Kemin kaupunginteatterin säästöt: "Pel­kom­me on, että meidät pus­ke­taan syök­sy­kier­tee­seen"

Perheyritykset: Sa­vu­kos­ke­lai­nen Ko­ne-Vir­ta aloitti pol­ku­pyö­ris­tä ja lo­pet­taa mön­ki­jöi­hin

Pääkirjoitus: Ro­va­nie­mel­lä käyn­nis­sä val­ta­tais­te­lu – kau­pun­gin­hal­li­tus hamuaa ni­mi­tys­val­taa kau­pun­gin­joh­ta­jal­ta

Aluevaalien vaalikone: Katso sopiva ehdokas täältä

Koronarajoitukset
Kolmas talvi lähtee ”eristyksissä”
Kolumni

Kolmas talvi lähtee ”e­ris­tyk­sis­sä”

09.01.2022 20:00 1
Tilaajille
Lapissa ravintolaan menevän pitää ottaa nyt henkkarit ja koronapassi mukaan – ravintolan työntekijällä ei tarvitse olla koronapassia, mutta asiakkaana hän sellaisen tarvitsee

Lapissa ra­vin­to­laan menevän pitää ottaa nyt henk­ka­rit ja ko­ronapas­si mukaan – ra­vin­to­lan työn­te­ki­jäl­lä ei tar­vit­se olla ko­ro­na­pas­sia, mutta asiak­kaa­na hän sel­lai­sen tar­vit­see

18.12.2021 06:30 8
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Ra­vin­to­las­sa on val­von­ta, ko­ti­bi­leis­sä ei

18.12.2021 05:00
Tilaajille
Rokotus on yhä ylivoimaisesti tehokkain keino välttää vakava koronatauti, minkä luulisi motivoivan rokottamattomia piikille
Pääkirjoitus

Rokotus on yhä yli­voi­mai­ses­ti te­hok­kain keino välttää vakava ko­ro­na­tau­ti, minkä luulisi mo­ti­voi­van ro­kot­ta­mat­to­mia pii­kil­le

10.12.2021 06:00 11
Tilaajille
Rovaniemellä yritykset valmistautuvat elämään uusien koronarajoitusten kanssa – osa ottaa käyttöön koronapassin, osa rajoittaa kävijämäärää

Ro­va­nie­mel­lä yri­tyk­set val­mis­tau­tu­vat elämään uusien ko­ro­na­ra­joi­tus­ten kanssa – osa ottaa käyt­töön ko­ro­na­pas­sin, osa ra­joit­taa kä­vi­jä­mää­rää

08.12.2021 19:41 3
Tilaajille
Länsi-Pohjan sairaanhoitopiirin pandemiatyöryhmä kokoustaa tänään – tarvitaanko Meri-Lappiin lisärajoituksia?

Län­si-Poh­jan sai­raan­hoi­to­pii­rin pan­de­mia­työ­ryh­mä ko­kous­taa tänään – tar­vi­taan­ko Me­ri-Lap­piin li­sä­ra­joi­tuk­sia?

08.12.2021 06:00
Tilaajille
Rovaniemellä tiukemmat ravintolarajoitukset viikonlopusta alkaen – koronapassilla rajoituksia ei tarvitse noudattaa

Ro­va­nie­mel­lä tiu­kem­mat ra­vin­to­la­ra­joi­tuk­set vii­kon­lo­pus­ta alkaen – ko­ronapas­sil­la ra­joi­tuk­sia ei tar­vit­se nou­dat­taa

03.12.2021 11:31 2
Ylioppilasjuhlat pidetään, mutta vieraat eivät pääse paikalle – Kaikki muut Rovaniemen koulujen juhlat on peruttu

Yli­op­pi­las­juh­lat pi­de­tään, mutta vieraat eivät pääse pai­kal­le – Kaikki muut Ro­va­nie­men kou­lu­jen juhlat on peruttu

01.12.2021 19:19
Tilaajille
Rovaniemellä pääsee nyt teatteriin ja konserttiin vain koronapassilla – Kirkossa joululaulutilaisuudet lasketaan konserteiksi, messuun menijältä koronatodistusta ei voi vaatia

Ro­va­nie­mel­lä pääsee nyt teat­te­riin ja kon­sert­tiin vain ko­ronapas­sil­la – Kir­kos­sa jou­lu­lau­lu­ti­lai­suu­det las­ke­taan kon­ser­teik­si, messuun me­ni­jäl­tä ko­ro­na­to­dis­tus­ta ei voi vaatia

