Koronarajoitukset
Viimeisin 4 tuntia

Norja sulkee Nei­de­nin ra­jan­yli­tys­pai­kan tänään kello 18 alkaen

10:54
Tilaajille
Viimeisin 12 tuntia
Taistelu aikaa vastaan kiihtyy – hallitus pyrkii hillitsemään tarttuvampien virusmuunnosten rynnäkköä Suomeen, kunnes haavoittuvin väestönosa on rokotettu

Tais­te­lu aikaa vastaan kiihtyy – hal­li­tus pyrkii hil­lit­se­mään tart­tu­vam­pien vi­rus­muun­nos­ten ryn­näk­köä Suo­meen, kunnes haa­voit­tu­vin väes­tön­osa on ro­ko­tet­tu

07:00 2
Viikko

Saa­me­lais­neu­vos­to: Ra­ja­su­lut jakavat per­hei­tä

17.01.2021 13:07
Tilaajille
Euroopassa ollaan huolissaan virusmuunnoksen leviämisestä – Merkel vaati "hyvin nopeita toimia" ja Ranskassa ulkonaliikkumiskieltoa laajennetaan

Eu­roo­pas­sa ollaan huo­lis­saan vi­rus­muun­nok­sen le­viä­mi­ses­tä – Merkel vaati "hyvin nopeita toimia" ja Rans­kas­sa ul­ko­na­liik­ku­mis­kiel­toa laa­jen­ne­taan

15.01.2021 13:58
Kotimaiset matkailijat innostuivat jonottamaan hisseihin ja käymään huskysafareilla – Levin matkailussa pahimmat koronapelot eivät toteutuneet

Ko­ti­mai­set mat­kai­li­jat in­nos­tui­vat jo­not­ta­maan his­sei­hin ja käymään hus­ky­sa­fa­reil­la – Levin mat­kai­lus­sa pa­him­mat ko­ro­na­pe­lot eivät to­teu­tu­neet

13.01.2021 17:00
Tilaajille
Yritykset huolissaan tartuntatautilain muutoksesta: Valtion korvattava toimipaikan sulkemisesta aiheutuvat vahingot

Yri­tyk­set huo­lis­saan tar­tun­ta­tau­ti­lain muu­tok­ses­ta: Valtion kor­vat­ta­va toi­mi­pai­kan sul­ke­mi­ses­ta ai­heu­tu­vat va­hin­got

13.01.2021 14:57
Näkökulma: Suomeen palataan riskimaista lentokielloista huolimatta – muuntunut virus leviää myös vaihtolentoja käyttäen

Nä­kö­kul­ma: Suomeen pa­la­taan ris­ki­mais­ta len­to­kiel­lois­ta huo­li­mat­ta – muun­tu­nut virus leviää myös vaih­to­len­to­ja käyt­täen

12.01.2021 19:00
Tilaajille
Kuukausi ja vanhemmat
Näkökulma: Koronaväsymys uhkaa Suomea – pääministeri pystyy paljon muuhunkin kuin toivomiseen

Nä­kö­kul­ma: Ko­ro­na­vä­sy­mys uhkaa Suomea – pää­mi­nis­te­ri pystyy paljon muu­hun­kin kuin toi­vo­mi­seen

10.01.2021 18:00 2
Tilaajille
Ravintolat täynnä, mutta avarat museot kiinni
Kolumni Laura Krohn

Ra­vin­to­lat täynnä, mutta avarat museot kiinni

10.01.2021 07:00 1
Tilaajille
Lapista Norjaan voi taas maanantaista alkaen matkustaa ilman karanteenia

Lapista Norjaan voi taas maa­nan­tais­ta alkaen mat­kus­taa ilman ka­ran­tee­nia

08.01.2021 19:35 1
Tilaajille

Kemissä ja Tor­nios­sa saa elo­ku­va­näy­tök­siin ottaa vain kym­me­nen kat­so­jaa, muualla Lapissa 50 – Ko­ti­mai­sis­ta en­si-il­lois­ta tuli hel­po­tus­ta ti­lan­tee­seen

08.01.2021 10:49
Japani ja Etelä-Korea palautetaan maahantulon rajoituslistalle

Japani ja Ete­lä-Ko­rea pa­lau­te­taan maa­han­tu­lon ra­joi­tus­lis­tal­le

07.01.2021 16:48
LM:n tiedot: Sisärajavalvonta jatkumassa ainakin kuukaudella – hallitus keskustelee koronatilanteesta torstaina

LM:n tiedot: Si­sä­ra­ja­val­von­ta jat­ku­mas­sa ainakin kuu­kau­del­la – hal­li­tus kes­kus­te­lee ko­ro­na­ti­lan­tees­ta tors­tai­na

07.01.2021 06:00
Britanniaan kansallinen koronasulku viruksen uuden muunnoksen nopean leviämisen vuoksi

Bri­tan­niaan kan­sal­li­nen ko­ro­na­sul­ku vi­ruk­sen uuden muun­nok­sen nopean le­viä­mi­sen vuoksi

05.01.2021 08:17
Britannia siirtyy laajaan koronasulkuun – koulut siirtyvät etäopetukseen, kotoa ulos vain välttämättömistä syistä

Bri­tan­nia siirtyy laajaan ko­ro­na­sul­kuun – koulut siir­ty­vät etäo­pe­tuk­seen, kotoa ulos vain vält­tä­mät­tö­mis­tä syistä

04.01.2021 23:12
Päiväkirja: Isovanhempien erilainen joulu
Kolumni Pyry Dementjeff

Päi­vä­kir­ja: Iso­van­hem­pien eri­lai­nen joulu

03.01.2021 18:30
Tilaajille
Kärpät leikkasi henkilöstönsä palkkoja toisen kerran, nyt ilman yt-neuvotteluita – "Tällä hetkellä ajatus on, että tämän jälkeen tukea saataisiin jostain muualtakin"

Kärpät leik­ka­si hen­ki­lös­tön­sä palk­ko­ja toisen kerran, nyt ilman yt-neu­vot­te­lui­ta – "Tällä het­kel­lä ajatus on, että tämän jälkeen tukea saa­tai­siin jostain muual­ta­kin"

30.12.2020 16:54
Tilaajille
Koronavuoden karu sato – kahdeksan suosituimman kotimaisen palloilusarjan yleisömäärät putosivat puolellatoista miljoonalla

Ko­ro­na­vuo­den karu sato – kah­dek­san suo­si­tuim­man ko­ti­mai­sen pal­loi­lu­sar­jan ylei­sö­mää­rät pu­to­si­vat puo­lel­la­tois­ta mil­joo­nal­la

29.12.2020 08:41
Tilaajille
Joulurauha julistettiin tyhjälle torille ensimmäistä kertaa historiassa – "Koronan takia käytiin nyt tällainen taistelu ja tehtiin se niin hyvin kuin voitiin"

Jou­lu­rau­ha ju­lis­tet­tiin tyh­jäl­le torille en­sim­mäis­tä kertaa his­to­rias­sa – "Ko­ro­nan takia käytiin nyt täl­lai­nen tais­te­lu ja tehtiin se niin hyvin kuin voi­tiin"

24.12.2020 12:16
Joulua vietetään tänä vuonna poikkeusoloissa – Näin koronarajoitukset vaikuttavat joulunviettoon eri puolilla maailmaa

Joulua vie­te­tään tänä vuonna poik­keus­olois­sa – Näin ko­ro­na­ra­joi­tuk­set vai­kut­ta­vat jou­lun­viet­toon eri puo­lil­la maail­maa

23.12.2020 20:07