Pääkirjoitus: Ener­gian rajua hin­nan­nou­sua on kom­pen­soi­ta­va ku­lut­ta­jil­le, tuki pitää koh­dis­taa täsmänä eniten kär­si­vil­le

Kuolleet: Ve­sa-Mat­ti Loiri oli lu­kui­sis­sa ur­hei­lu­har­ras­tuk­sis­saan mää­rä­tie­toi­nen ja eh­do­ton­kin – "Lähti siltä sei­so­mal­ta ovet pauk­kuen"

Katso kuvat: Uusien kas­vo­jen Ro­Ki–­ka­ra­vaa­ni hyppäsi jäälle

Malmit
Soklin vanhat kairasydämet tutkitaan uudestaan – niissä on harvinaisia maametalleja, joiden hinta on noussut vihreän siirtymän myötä

Soklin vanhat kai­ra­sy­dä­met tut­ki­taan uu­des­taan – niissä on har­vi­nai­sia maa­me­tal­le­ja, joiden hinta on noussut vihreän siir­ty­män myötä

18.02.2022 07:00 3
Tilaajille
Rovaniemen ja Ranuan rajalle on puuhattu Kevitsan kokoista kaivosta jo 20 vuotta – mutta kukaan ei halua purkuputkea lähelleen

Ro­va­nie­men ja Ranuan rajalle on puu­hat­tu Ke­vit­san ko­kois­ta kai­vos­ta jo 20 vuotta – mutta kukaan ei halua pur­ku­put­kea lä­hel­leen

04.11.2021 06:30 18
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Muis­to­ja mal­mi­mail­ta

01.06.2021 16:05
Tilaajille
"Alalla pyörivät isot rahat" – malminetsintäyritysten hankinnat kiinnostavat itälappilaisia yrityksiä

"Alalla pyö­ri­vät isot rahat" – mal­min­et­sin­tä­yri­tys­ten han­kin­nat kiin­nos­ta­vat itä­lap­pi­lai­sia yri­tyk­siä

10.07.2020 06:30 1
Tilaajille
Maan kätkemät aarteet kiinnostavat – 70 prosenttia Suomessa tehtävästä malminetsinnästä kohdistuu Lappiin

Maan kät­ke­mät aarteet kiin­nos­ta­vat – 70 pro­sent­tia Suo­mes­sa teh­tä­väs­tä mal­min­et­sin­näs­tä koh­dis­tuu Lappiin

10.07.2020 06:30 4
Tilaajille
Kolumni: Uraanikaivosta pukkaa ja muita satuja
Kolumni

Ko­lum­ni: Uraa­ni­kai­vos­ta pukkaa ja muita satuja

30.04.2020 06:00 1
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Lu­ki­jal­ta: Ei unoh­de­ta Jää­me­ren rataa

10.03.2020 15:39
Tilaajille

Tut­ki­mus: Lapissa on laa­jal­ti po­ten­tiaa­li­sia mal­mi­aluei­ta – Kes­ki-Lap­pi on kul­ta­mal­min aluet­ta, Länsi- ja Ete­lä-Lap­pi raudan

28.10.2019 10:49
Tilaajille