Tulipalo: Oma­ko­ti­ta­lo kärsi pahoja vau­rioi­ta palossa Ra­nual­la - jäl­ki­sam­mu­tus­työt kes­tä­vät pit­käl­le iltaan

Kunnanjohtajat: Päivi Kontio joh­ta­maan Uts­jo­kea

äänestä: Mikä on vuoden 2023 sy­käh­dyt­tä­vin lap­pi­lai­nen ur­hei­lu­ta­pah­tu­ma? Äänestä suo­sik­kia­si ja osal­lis­tu ar­von­taan

Mainos: Lapin Kansa Digi 13,90 €/kk – tilaa tästä

Marketit
Sodankylän pitkään uudistettu K-market valittiin ketjunsa Lapin parhaaksi – kauppias ei voinut uskoa todeksi

So­dan­ky­län pitkään uu­dis­tet­tu K-mar­ket va­lit­tiin ket­jun­sa Lapin par­haak­si – kaup­pias ei voinut uskoa todeksi

24.03.2023 14:45 4
Tilaajille
Rovaniemen K-Supermarket Rinteenkulma palkittiin Pohjois-Suomen parhaana K-Supermarkettina

Ro­va­nie­men K-Su­per­mar­ket Rin­teen­kul­ma pal­kit­tiin Poh­jois-Suo­men par­haa­na K-Su­per­mar­ket­ti­na

10.03.2023 16:16 4
Tilaajille
Lakko sulkee Kemin ja Tornion Prismat kahdeksi päiväksi, Lapin Citymarketit pysyvät auki

Lakko sulkee Kemin ja Tornion Prismat kah­dek­si päi­väk­si, Lapin Ci­ty­mar­ke­tit pysyvät auki

08.02.2023 19:20 5
Tilaajille
”Kahvit juodaan töissä” – ruoan hinnannousu tuntuu opiskelijan arjessa, mutta keskiverto kaupassakävijää se ei vielä hetkauta

”Kahvit juodaan töissä” – ruoan hin­nan­nou­su tuntuu opis­ke­li­jan ar­jes­sa, mutta kes­ki­ver­to kau­pas­sa­kä­vi­jää se ei vielä het­kau­ta

03.06.2022 18:00
Tilaajille
Kaupankäynti Norjan rajalla normalisoitui – koronarajoitusten poistuminen Suomen ja Norjan rajalta näkyy rajalla toimivien kauppojen liikevaihdossa, Norjan kruunun vahvistuminen ei vielä

Kau­pan­käyn­ti Norjan rajalla nor­ma­li­soi­tui – ko­ro­na­ra­joi­tus­ten pois­tu­mi­nen Suomen ja Norjan rajalta näkyy rajalla toi­mi­vien kaup­po­jen lii­ke­vaih­dos­sa, Norjan kruunun vah­vis­tu­mi­nen ei vielä

13.03.2022 16:27
Tilaajille
Isot kaupat pärjäsivät pieniä kauppoja paremmin päivittäistavaroiden myynnissä viime vuonna

Isot kaupat pär­jä­si­vät pieniä kaup­po­ja pa­rem­min päi­vit­täis­ta­va­roi­den myyn­nis­sä viime vuonna

01.02.2022 11:30
Tilaajille
Sunnuntai on nyt entistä suositumpi kauppapäivä – "Jääkaappi käydään täyttämässä ennen kiireistä työviikon aloitusta"

Sun­nun­tai on nyt entistä suo­si­tum­pi kaup­pa­päi­vä – "Jää­kaap­pi käydään täyt­tä­mäs­sä ennen kii­reis­tä työ­vii­kon aloi­tus­ta"

07.01.2020 18:50
Tilaajille
Aukioloaikojen vapauttaminen vauhdittanut super- ja hypermarketien aikakautta – sadat pikkukaupat sulkeneet ovensa viime vuosina

Au­ki­olo­ai­ko­jen va­paut­ta­mi­nen vauh­dit­ta­nut super- ja hy­per­mar­ke­tien ai­ka­kaut­ta – sadat pik­ku­kau­pat sul­ke­neet ovensa viime vuosina

07.01.2020 07:46