Kunniamerkit: Katso lista Lappiin myön­ne­tyis­tä it­se­näi­syys­päi­vän kun­nia­mer­keis­tä

pääkirjoitus: Il­mas­ton­muu­tos etenee, eivätkä sen vai­ku­tuk­set ole enää kai­kil­ta osin py­säy­tet­tä­vis­sä

Mainos: Lapin Kansa Digi 13,90 €/kk – tilaa tästä

Ruoan hinta
Päiväkirja: Älä mene kahvihalpaan  – eli miten edulliseksi luulemasi kahvi olikin jotakin ihan muuta
Kolumni

Päi­vä­kir­ja: Älä mene kah­vi­hal­paan – eli miten edul­li­sek­si luu­le­ma­si kahvi olikin jotakin ihan muuta

09.09.2022 07:35 1
Tilaajille
Koululaisten lautaset halutaan jättää rauhaan – Katso, miten lihapyörykkäaterian hinta muodostuu

Kou­lu­lais­ten lau­ta­set ha­lu­taan jättää rauhaan – Katso, miten li­ha­pyö­ryk­kä­ate­rian hinta muo­dos­tuu

30.08.2022 06:00
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Kuinka säästää ruo­ka­ku­luis­sa?

26.08.2022 05:00
Tilaajille
Hintojen nousulle ei näy loppua, eikä inflaatiota pääse pakoon kukaan – poikkeusajat vaativat poikkeuksellisia tekoja myös kaupalta
Pääkirjoitus

Hin­to­jen nou­sul­le ei näy loppua, eikä inf­laa­tio­ta pääse pakoon kukaan – poik­keus­ajat vaa­ti­vat poik­keuk­sel­li­sia tekoja myös kau­pal­ta

16.08.2022 21:01 6
Tilaajille
PTT: Ruoan hinnannousu tuskin kaventaa suomalaisten ruokavalioita – kahvin ja lohen myynti on laskenut hintojen nousun takia

PTT: Ruoan hin­nan­nou­su tuskin ka­ven­taa suo­ma­lais­ten ruo­ka­va­lioi­ta – ­kah­vin ja lohen myynti on las­ke­nut hin­to­jen nousun takia

12.07.2022 22:21
Tilaajille
Lapin Kansan lukijat: Kallistunut ruoka ohjaa valitsemaan edullista, moni karsinut kalasta – "Sitä syödään silloin, kun itse pyydetään tai sitten työpaikan lounaalla"

Lapin Kansan lu­ki­jat: Kal­lis­tu­nut ruoka ohjaa va­lit­se­maan edul­lis­ta, moni kar­si­nut kalasta – "Sitä syödään sil­loin, kun itse pyy­de­tään tai sitten työ­pai­kan lou­naal­la"

09.06.2022 19:35 9
Tilaajille
”Kahvit juodaan töissä” – ruoan hinnannousu tuntuu opiskelijan arjessa, mutta keskiverto kaupassakävijää se ei vielä hetkauta

”Kahvit juodaan töissä” – ruoan hin­nan­nou­su tuntuu opis­ke­li­jan ar­jes­sa, mutta kes­ki­ver­to kau­pas­sa­kä­vi­jää se ei vielä het­kau­ta

03.06.2022 18:00
Tilaajille
Näkyykö ruoan hinnannousu sinun ostoskorisi sisällössä? Miten? Kerro vastaamalla kyselyyn

Näkyykö ruoan hin­nan­nou­su sinun os­tos­ko­ri­si si­säl­lös­sä? Miten? Kerro vas­taa­mal­la ky­se­lyyn

03.06.2022 18:00 8
Tilaajille
Ruoka ja muutkin arjen perushyödykkeet kallistuvat ennen näkemättömällä vauhdilla – tiukimmalle joutuvat jo valmiiksi tiukilla olevat
Pääkirjoitus

Ruoka ja muutkin arjen pe­rus­hyö­dyk­keet kal­lis­tu­vat ennen nä­ke­mät­tö­mäl­lä vauh­dil­la – tiu­kim­mal­le jou­tu­vat jo val­miik­si tiu­kil­la olevat

29.05.2022 20:30 14
Tilaajille
Ruoan kallistuminen näkyy jo ruoka-avun tarpeessa – tarve kasvaa samalla kun hävikkiruoan määrä vähenee

Ruoan kal­lis­tu­mi­nen näkyy jo ruo­ka-avun tar­pees­sa – tarve kasvaa samalla kun hä­vik­ki­ruoan määrä vähenee

28.03.2022 06:30 1
Tilaajille
Ruoan hintaan kohdistuu monia muitakin paineita kuin Putinin sotaretki – ilman kotimaista ruokaa huoltovarmuutemme murentuisi
Pääkirjoitus

Ruoan hintaan koh­dis­tuu monia mui­ta­kin pai­nei­ta kuin Putinin so­ta­ret­ki – ilman ko­ti­mais­ta ruokaa huol­to­var­muu­tem­me mu­ren­tui­si

17.03.2022 08:34 3
Tilaajille
Maatalouden tilanne on ministeri Lepän mukaan nyt "katastrofaalisen huono" ja sota syventää kriisiä entisestään – ministeriössä valmistellaan tukea ruuantuotannolle

Maa­ta­lou­den tilanne on mi­nis­te­ri Lepän mukaan nyt "ka­tast­ro­faa­li­sen huono" ja sota sy­ven­tää kriisiä en­ti­ses­tään – mi­nis­te­riös­sä val­mis­tel­laan tukea ruuan­tuo­tan­nol­le

15.03.2022 10:05 6
Tilaajille