Pääkirjoitus: Pan­de­mia ja Venäjän hyök­käys Uk­rai­naan ovat jät­tä­neet il­mas­ton­muu­tok­sen var­joon­sa – pla­neet­tam­me elin­kel­poi­suus on yhä uhat­tu­na

Kolumni: Onko Lapilla edes­sään ener­giae­vak­kou­den aika?

Lentopallo: Pe­run­gan Poikien lii­ga­tai­val jatkuu sit­ten­kin – vii­mei­sen il­ta­päi­vän tukijat rat­kai­si­vat, että kai­vat­tu 55000 euroa saatiin kasaan

Ruoan hinta
PTT: Ruoan hinnannousu tuskin kaventaa suomalaisten ruokavalioita – kahvin ja lohen myynti on laskenut hintojen nousun takia

PTT: Ruoan hin­nan­nou­su tuskin ka­ven­taa suo­ma­lais­ten ruo­ka­va­lioi­ta – ­kah­vin ja lohen myynti on las­ke­nut hin­to­jen nousun takia

12.07.2022 22:21
Tilaajille
Lapin Kansan lukijat: Kallistunut ruoka ohjaa valitsemaan edullista, moni karsinut kalasta – "Sitä syödään silloin, kun itse pyydetään tai sitten työpaikan lounaalla"

Lapin Kansan lu­ki­jat: Kal­lis­tu­nut ruoka ohjaa va­lit­se­maan edul­lis­ta, moni kar­si­nut kalasta – "Sitä syödään sil­loin, kun itse pyy­de­tään tai sitten työ­pai­kan lou­naal­la"

09.06.2022 19:35 9
Tilaajille
”Kahvit juodaan töissä” – ruoan hinnannousu tuntuu opiskelijan arjessa, mutta keskiverto kaupassakävijää se ei vielä hetkauta

”Kahvit juodaan töissä” – ruoan hin­nan­nou­su tuntuu opis­ke­li­jan ar­jes­sa, mutta kes­ki­ver­to kau­pas­sa­kä­vi­jää se ei vielä het­kau­ta

03.06.2022 18:00
Tilaajille
Näkyykö ruoan hinnannousu sinun ostoskorisi sisällössä? Miten? Kerro vastaamalla kyselyyn

Näkyykö ruoan hin­nan­nou­su sinun os­tos­ko­ri­si si­säl­lös­sä? Miten? Kerro vas­taa­mal­la ky­se­lyyn

03.06.2022 18:00 8
Tilaajille
Ruoka ja muutkin arjen perushyödykkeet kallistuvat ennen näkemättömällä vauhdilla – tiukimmalle joutuvat jo valmiiksi tiukilla olevat
Pääkirjoitus

Ruoka ja muutkin arjen pe­rus­hyö­dyk­keet kal­lis­tu­vat ennen nä­ke­mät­tö­mäl­lä vauh­dil­la – tiu­kim­mal­le jou­tu­vat jo val­miik­si tiu­kil­la olevat

29.05.2022 20:30 14
Tilaajille
Ruoan kallistuminen näkyy jo ruoka-avun tarpeessa – tarve kasvaa samalla kun hävikkiruoan määrä vähenee

Ruoan kal­lis­tu­mi­nen näkyy jo ruo­ka-avun tar­pees­sa – tarve kasvaa samalla kun hä­vik­ki­ruoan määrä vähenee

28.03.2022 06:30 1
Tilaajille
Ruoan hintaan kohdistuu monia muitakin paineita kuin Putinin sotaretki – ilman kotimaista ruokaa huoltovarmuutemme murentuisi
Pääkirjoitus

Ruoan hintaan koh­dis­tuu monia mui­ta­kin pai­nei­ta kuin Putinin so­ta­ret­ki – ilman ko­ti­mais­ta ruokaa huol­to­var­muu­tem­me mu­ren­tui­si

17.03.2022 08:34 3
Tilaajille
Maatalouden tilanne on ministeri Lepän mukaan nyt "katastrofaalisen huono" ja sota syventää kriisiä entisestään – ministeriössä valmistellaan tukea ruuantuotannolle

Maa­ta­lou­den tilanne on mi­nis­te­ri Lepän mukaan nyt "ka­tast­ro­faa­li­sen huono" ja sota sy­ven­tää kriisiä en­ti­ses­tään – mi­nis­te­riös­sä val­mis­tel­laan tukea ruuan­tuo­tan­nol­le

15.03.2022 10:05 6
Tilaajille