Kunniamerkit: Katso lista Lappiin myön­ne­tyis­tä it­se­näi­syys­päi­vän kun­nia­mer­keis­tä

pääkirjoitus: Il­mas­ton­muu­tos etenee, eivätkä sen vai­ku­tuk­set ole enää kai­kil­ta osin py­säy­tet­tä­vis­sä

Mainos: Lapin Kansa Digi 13,90 €/kk – tilaa tästä

Rovaniemen teatteri
Arvio: Kotiopettajattaren kuva arvoisissaan kehyksissä — Siiri Partanen ja Marko Syysmaa lataavat energiaa klassikkodraaman jännitteiseen pariin Rovaniemen Teatterin isolla näyttämöllä

Arvio: Ko­ti­opet­ta­jat­ta­ren kuva ar­voi­sis­saan ke­hyk­sis­sä — Siiri Par­ta­nen ja Marko Syysmaa la­taa­vat ener­giaa klas­sik­ko­draa­man jän­nit­tei­seen pariin Ro­va­nie­men Teat­te­rin isolla näyt­tä­möl­lä

10.11.2023 15:00 2
Tilaajille
Teatteriarvio: Pimpampum ja syöksy syteen tai saveen – Rovaniemen teatterin lavalla lainaneuvottelut kasvavat jännitysnäytelmäksi

Teat­te­riar­vio: Pim­pam­pum ja syöksy syteen tai saveen – Ro­va­nie­men teat­te­rin lavalla lai­na­neu­vot­te­lut kas­va­vat jän­ni­tys­näy­tel­mäk­si

01.11.2023 20:00
Tilaajille
Teatteriarvio: Vau, miten villi lehmä! Mimmi Lehmä ja Varis seikkailevat Rovaniemen teatterin tuoreessa lastennäytelmässä

Teat­te­riar­vio: Vau, miten villi lehmä! Mimmi Lehmä ja Varis seik­kai­le­vat Ro­va­nie­men teat­te­rin tuo­rees­sa las­ten­näy­tel­mäs­sä

13.10.2023 08:17
Tilaajille
Teatteriarvio: Kirkasta hittiä ja raikasta koreografiaa – Rovaniemen teatterin uusi musikaali valaisee syksyn hämäränhyssyä

Teat­te­riar­vio: Kir­kas­ta hittiä ja rai­kas­ta ko­reo­gra­fiaa – Ro­va­nie­men teat­te­rin uusi mu­si­kaa­li va­lai­see syksyn hä­mä­rän­hys­syä

05.10.2023 13:52
Tilaajille
Henrik Hammarberg valmistautui Kirkan rooliin kuuntelemalla musiikkia ja opettelemalla huuliharpun soiton – Rovaniemen Teatterin musikaali on kunnianosoitus rokkari-Kirkalle

Henrik Ham­mar­berg val­mis­tau­tui Kirkan rooliin kuun­te­le­mal­la mu­siik­kia ja opet­te­le­mal­la huu­li­har­pun soiton – Ro­va­nie­men Teat­te­rin mu­si­kaa­li on kun­nian­osoi­tus rok­ka­ri-Kir­kal­le

03.10.2023 17:30 2
Tilaajille
Arvio: Hetki lyö, meille hetki lyö – Henrik Hammarberg vetää verrattomasti rakastetun Kirkan roolin Rovaniemen Teatterin suurella näyttämöllä

Arvio: Hetki lyö, meille hetki lyö – Henrik Ham­mar­berg vetää ver­rat­to­mas­ti ra­kas­te­tun Kirkan roolin Ro­va­nie­men Teat­te­rin suu­rel­la näyt­tä­möl­lä

26.09.2023 16:30
Tilaajille
40 vuoden näyttelijänura huipentuu monologiin – Rovaniemen teatterin näyttelijä Outi Nevanlinna jää joulukuussa eläkkeelle

40 vuoden näyt­te­li­jän­ura hui­pen­tuu mo­no­lo­giin – Ro­va­nie­men teat­te­rin näyt­te­li­jä Outi Ne­van­lin­na jää jou­lu­kuus­sa eläk­keel­le

19.09.2023 18:45
Tilaajille
Teatteriarvio: Ja torstainakin aion vanheta! – Outi Nevanlinna peilailee läksiäismonologissaan uuden elämänvaiheen tunnelmia

Teat­te­riar­vio: Ja tors­tai­na­kin aion van­he­ta! – Outi Ne­van­lin­na pei­lai­lee läk­siäis­mo­no­lo­gis­saan uuden elä­män­vai­heen tun­nel­mia

17.09.2023 12:31
Tilaajille
Teatteriarvio: Isän ja tyttären puolivälierä – Rovaniemen teatterin onnistunut komedia kieputtaa teatteria, jalkapalloa ja perhesuhteita

Teat­te­riar­vio: Isän ja tyt­tä­ren puo­li­vä­li­erä – Ro­va­nie­men teat­te­rin on­nis­tu­nut komedia kie­put­taa teat­te­ria, jal­ka­pal­loa ja per­he­suh­tei­ta

