Malminetsintä
Viimeisin tunti
Etelä-Kuusamossa kairataan syvemmälle kuin koskaan Suomessa – Koillismaan syväreikä -projektissa kairataan korkeintaan kolmen kilometrin syvyyteen ulottuva tutkimusreikä

Ete­lä-Kuu­sa­mos­sa kai­ra­taan sy­vem­mäl­le kuin koskaan Suo­mes­sa – Koil­lis­maan sy­vä­rei­kä -p­ro­jek­tis­sa kai­ra­taan kor­kein­taan kolmen ki­lo­met­rin sy­vyy­teen ulot­tu­va tut­ki­mus­rei­kä

16:22 0
Tilaajille
Vanhemmat
Tukes hyväksyi Latitude 66 Cobaltin Juomasuon kaivospiirin lähialueen malminetsintäluvan Kuusamossa

Tukes hy­väk­syi La­ti­tu­de 66 Co­bal­tin Juo­ma­suon kai­vos­pii­rin lä­hi­alueen mal­min­et­sin­tä­lu­van Kuu­sa­mos­sa

01.09.2020 17:47 0
Tilaajille
Lounais-Lapin malmeista syntyi poikkeuksellinen kilpajuoksu kolmen kaivosyhtiön kesken – "En muista tällaista"

Lou­nais-La­pin mal­meis­ta syntyi poik­keuk­sel­li­nen kil­pa­juok­su kolmen kai­vos­yh­tiön kesken – "En muista täl­lais­ta"

27.07.2020 15:29 7
Tilaajille
Yle: Paleface, Sami Yaffa ja Peltsi mukana adressissa, jossa vastustetaan Käsivarren tuntureiden kaivostoimintaa

Yle: Pa­le­fa­ce, Sami Yaffa ja Peltsi mukana ad­res­sis­sa, jossa vas­tus­te­taan Kä­si­var­ren tun­tu­rei­den kai­vos­toi­min­taa

25.07.2020 14:24 5
Tilaajille
"Alalla pyörivät isot rahat" – malminetsintäyritysten hankinnat kiinnostavat itälappilaisia yrityksiä

"Alalla pyö­ri­vät isot rahat" – mal­min­et­sin­tä­yri­tys­ten han­kin­nat kiin­nos­ta­vat itä­lap­pi­lai­sia yri­tyk­siä

10.07.2020 06:30 1
Tilaajille
Maan kätkemät aarteet kiinnostavat – 70 prosenttia Suomessa tehtävästä malminetsinnästä kohdistuu Lappiin

Maan kät­ke­mät aarteet kiin­nos­ta­vat – 70 pro­sent­tia Suo­mes­sa teh­tä­väs­tä mal­min­et­sin­näs­tä koh­dis­tuu Lappiin

10.07.2020 06:30 4
Tilaajille
Lukijalta: Malminetsintä on akkuteollisuuden edellytys
Lukijalta Mielipide Jussi Lähde

Lu­ki­jal­ta: Mal­min­et­sin­tä on ak­ku­teol­li­suu­den edel­ly­tys

10.07.2020 05:40 0
Tilaajille
Suhangon kaivoshanke sai kaksi uutta malminetsintälupaa – "Kannattavuusselvitys valmistuu kesän aikana"

Su­han­gon kai­vos­han­ke sai kaksi uutta mal­min­et­sin­tä­lu­paa – "Kan­nat­ta­vuus­sel­vi­tys val­mis­tuu kesän aikana"

29.06.2020 20:48 0
Tilaajille
Lukijalta Mielipide

Lu­ki­jal­ta: Mal­min­et­sin­tä­lu­paa ei ole vielä haettu Enon­te­kiöl­le

18.06.2020 11:03 0
Tilaajille
Latitude 66 Cobalt on tehnyt yhteensä 700 neliökilometrin laajuiset varausilmoitukset Rovaniemen, Tervolan ja Tornion alueille