01.12.2021 18:00 2
Tilaajille

RoPSin syys­ko­kous pe­ruun­tui uusien ko­koon­tu­mis­ra­joi­tus­ten takia

30.11.2021 20:18
Tilaajille
Hallitus väistää taas vastuuta
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Hal­li­tus väistää taas vas­tuu­ta

26.11.2021 05:45 5
Tilaajille
Rovaniemen koronatilanteessa on merkkejä heikkenemisestä – avi katsoi Länsi-Pohjan kuntien rajoitusten riittävän toistaiseksi

Ro­va­nie­men ko­ro­na­ti­lan­tees­sa on merk­ke­jä heik­ke­ne­mi­ses­tä – avi katsoi Län­si-Poh­jan kuntien ra­joi­tus­ten riit­tä­vän tois­tai­sek­si

25.11.2021 11:07 12
Tilaajille
Kiuru Ylelle: Ravintolarajoitukset kiristyvät mahdollisesti jo viikonlopuksi

Kiuru Ylelle: Ra­vin­to­la­ra­joi­tuk­set ki­ris­ty­vät mah­dol­li­ses­ti jo vii­kon­lo­puk­si

24.11.2021 20:59 4
Osallistu LM-kyselyyn: Kerro kokemuksiasi koronapassin käytöstä ja mahdollisista ongelmista

Osal­lis­tu LM-ky­se­lyyn: Kerro ko­ke­muk­sia­si ko­ronapas­sin käy­tös­tä ja mah­dol­li­sis­ta on­gel­mis­ta

22.11.2021 20:00
Tilaajille
THL:n mukaan maahantulon rajoituksia voisi jo keventää – lausunnossaan terveysviranomainen toteaa, että nyt vaadittava toinen testi ei olisi enää välttämätön

THL:n mukaan maa­han­tu­lon ra­joi­tuk­sia voisi jo ke­ven­tää – lau­sun­nos­saan ter­veys­vi­ran­omai­nen toteaa, että nyt vaa­dit­ta­va toinen testi ei olisi enää vält­tä­mä­tön

22.11.2021 17:41 4
Matkailu ei saanut tahtoaan läpi, matkustusrajoitukset jatkuvat – valiokunta äänesti toisen koronatestin tarpeellisuudesta

Mat­kai­lu ei saanut tah­toaan läpi, mat­kus­tus­ra­joi­tuk­set jat­ku­vat – va­lio­kun­ta äänesti toisen ko­ro­na­tes­tin tar­peel­li­suu­des­ta

12.10.2021 15:05 20
Tilaajille
Koronapassi on pahasti myöhässä, mutta siitä voi olla yhä apua koronasta irtautumisessa
Pääkirjoitus

Ko­ronapas­si on pahasti myö­häs­sä, mutta siitä voi olla yhä apua ko­ro­nas­ta ir­tau­tu­mi­ses­sa

16.09.2021 20:00 1
Tilaajille
Uusi koronastrategia ei sisällä veitsenteriä, vaan tähtää Suomen avaamiseen lokakuussa
Pääkirjoitus

Uusi ko­ro­na­stra­te­gia ei sisällä veit­sen­te­riä, vaan tähtää Suomen avaa­mi­seen lo­ka­kuus­sa

07.09.2021 20:00
Tilaajille
Tapahtumajärjestäjät sekä matkailu- ja ravintola-ala arvostelevat koronarajoitusten alueellista kirjavuutta – "Onko tämä nyt hyvää suomalaista hallintoa, ennustettavaa ja selkeää?"

Ta­pah­tu­ma­jär­jes­tä­jät sekä mat­kai­lu- ja ra­vin­to­la-ala ar­vos­te­le­vat ko­ro­na­ra­joi­tus­ten alueel­lis­ta kir­ja­vuut­ta – "Onko tämä nyt hyvää suo­ma­lais­ta hal­lin­toa, en­nus­tet­ta­vaa ja sel­keää?"

29.08.2021 13:33
Mi­nis­te­ri Kur­vi­nen Twit­te­ris­sä: Kahden metrin tur­va­vä­li­vaa­ti­muk­ses­ta ja "mah­dot­to­mis­ta" loh­kois­ta luo­vu­taan

Mi­nis­te­ri Kur­vi­nen Twit­te­ris­sä: Kahden metrin tur­va­vä­li­vaa­ti­muk­ses­ta ja "mah­dot­to­mis­ta" loh­kois­ta luo­vu­taan

19.08.2021 12:45 10