10.09.2023 20:00
Tilaajille
RoPS ja RoKi mainittu – Esa-Matti Smolander ohjasi Rovaniemen teatterille komedian urheilun ja kulttuurin räjähdysherkästä liitosta

RoPS ja RoKi mai­nit­tu – Esa-Mat­ti Smo­lan­der ohjasi Ro­va­nie­men teat­te­ril­le ko­me­dian ur­hei­lun ja kult­tuu­rin rä­jäh­dys­her­käs­tä lii­tos­ta

07.09.2023 12:38
Tilaajille
Vastavalmistunut Riku Innamaa teki ensimmäisen ohjauksensa Rovaniemen teatterissa – 18 vuotta myöhemmin hän aloitti talon taiteellisena johtajana

Vas­ta­val­mis­tu­nut Riku Innamaa teki en­sim­mäi­sen oh­jauk­sen­sa Ro­va­nie­men teat­te­ris­sa – 18 vuotta myö­hem­min hän aloitti talon tai­teel­li­se­na joh­ta­ja­na

08.08.2023 10:20
Tilaajille
Rovaniemen teatterin uusi taiteellinen johtaja Riku Innamaa aloitti työssään – teatterilla syyskuussa kolme ensi-iltaa

Ro­va­nie­men teat­te­rin uusi tai­teel­li­nen johtaja Riku Innamaa aloitti työs­sään – teat­te­ril­la syys­kuus­sa kolme en­si-il­taa

02.08.2023 14:28
Tilaajille
Rovaniemen teatterin kävijämäärät elpyneet poikkeusajoista – syyskausi käynnistyy Kirka-musikaalilla

Ro­va­nie­men teat­te­rin kä­vi­jä­mää­rät el­py­neet poik­keus­ajois­ta – syys­kau­si käyn­nis­tyy Kir­ka-mu­si­kaa­lil­la

29.05.2023 20:00
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Evers­tin­na teki vai­ku­tuk­sen Ter­vo­las­sa

17.04.2023 06:00
Näyttelijä Paula Miettinen laittaa luumun huuleen kulissien takana – Nunnia ja konnia -musikaalissa tehdään valtavasti työtä piilossa yleisön katseilta

Näyt­te­li­jä Paula Miet­ti­nen laittaa luumun huuleen ku­lis­sien takana – Nunnia ja konnia -mu­si­kaa­lis­sa tehdään val­ta­vas­ti työtä pii­los­sa yleisön kat­seil­ta

09.04.2023 13:00 3
Tilaajille
Kirka, Sammy ja Muska yhdessä musikaalissa – Rovaniemen Teatterin syksyssä soivat rock-klassikot ja monet Kirka-hitit

Kirka, Sammy ja Muska yhdessä mu­si­kaa­lis­sa – Ro­va­nie­men Teat­te­rin syk­sys­sä soivat rock-klas­si­kot ja monet Kir­ka-hi­tit

05.04.2023 12:37
Tilaajille
Teatteriarvio: Säihkyvää energiaa ja uskallusaskellusta – Marsipaani, Pistaasi ja suuri rohkeususkallus vie seikkailun melskeeseen

Teat­te­riar­vio: Säih­ky­vää ener­giaa ja us­kal­lus­as­kel­lus­ta – Mar­si­paa­ni, Pis­taa­si ja suuri roh­keus­us­kal­lus vie seik­kai­lun mels­kee­seen

03.03.2023 13:37
Tilaajille
Lappia-talo täyttyy maksuttomista tapahtumista – avoimia ovia juhlitaan 20.–25. helmikuuta

Lap­pia-ta­lo täyttyy mak­sut­to­mis­ta ta­pah­tu­mis­ta – a­voi­mia ovia juh­li­taan 20.–25. hel­mi­kuu­ta

19.02.2023 08:00
Tilaajille
Teatteriarvio: Kaverin kanssa löytyy rohkeus — Miika Murasen jäähyväisteos on riemukkaan värikäs lastennäytelmä

Teat­te­riar­vio: Kaverin kanssa löytyy rohkeus — Miika Murasen jää­hy­väis­teos on rie­muk­kaan värikäs las­ten­näy­tel­mä

16.02.2023 15:00
Tilaajille
Hyvä ystävä ja suuri taiteilija – Kalle Päätalo oli tärkeä henkilö Miisa Lindénin ja Pirjo Leppäsen elämässä: ”On hienoa tuoda Vikke Nilo takaisin Rovaniemelle”
Mainos Rovaniemen teatteri

Hyvä ystävä ja suuri tai­tei­li­ja – Kalle Päätalo oli tärkeä henkilö Miisa Lindé­nin ja Pirjo Lep­pä­sen elä­mäs­sä: ”On hienoa tuoda Vikke Nilo ta­kai­sin Ro­va­nie­mel­le”

16.02.2023 06:00