Onnettomuudet: Mal­mi­ju­na suistui jälleen rai­teil­taan

Rovaniemen teatteri
Kuukausi
Jotain vanhaa, jotain uutta ja jotain hyvin värikästä – nuortennäytelmä Rovaniemen teatterissa on harvinaisherkkua

Jotain vanhaa, jotain uutta ja jotain hyvin vä­ri­käs­tä – nuor­ten­näy­tel­mä Ro­va­nie­men teat­te­ris­sa on har­vi­nais­herk­kua

23.02.2024 08:00 1
Tilaajille
Rovaniemen teatteri esittää nuortennäytelmän yksinäisyydestä ja toisen kaipuusta – mukana ennennäkemätöntä virtuaaliteknologiaa

Ro­va­nie­men teat­te­ri esittää nuor­ten­näy­tel­män yk­si­näi­syy­des­tä ja toisen kai­puus­ta – mukana en­nen­nä­ke­mä­tön­tä vir­tuaa­li­tek­no­lo­giaa

23.02.2024 06:00
Tilaajille
Pikkupitäjän meninkiä ja rock’n’rollia – Rovaniemen teatteri tarttuu uudessa kantaesityksessä Pajalan rokkarikaksikon tarinaan

Pik­ku­pi­tä­jän me­nin­kiä ja rock’n’­rol­lia – Ro­va­nie­men teat­te­ri tarttuu uudessa kan­ta­esi­tyk­ses­sä Pajalan rok­ka­ri­kak­si­kon ta­ri­naan

21.02.2024 15:41
Tilaajille
Rovaniemen teatterin lavalla nähdään virtuaalinen roolihahmo – "On hienoa tarjota yleisölle uudenlaisia teatterielämyksiä"

Ro­va­nie­men teat­te­rin lavalla nähdään vir­tuaa­li­nen roo­li­hah­mo – "On hienoa tarjota ylei­söl­le uu­den­lai­sia teat­te­rie­lä­myk­siä"

31.01.2024 11:09
Tilaajille
Vanhemmat
Rovaniemen Teatterin Kotiopettajattaren tarina ehdolla lavastuspalkinnon saajaksi

Ro­va­nie­men Teat­te­rin Ko­ti­opet­ta­jat­ta­ren tarina ehdolla la­vas­tus­pal­kin­non saa­jak­si

22.12.2023 10:30
Tilaajille
Rovaniemen teatterin kävijämäärä kasvoi – ensimmäinen rajoitukseton vuosi koronapandemian jälkeen

Ro­va­nie­men teat­te­rin kä­vi­jä­mää­rä kasvoi – en­sim­mäi­nen ra­joi­tuk­se­ton vuosi ko­ro­na­pan­de­mian jälkeen

18.12.2023 14:35 4
Tilaajille
Teatteriarvio: Suuria tunteita ja synkkiä salaisuuksia – Kotiopettajattaren tarinan tapahtumat vyöryvät romantiikan ajan tyyliin runsaina ja vuolaina Rovaniemen teatterin lavalla

Teat­te­riar­vio: Suuria tun­tei­ta ja synkkiä sa­lai­suuk­sia – Ko­ti­opet­ta­jat­ta­ren tarinan ta­pah­tu­mat vyö­ry­vät ro­man­tii­kan ajan tyyliin run­sai­na ja vuo­lai­na Ro­va­nie­men teat­te­rin lavalla

13.12.2023 07:00
Tilaajille
Arvio: Kotiopettajattaren kuva arvoisissaan kehyksissä — Siiri Partanen ja Marko Syysmaa lataavat energiaa klassikkodraaman jännitteiseen pariin Rovaniemen Teatterin isolla näyttämöllä

Arvio: Ko­ti­opet­ta­jat­ta­ren kuva ar­voi­sis­saan ke­hyk­sis­sä — Siiri Par­ta­nen ja Marko Syysmaa la­taa­vat ener­giaa klas­sik­ko­draa­man jän­nit­tei­seen pariin Ro­va­nie­men Teat­te­rin isolla näyt­tä­möl­lä

10.11.2023 15:00 2
Tilaajille
Teatteriarvio: Pimpampum ja syöksy syteen tai saveen – Rovaniemen teatterin lavalla lainaneuvottelut kasvavat jännitysnäytelmäksi

Teat­te­riar­vio: Pim­pam­pum ja syöksy syteen tai saveen – Ro­va­nie­men teat­te­rin lavalla lai­na­neu­vot­te­lut kas­va­vat jän­ni­tys­näy­tel­mäk­si

01.11.2023 20:00
Tilaajille
Teatteriarvio: Vau, miten villi lehmä! Mimmi Lehmä ja Varis seikkailevat Rovaniemen teatterin tuoreessa lastennäytelmässä

Teat­te­riar­vio: Vau, miten villi lehmä! Mimmi Lehmä ja Varis seik­kai­le­vat Ro­va­nie­men teat­te­rin tuo­rees­sa las­ten­näy­tel­mäs­sä

