Pääkirjoitus: Suomen Pi­sa-tu­lok­set ovat las­ke­neet jo lähes koko 2000-lu­vun ajan – häm­mäs­tyt­tä­vin­tä il­miös­sä on se, ettei kor­jaus­lii­ket­tä ole on­nis­tut­tu te­ke­mään

Katso kuvat: Näin lap­pi­lai­set edus­ti­vat Pre­si­den­tin­lin­nas­sa

Puolustusvoimat: Ken­raa­li­kun­nas­sa vain yksi ylennys – katso tästä kaikki ylen­nyk­sen saaneet Lapissa

Mainos: Lapin Kansa Digi 13,90 €/kk – tilaa tästä

Aurinkopaneelit
Aurinkosähköjärjestelmistä aiheutunut keskimäärin kymmenen tulipaloa vuosittain – asennuksissa havaittu paljon vikoja, kertoo vakuutusyhtiö

Au­rin­ko­säh­kö­jär­jes­tel­mis­tä ai­heu­tu­nut kes­ki­mää­rin kym­me­nen tu­li­pa­loa vuo­sit­tain – asen­nuk­sis­sa ha­vait­tu paljon vikoja, kertoo va­kuu­tus­yh­tiö

11.07.2023 18:07 1
Tilaajille
Veljekset Röngän uuden lihanjalostuslaitoksen katolla on yli 500 aurinkopaneelia – aurinkoisina päivinä paneelit ovat tuottaneet jopa 10 000 kilowattituntia sähköä

Vel­jek­set Röngän uuden li­han­ja­los­tus­lai­tok­sen katolla on yli 500 au­rin­ko­pa­nee­lia – au­rin­koi­si­na päivinä pa­nee­lit ovat tuot­ta­neet jopa 10 000 ki­lo­wat­ti­tun­tia sähköä

25.04.2023 05:00 12
Tilaajille
Aurinkopaneeli-innostuksen varjopuoli: yhä useampi rovaniemeläinen pyytää puiden kaatoa kaupungin mailta – lautakunta miettii, mitä asian kanssa tehdään

Au­rin­ko­pa­nee­li-in­nos­tuk­sen var­jo­puo­li: yhä useampi ro­va­nie­me­läi­nen pyytää puiden kaatoa kau­pun­gin mailta – lau­ta­kun­ta miet­tii, mitä asian kanssa tehdään

14.04.2023 06:30 15
Tilaajille
Sampokeskus saa virtaa 165 aurinkopaneelista – taustalla ovat ilmastosyyt ja energiatehokkuuden lisääminen

Sam­po­kes­kus saa virtaa 165 au­rin­ko­pa­nee­lis­ta – taus­tal­la ovat il­mas­to­syyt ja ener­gia­te­hok­kuu­den li­sää­mi­nen

13.09.2022 15:27 3
Tilaajille
Lapin Kodinkonehuolto myy, huoltaa ja asentaa aurinkopaneelit jokaiseen kotiin Lapissa – ‬‬lue, miten voit säästää sähkökuluissa‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬ uusiutuvan aurinkoenergian avulla‬‬
Mainos Lapin Kodinkonehuolto

Lapin Ko­din­ko­ne­huol­to myy, huoltaa ja asentaa au­rin­ko­pa­nee­lit jo­kai­seen kotiin Lapissa – ‬‬lue, miten voit säästää säh­kö­ku­luis­sa‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬ uu­siu­tu­van au­rin­ko­ener­gian avul­la‬‬

09.07.2022 06:00
Aurinkopaneelien asennusjonot ovat tänä kesänä pitkiä – sähkön hinnan nousu aiheutti ostoryntäyksen

Au­rin­ko­pa­nee­lien asen­nus­jo­not ovat tänä kesänä pitkiä – sähkön hinnan nousu ai­heut­ti os­to­ryn­täyk­sen

26.05.2022 13:11 1
Tilaajille
Omakotitalojen aurinkovoimalat yleistyvät nopeasti Lapissa – itse tuotettua sähköä voi myös myydä, mutta rikastumaan sillä ei pääse

Oma­ko­ti­ta­lo­jen au­rin­ko­voi­ma­lat yleis­ty­vät no­peas­ti Lapissa – itse tuo­tet­tua sähköä voi myös myydä, mutta ri­kas­tu­maan sillä ei pääse

11.04.2022 18:00 7
Tilaajille
Selvitimme asiantuntijalta: Miten aurinkopaneelit oikeasti toimivat Lapissa?

Sel­vi­tim­me asian­tun­ti­jal­ta: Miten au­rin­ko­pa­nee­lit oi­keas­ti toi­mi­vat La­pis­sa?

11.04.2022 18:00 4
Tilaajille
Lukijalta: Iäkkäälle isälleni myytiin aurinkopaneelit, joita hän ei tarvitse
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Lu­ki­jal­ta: Iäk­kääl­le isäl­le­ni myytiin au­rin­ko­pa­nee­lit, joita hän ei tar­vit­se

26.02.2020 08:51
Tilaajille