La­ti­tu­de 66 Cobalt on tehnyt yh­teen­sä 700 ne­liö­ki­lo­met­rin laa­jui­set va­raus­il­moi­tuk­set Ro­va­nie­men, Ter­vo­lan ja Tornion alueil­le

16.06.2020 13:00 0
Tilaajille
Noin 13 000 euron potti etsii ottajiansa – Kaikille Mawsonin maksamille maanomistajakorvauksille ei ole löytynyt osoitetta, rahat uhkaavat siirtyä valtion kassaan

Noin 13 000 euron potti etsii ot­ta­jian­sa – Kai­kil­le Maw­so­nin mak­sa­mil­le maan­omis­ta­ja­kor­vauk­sil­le ei ole löy­ty­nyt osoi­tet­ta, rahat uh­kaa­vat siirtyä valtion kassaan

03.06.2020 13:05 0
Tilaajille
Malminetsintäyhtiön saama varaus hiertää Enontekiöllä

Mal­min­et­sin­tä­yh­tiön saama varaus hiertää Enon­te­kiöl­lä

22.05.2020 15:59 0
Tilaajille
Latitude 66 Cobalt tutkii Posiolla ja Sallassa kallioperän kykyä johtaa ja varata sähköä

La­ti­tu­de 66 Cobalt tutkii Po­siol­la ja Sal­las­sa kal­lio­pe­rän kykyä johtaa ja varata sähköä

04.05.2020 12:56 0
Tilaajille
Lukijalta: Kriisi tarjoaa Suomelle mahdollisuuden
Lukijalta Mielipide

Lu­ki­jal­ta: Kriisi tarjoaa Suo­mel­le mah­dol­li­suu­den

30.04.2020 11:26 0
Tilaajille
Tällainen on Lapin suojelukiistojen uusin taistelutanner – upeat kuvat ja virtuaalikartta vievät retkelle Palokkaan alueelle, jossa vain harva on käynyt, vaikka päällystetty tie kulkee vierestä

Täl­lai­nen on Lapin suo­je­lu­kiis­to­jen uusin tais­te­lu­tan­ner – upeat kuvat ja vir­tuaa­li­kart­ta vievät ret­kel­le Pa­lok­kaan alueel­le, jossa vain harva on käynyt, vaikka pääl­lys­tet­ty tie kulkee vie­res­tä

25.04.2020 06:30 1
Tilaajille
Lukijalta Mielipide

Lu­ki­jal­ta: Har­haan­joh­ta­vaa vies­tin­tää

05.04.2020 20:05 0
Tilaajille
Kaivostoimintaan investointiin Lapissa viime vuonna liki 460 miljoonaa euroa

Kai­vos­toi­min­taan in­ves­toin­tiin Lapissa viime vuonna liki 460 mil­joo­naa euroa

27.03.2020 12:46 0
Tilaajille
Ympäristöministeri haluaa rajoittaa malminetsintälupaa nopeasti – kaivoslain uudistus käynnistymässä

Ym­pä­ris­tö­mi­nis­te­ri haluaa ra­joit­taa mal­min­et­sin­tä­lu­paa no­peas­ti – kai­vos­lain uu­dis­tus käyn­nis­ty­mäs­sä

18.02.2020 08:35 0
Tilaajille
Lukijalta: Malmierityisasemamme on hyödynnettävä
Lukijalta Mielipide Jouni Hakola

Lu­ki­jal­ta: Mal­mi­eri­tyis­ase­mam­me on hyö­dyn­net­tä­vä

17.02.2020 20:42 1
Tilaajille
Pahtavaaran kultakaivoksen neljäs omistaja on toiveikas: etsintä tuottanut tulosta yllättävänkin nopeasti: "21 grammaa kultaa tonnissa"

Pah­ta­vaa­ran kul­ta­kai­vok­sen neljäs omis­ta­ja on toi­vei­kas: etsintä tuot­ta­nut tulosta yl­lät­tä­vän­kin no­peas­ti: "21 grammaa kultaa ton­nis­sa"

07.02.2020 18:30 0
Tilaajille