13.10.2023 08:17
Tilaajille
Teatteriarvio: Kirkasta hittiä ja raikasta koreografiaa – Rovaniemen teatterin uusi musikaali valaisee syksyn hämäränhyssyä

Teat­te­riar­vio: Kir­kas­ta hittiä ja rai­kas­ta ko­reo­gra­fiaa – Ro­va­nie­men teat­te­rin uusi mu­si­kaa­li va­lai­see syksyn hä­mä­rän­hys­syä

05.10.2023 13:52
Tilaajille
Henrik Hammarberg valmistautui Kirkan rooliin kuuntelemalla musiikkia ja opettelemalla huuliharpun soiton – Rovaniemen Teatterin musikaali on kunnianosoitus rokkari-Kirkalle

Henrik Ham­mar­berg val­mis­tau­tui Kirkan rooliin kuun­te­le­mal­la mu­siik­kia ja opet­te­le­mal­la huu­li­har­pun soiton – Ro­va­nie­men Teat­te­rin mu­si­kaa­li on kun­nian­osoi­tus rok­ka­ri-Kir­kal­le

03.10.2023 17:30 2
Tilaajille
Arvio: Hetki lyö, meille hetki lyö – Henrik Hammarberg vetää verrattomasti rakastetun Kirkan roolin Rovaniemen Teatterin suurella näyttämöllä

Arvio: Hetki lyö, meille hetki lyö – Henrik Ham­mar­berg vetää ver­rat­to­mas­ti ra­kas­te­tun Kirkan roolin Ro­va­nie­men Teat­te­rin suu­rel­la näyt­tä­möl­lä

26.09.2023 16:30
Tilaajille
40 vuoden näyttelijänura huipentuu monologiin – Rovaniemen teatterin näyttelijä Outi Nevanlinna jää joulukuussa eläkkeelle

40 vuoden näyt­te­li­jän­ura hui­pen­tuu mo­no­lo­giin – Ro­va­nie­men teat­te­rin näyt­te­li­jä Outi Ne­van­lin­na jää jou­lu­kuus­sa eläk­keel­le

19.09.2023 18:45
Tilaajille
Teatteriarvio: Ja torstainakin aion vanheta! – Outi Nevanlinna peilailee läksiäismonologissaan uuden elämänvaiheen tunnelmia

Teat­te­riar­vio: Ja tors­tai­na­kin aion van­he­ta! – Outi Ne­van­lin­na pei­lai­lee läk­siäis­mo­no­lo­gis­saan uuden elä­män­vai­heen tun­nel­mia

17.09.2023 12:31
Tilaajille
Teatteriarvio: Isän ja tyttären puolivälierä – Rovaniemen teatterin onnistunut komedia kieputtaa teatteria, jalkapalloa ja perhesuhteita

Teat­te­riar­vio: Isän ja tyt­tä­ren puo­li­vä­li­erä – Ro­va­nie­men teat­te­rin on­nis­tu­nut komedia kie­put­taa teat­te­ria, jal­ka­pal­loa ja per­he­suh­tei­ta

10.09.2023 20:00
Tilaajille
RoPS ja RoKi mainittu – Esa-Matti Smolander ohjasi Rovaniemen teatterille komedian urheilun ja kulttuurin räjähdysherkästä liitosta

RoPS ja RoKi mai­nit­tu – Esa-Mat­ti Smo­lan­der ohjasi Ro­va­nie­men teat­te­ril­le ko­me­dian ur­hei­lun ja kult­tuu­rin rä­jäh­dys­her­käs­tä lii­tos­ta

07.09.2023 12:38
Tilaajille
Vastavalmistunut Riku Innamaa teki ensimmäisen ohjauksensa Rovaniemen teatterissa – 18 vuotta myöhemmin hän aloitti talon taiteellisena johtajana

Vas­ta­val­mis­tu­nut Riku Innamaa teki en­sim­mäi­sen oh­jauk­sen­sa Ro­va­nie­men teat­te­ris­sa – 18 vuotta myö­hem­min hän aloitti talon tai­teel­li­se­na joh­ta­ja­na

08.08.2023 10:20
Tilaajille
Rovaniemen teatterin uusi taiteellinen johtaja Riku Innamaa aloitti työssään – teatterilla syyskuussa kolme ensi-iltaa

Ro­va­nie­men teat­te­rin uusi tai­teel­li­nen johtaja Riku Innamaa aloitti työs­sään – teat­te­ril­la syys­kuus­sa kolme en­si-il­taa

02.08.2023 14:28
Tilaajille
Rovaniemen teatterin kävijämäärät elpyneet poikkeusajoista – syyskausi käynnistyy Kirka-musikaalilla

Ro­va­nie­men teat­te­rin kä­vi­jä­mää­rät el­py­neet poik­keus­ajois­ta – syys­kau­si käyn­nis­tyy Kir­ka-mu­si­kaa­lil­la

29.05.2023 20:00
Tilaajille