pääkirjoitus: Po­la­ri­can ri­kos­epäi­ly kertoo mar­ja­lain toi­mi­vuu­den lisäksi siitä, ettei mar­ja­bis­nek­ses­sä hy­väk­sy­tä enää edes har­maal­la vyö­hyk­keel­lä ope­roin­tia

kolumni: Puo­lus­tai­si­ko­han pu­ti­nis­ti maa­tam­me?

Lapin kansan hirvilaskuri: Ter­vo­las­sa runsas vii­den­nes luvista on jo käy­tet­ty, isot sonnit jä­tet­tiin al­ku­kau­des­ta rau­haan: "Meillä oli naa­pu­ri­so­pi­mus"

Tilaajille

Iäk­käi­den ja ris­ki­ryh­mä­läis­ten ro­ko­te­ta­voi­tet­ta ei saa­vu­te­ta Lapissa vielä

Rokotustahti Lapissa hidastuu, jos rokotuksia ohjataan etelään, eikä suurempia rokote-eriä saavu maahan.

Työterveyshoitaja Ella Väinämö pistää koronarokotetta Rovaniemen kaupungintalolla. Elleivät rokote-erät suurene ja rokotteita painotetaan Etelä-Suomeen, hidastuvat rokotukset Lapissa.
Työterveyshoitaja Ella Väinämö pistää koronarokotetta Rovaniemen kaupungintalolla. Elleivät rokote-erät suurene ja rokotteita painotetaan Etelä-Suomeen, hidastuvat rokotukset Lapissa.
Kuva: Pekka Aho

Iäkkäiden ja riskiryhmäläisten rokotustavoitteisiin ei päästä Lapissa Terveyden ja hyvinvoinninlaitoksen (THL) tavoiteajoissa. THL:n tavoite on ollut saada iäkkäät ja riskiryhmäläiset rokotettua viikkoon 15 mennessä.

Länsi-Pohjan sairaanhoitopiirin johtajaylilääkäri Jyri J. Taskilan yli 70-vuotiaat saadaan rokotettua aikaisintaan kuukauden sisällä. Riskiryhmien henkilömäärät ovat kuntien omia arvioita, eikä niitä edes tiedetä sairaanhoitopiirissä tarkkaan. Tilanne on sama Lapin sairaanhoitopiirissä.