Lista: Näissä pai­kois­sa on voinut al­tis­tua ko­ro­na­vi­ruk­sel­le

Kysely: Kerro miten työ­voi­ma­pu­la näkyy Lapissa – vastaa ky­se­lyyn rek­ry­toin­ti­vai­keuk­sis­ta

Malminetsintä
Kuukausi
Kullankaivajat pääsivät sopuun malmiyhtiön kanssa

Kul­lan­kai­va­jat pää­si­vät sopuun mal­mi­yh­tiön kanssa

12.10.2021 07:00 1
Tilaajille
Latitude 66 Cobalt hakee lupia malminetsintään 96 neliökilometrin alueilla Itä-Lapissa

La­ti­tu­de 66 Cobalt hakee lupia mal­min­et­sin­tään 96 ne­liö­ki­lo­met­rin alueil­la Itä-La­pis­sa

05.10.2021 16:51 4
Tilaajille
Kaivoslain esitysluonnos antaa valtaa kunnalle: Asukkaat päättävät, tuleeko kaivosta vaiko ei

Kai­vos­lain esi­tys­luon­nos antaa valtaa kun­nal­le: Asuk­kaat päät­tä­vät, tuleeko kai­vos­ta vaiko ei

01.10.2021 07:00
Tilaajille
Malminetsintä ei uhkaa Rovaniemen matkailumainetta, eikä huoleen ole muutenkaan mitään syytä
Pääkirjoitus

Mal­min­et­sin­tä ei uhkaa Ro­va­nie­men mat­kai­lu­mai­net­ta, eikä huoleen ole muu­ten­kaan mitään syytä

29.09.2021 05:00 6
Tilaajille
Vanhemmat
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Tu­ho­taan­ko vii­mei­nen erämaa?

15.09.2021 05:00 1
Tilaajille
Rupert julkisti lupaavia tuloksia Ikkarin kultaesiintymästä – "Yksi arvokkaimmista uusista löydöistä"

Rupert jul­kis­ti lu­paa­via tu­lok­sia Ikkarin kul­ta­esiin­ty­mäs­tä – "Yksi ar­vok­kaim­mis­ta uusista löy­döis­tä"

13.09.2021 16:11 3
Tilaajille
Mawsonin kairaukset vahvistavat, että Rajapalojen alue on Euroopan suurimpia kultavarantoja – "Esiintymä on joka suuntaan auki"

Maw­so­nin kai­rauk­set vah­vis­ta­vat, että Ra­ja­pa­lo­jen alue on Eu­roo­pan suu­rim­pia kul­ta­va­ran­to­ja – "E­siin­ty­mä on joka suun­taan auki"

31.08.2021 13:00 62
Tilaajille
Malmia kannattaa etsiä silloinkin, kun kunta ei haaveile kaivoksista
Pääkirjoitus

Malmia kan­nat­taa etsiä sil­loin­kin, kun kunta ei haa­vei­le kai­vok­sis­ta

30.08.2021 22:32 3
Tilaajille
Ivaloon ja Kutturan eteläpuolelle isot varaushakemukset – Kunnanvaltuuston uusi puheenjohtaja: Inarin kuntaan ei tule kaivoksia

Ivaloon ja Kut­tu­ran ete­lä­puo­lel­le isot va­raus­ha­ke­muk­set – Kun­nan­val­tuus­ton uusi pu­heen­joh­ta­ja: Inarin kuntaan ei tule kai­vok­sia

29.08.2021 18:00 25
Tilaajille
Hannukainen Mining sai malminetsintäluvan Kittilän Kelontekemään – alueelta etsitään kultaa ja kuparia

Han­nu­kai­nen Mining sai mal­min­et­sin­tä­lu­van Kit­ti­län Ke­lon­te­ke­mään – alueel­ta et­si­tään kultaa ja kuparia

27.08.2021 15:29 5
Tilaajille
Malminetsintään liittyviä kopterilentoja jatketaan syyskuussa Rovaniemellä – Lentopäiviä kymmenkunta

Mal­min­et­sin­tään liit­ty­viä kop­te­ri­len­to­ja jat­ke­taan syys­kuus­sa Ro­va­nie­mel­lä – Len­to­päi­viä kym­men­kun­ta

