021 06:30 8
Tilaajille
Koronatestauspisteet ovat ruuhkautuneet Rovaniemellä – Hallintoylilääkäri: "Syynä koulujen alkaminen, ei niinkään viikonlopun isot tapahtumat"

Ko­ro­na­tes­taus­pis­teet ovat ruuh­kau­tu­neet Ro­va­nie­mel­lä – Hal­lin­toy­li­lää­kä­ri: "Syynä kou­lu­jen al­ka­mi­nen, ei niin­kään vii­kon­lo­pun isot ta­pah­tu­mat"

25.08.2021 15:54 2
Tilaajille
Rovaniemellä on todettu useita koronavirustartuntoja marjanpoimijoilla, 250 poimijaa testataan – "Sairastuneiden keräämät marjat eivät mene kuluttajille"

Ro­va­nie­mel­lä on todettu useita ko­ro­na­vi­rus­tar­tun­to­ja mar­jan­poi­mi­joil­la, 250 poi­mi­jaa tes­ta­taan – "Sai­ras­tu­nei­den ke­rää­mät marjat eivät mene ku­lut­ta­jil­le"

04.08.2021 15:26 56
Tilaajille
Tulisiko isojen yleisötapahtumien yhteydessä järjestää mahdollisuus koronapikatestaukselle? Vastaa Lapin Kansan kyselyyn

Tu­li­si­ko isojen ylei­sö­ta­pah­tu­mien yh­tey­des­sä jär­jes­tää mah­dol­li­suus ko­ro­na­pi­ka­tes­tauk­sel­le? Vastaa Lapin Kansan ky­se­lyyn

03.08.2021 10:28 9
Tilaajille
Oulussa on voinut altistua koronavirukselle viime viikonloppuna

Oulussa on voinut al­tis­tua ko­ro­na­vi­ruk­sel­le viime vii­kon­lop­pu­na

14.07.2021 16:56
Näätämön rajan testauspiste suljetaan sunnuntain jälkeen – Pohjois-Norjasta saapuvilta ei vaadita testiä tai rokotetodistusta maanantaista alkaen

Nää­tä­mön rajan tes­taus­pis­te sul­je­taan sun­nun­tain jälkeen – Poh­jois-Nor­jas­ta saa­pu­vil­ta ei vaadita testiä tai ro­ko­te­to­dis­tus­ta maa­nan­tais­ta alkaen

09.07.2021 20:19
Tilaajille
Torstain koronaseuranta: Yökerhoketjussa 24 tartuntaa, ketjussa varmistunut delta-muunnosta ja terveydenhuollon palvelut kuormittuneet, Länsi-Pohjassa kaksi uutta tartuntaa

Tors­tain ko­ro­na­seu­ran­ta: Yö­ker­ho­ket­jus­sa 24 tar­tun­taa, ket­jus­sa var­mis­tu­nut del­ta-muun­nos­ta ja ter­vey­den­huol­lon pal­ve­lut kuor­mit­tu­neet, Län­si-Poh­jas­sa kaksi uutta tar­tun­taa

08.07.2021 12:44 2
Matkailuala pettyi jälleen matkustusrajoituksiin – "Tällaista linjamuutosta ei todellakaan odotettu"

Mat­kai­lu­ala pettyi jälleen mat­kus­tus­ra­joi­tuk­siin – "Täl­lais­ta lin­ja­muu­tos­ta ei to­del­la­kaan odo­tet­tu"

07.07.2021 19:30 23
Tilaajille
Pietarin-matkalaisilla todettu jo liki 100 tartuntaa – pääministerikin huolestui tilanteesta

Pie­ta­rin-mat­ka­lai­sil­la todettu jo liki 100 tar­tun­taa – pää­mi­nis­te­ri­kin huo­les­tui ti­lan­tees­ta

24.06.2021 20:46 6
Ruotsista saapuvien asenne huolettaa Lapin terveysviranomaisia – "Ihmiset eivät ole motivoituneita antamaan yhteystietojaan ja hakeutumaan koronatesteihin"

Ruot­sis­ta saa­pu­vien asenne huo­let­taa Lapin ter­veys­vi­ran­omai­sia – "Ih­mi­set eivät ole mo­ti­voi­tu­nei­ta an­ta­maan yh­teys­tie­to­jaan ja ha­keu­tu­maan ko­ro­na­tes­tei­hin"

20.05.2021 15:24 10
Tilaajille
Maahantulijoiden terveystarkastukset jatkuvat Lapin rajakunnissa ja lentoasemilla

Maa­han­tu­li­joi­den ter­veys­tar­kas­tuk­set jat­ku­vat Lapin ra­ja­kun­nis­sa ja len­to­ase­mil­la

25.03.2021 18:59 1
Tilaajille

Levi Spa -kyl­py­läs­sä Kit­ti­läs­sä mah­dol­li­nen jouk­ko­al­tis­tu­mi­nen tors­tai­na

21.03.2021 13:48
Rajalla kummittelee nyt epämääräinen karanteenin tai pakkotarkastuksen uhka – Koronatesti ei edelleenkään pakollinen

Rajalla kum­mit­te­lee nyt epä­mää­räi­nen ka­ran­tee­nin tai pak­ko­tar­kas­tuk­sen uhka – Ko­ro­na­tes­ti ei edel­leen­kään pa­kol­li­nen

02.03.2021 16:37
Tilaajille
Avi määräsi kunnat järjestämään rajanylittäjille terveystarkastuksia – Mitä se tarkoittaa?

Avi määräsi kunnat jär­jes­tä­mään ra­jan­ylit­tä­jil­le ter­veys­tar­kas­tuk­sia – Mitä se tar­koit­taa?

02.03.2021 09:03
Tilaajille
Aluehallintoviraston määräys: Jokainen maahantulija ohjattava terveystarkastukseen Lapin kaikilla rajanylityspaikoilla – kunnat ja sairaanhoitopiiri vastuussa tarkastuksista ja testeistä

Alue­hal­lin­to­vi­ras­ton mää­räys: Jo­kai­nen maa­han­tu­li­ja oh­jat­ta­va ter­veys­tar­kas­tuk­seen Lapin kai­kil­la ra­jan­yli­tys­pai­koil­la – kunnat ja sai­raan­hoi­to­pii­ri vas­tuus­sa tar­kas­tuk­sis­ta ja tes­teis­tä

26.02.2021 18:19 7
Tilaajille
MTV Uutiset: Koronatikku katkesi ja juuttui nenään Rovaniemellä – Tikunpuolikas saatiin ulos reilussa vartissa

MTV Uu­ti­set: Ko­ro­na­tik­ku katkesi ja juuttui nenään Ro­va­nie­mel­lä – Ti­kun­puo­li­kas saatiin ulos rei­lus­sa var­tis­sa

25.02.2021 16:28
Tilaajille
Pakko sopii huonosti testeihin ja rokotuksiin – Suomessa henkilökohtaisella koskemattomuudella on vahva suoja
Kolumni

Pakko sopii huo­nos­ti tes­tei­hin ja ro­ko­tuk­siin – Suo­mes­sa hen­ki­lö­koh­tai­sel­la kos­ke­mat­to­muu­del­la on vahva suoja

23.01.2021 08:00 1