juhannus: Mestari näyt­tää: näin helppoa kun­nol­li­sen sau­na­vas­tan teko on

Helle: Ju­han­nus­ta vie­te­tään läm­pi­mäs­sä säässä – lauan­tai ja sun­nun­tai ovat osassa Lappia hel­le­päi­viä

Omavaraisuus
Lukijalta Mielipidekirjoitus

On Suomi köyhä

13.06.2022 05:00
Tilaajille
Maataloutemme on pelastettava
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Maa­ta­lou­tem­me on pe­las­tet­ta­va

02.06.2022 05:30
Tilaajille
Ei päästetä maataloutta kuolemaan
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Ei pääs­te­tä maa­ta­lout­ta kuo­le­maan

28.05.2022 05:30
Tilaajille
Mistä ruokamme tulee?
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Mistä ruo­kam­me tulee?

20.05.2022 05:30
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Puo­lus­tus­voi­mat oma­va­rai­suu­den jarruna

19.05.2022 05:00 4
Tilaajille
Vuotos on taas ajankohtainen
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Vuotos on taas ajan­koh­tai­nen

05.05.2022 05:30 3
Tilaajille
Ruoan hintaan kohdistuu monia muitakin paineita kuin Putinin sotaretki – ilman kotimaista ruokaa huoltovarmuutemme murentuisi
Pääkirjoitus

Ruoan hintaan koh­dis­tuu monia mui­ta­kin pai­nei­ta kuin Putinin so­ta­ret­ki – ilman ko­ti­mais­ta ruokaa huol­to­var­muu­tem­me mu­ren­tui­si

17.03.2022 08:34 3
Tilaajille
Retkeilytoimittaja Monni Himari muutti lohen perässä pieneen kylään Pohjois-Norjassa – Kalan lisäksi omavaraiseen elämään kuuluvat oman pellon perunat ja lähitundran marjat

Ret­kei­ly­toi­mit­ta­ja Monni Himari muutti lohen perässä pieneen kylään Poh­jois-Nor­jas­sa – Kalan lisäksi oma­va­rai­seen elämään kuu­lu­vat oman pellon perunat ja lä­hi­tund­ran marjat

16.03.2022 20:22
Tilaajille
Metsäenergia palasi huoltovarmuuden osaksi
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Met­sä­ener­gia palasi huol­to­var­muu­den osaksi

12.03.2022 06:00
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Kohti omaa ener­gia­tuo­tan­toa

08.03.2022 04:30
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Ruo­ka­oma­va­rai­suus on hen­ki­va­kuu­tuk­sem­me

26.02.2022 12:40
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Huol­to­var­muus­mak­su elin­tar­vik­keil­le

24.02.2022 19:49
Tilaajille
Jos haluamme säilyttää ruokaomavaraisuutemme, viljelijää on autettava
Pääkirjoitus

Jos ha­luam­me säi­lyt­tää ruo­kao­ma­va­rai­suu­tem­me, vil­je­li­jää on au­tet­ta­va

25.10.2021 06:00 27
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Elä­kääm­me omil­lam­me

10.09.2021 05:30 1
Tilaajille
Ilmastonmuutos muuttaa maailmaa
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Il­mas­ton­muu­tos muuttaa maail­maa

06.09.2021 05:30 2
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Ta­sai­sem­paa säh­kön­tuo­tan­toa

25.02.2021 18:30 1
Tilaajille
Lukijalta: Maatalous oli lähes kaikkien huoltaja
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Lu­ki­jal­ta: Maa­ta­lous oli lähes kaik­kien huol­ta­ja

01.08.2020 05:30
Tilaajille
Lukijalta: Ruokaturva on koetuksella
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Lu­ki­jal­ta: Ruo­ka­tur­va on koe­tuk­sel­la

13.04.2020 20:41
Tilaajille
Lukijalta: Kotimainen kala kunniaan tuhansien kalavesien Suomessa
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Lu­ki­jal­ta: Ko­ti­mai­nen kala kun­niaan tu­han­sien ka­la­ve­sien Suo­mes­sa

09.04.2020 11:40
Tilaajille
Pääkirjoitus: Koronakriisi on todistanut omavaraisuuden tärkeyden ja sen, miksi viljelijäkin on palkkansa ansainnut
Pääkirjoitus

Pää­kir­joi­tus: Ko­ro­na­krii­si on to­dis­ta­nut oma­va­rai­suu­den tär­key­den ja sen, miksi vil­je­li­jä­kin on palk­kan­sa an­sain­nut

05.04.2020 18:30
Tilaajille