23.08.2021 10:29
Tilaajille
Latitude 66 Cobalt jatkaa kairaustutkimuksia Posiolla – Meneillään on myös laajemmat Haarakummun alueen tutkimukset

La­ti­tu­de 66 Cobalt jatkaa kai­raus­tut­ki­muk­sia Po­siol­la – Me­neil­lään on myös laa­jem­mat Haa­ra­kum­mun alueen tut­ki­muk­set

12.08.2021 10:30 2
Tilaajille
Uraanikaivoksestako vihreää energiaa
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Uraa­ni­kai­vok­ses­ta­ko vihreää ener­giaa

06.08.2021 08:00 4
Tilaajille
Viidesosa Lapin pinta-alasta kiinnostaa malminetsijöitä – laajimmat malminetsintäluvat ovat voimassa Kittilässä ja Sodankylässä

Vii­des­osa Lapin pin­ta-alas­ta kiin­nos­taa mal­min­et­si­jöi­tä – laa­jim­mat mal­min­et­sin­tä­lu­vat ovat voi­mas­sa Kit­ti­läs­sä ja So­dan­ky­läs­sä

10.07.2021 13:38 6
Helikopteri tutkii Rovaniemen kallioperää: kobolttia etsivä kaivosyhtiö aloittaa tutkimuslennot lauantaina

He­li­kop­te­ri tutkii Ro­va­nie­men kal­lio­pe­rää: ko­bolt­tia etsivä kai­vos­yh­tiö aloit­taa tut­ki­mus­len­not lauan­tai­na

07.07.2021 10:23 1
Korkein hallinto-oikeus hylkäsi saamelaiskäräjien, Käsivarren paliskunnan ja SLL Lapin piirin valituksen GTK:n malminetsintäluvasta Lätäs 1 -alueelle

Korkein hal­lin­to-oi­keus hylkäsi saa­me­lais­kä­rä­jien, Kä­si­var­ren pa­lis­kun­nan ja SLL Lapin piirin va­li­tuk­sen GTK:n mal­min­et­sin­tä­lu­vas­ta Lätäs 1 -a­lueel­le

22.06.2021 11:53 2
Tilaajille
Latitude 66 Cobalt kerää maaperänäytteitä Lapissa kesän aikana – Tutkimustyön perusteella yhtiö tekee päätöksiä mahdollisesti haettavista malminetsintäluvista

La­ti­tu­de 66 Cobalt kerää maa­pe­rä­näyt­tei­tä Lapissa kesän aikana – Tut­ki­mus­työn pe­rus­teel­la yhtiö tekee pää­tök­siä mah­dol­li­ses­ti haet­ta­vis­ta mal­min­et­sin­tä­lu­vis­ta

14.06.2021 21:59
Tilaajille
Latitude 66 Cobalt jätti lisää malminetsintälupahakemuksia Posiolle, Sallaan ja Kuusamoon – jos luvat myönnetään, alueilla alkaa neljän vuoden tutkimustyö

La­ti­tu­de 66 Cobalt jätti lisää mal­min­et­sin­tä­lu­pa­ha­ke­muk­sia Po­siol­le, Sallaan ja Kuu­sa­moon – jos luvat myön­ne­tään, alueil­la alkaa neljän vuoden tut­ki­mus­työ

25.05.2021 08:42 4
Tilaajille
Latitude 66 Cobalt haluaa laajentaa koboltin etsintää – Laajat varausilmoitukset Kolarin ympäristöön, Posiolle, Sallaan ja Sodankylän Lokkaan

La­ti­tu­de 66 Cobalt haluaa laa­jen­taa ko­bol­tin et­sin­tää – Laajat va­raus­il­moi­tuk­set Kolarin ym­pä­ris­töön, Po­siol­le, Sallaan ja So­dan­ky­län Lokkaan

11.05.2021 12:25 7
Tilaajille
Malminetsijöiden määrä nousi – akkumineraalit kiinnostavat uusia yhtiöitä, eniten etsitään silti kultaa

Mal­min­et­si­jöi­den määrä nousi – ak­ku­mi­ne­raa­lit kiin­nos­ta­vat uusia yh­tiöi­tä, eniten et­si­tään silti kultaa

07.04.2021 07:28
Tilaajille