Keskiviikkona ukkostaa: Koko maassa nyt poik­keuk­sel­li­sia hel­tei­tä – ­kes­ki­viik­ko­na etenkin Länsi- ja Luo­teis-Lap­piin luvassa vaa­ral­li­sen voi­mak­kai­ta uk­kos­puus­kia

Kolumni: So­vin­non te­ke­mi­nen on pro­ses­si

Podcast: Kar­va­lak­ki­do­ku­ment­ti osa 6: Kuk­ko­lan­kos­ki näyt­tää, mitä elävä jo­ki­kult­tuu­ri voi ih­mi­sel­le merkitä – Heik­ki­län tai­tei­li­ja­vel­jek­set ker­to­vat elä­mäs­tä Väy­län­var­rel­la

Asiak­kaat ovat pa­lan­neet ra­vin­to­loi­hin - Ke­mi­läi­sen Ka­rao­ke­pub Ramonan uusi terassi on vetänyt hyvin väkeä

Koronatilanteen helpotettua ovat ihmiset lähteneet jälleen liikkeelle, ja ravintoloiden asiakasmäärät ovat palaamassa normaaleiksi.

Kemiläisen Karaokepub Ramonan yrittäjä Riku Matikainen kertoo, että vaikka rajoitukset poistuivat jo helmikuussa, ovat asiakasmäärät vasta nyt alkaneet vastata aikaa ennen koronaa.