kolumni: Päi­vä­kir­ja: Re­ser­vi­läis­toi­min­ta tuo so­pi­vas­ti jän­ni­tys­tä ta­sai­seen arkeen

Podcast: Kar­va­lak­ki­do­ku­ment­ti osa 6: Kuk­ko­lan­kos­ki näyt­tää, mitä elävä jo­ki­kult­tuu­ri voi ih­mi­sel­le merkitä – Heik­ki­län tai­tei­li­ja­vel­jek­set ker­to­vat elä­mäs­tä Väy­län­var­rel­la

STM:n kans­lia­pääl­lik­kö Var­hi­la: Esi­kou­lua ja 1.–3. luokkia ei esitetä etä­ope­tuk­seen

Helsinki

Sosiaali- ja terveysministeriön kansliapäällikkö Kirsi Varhila kertoo STT:lle, että ministeriö ei esitä esikoulun eikä 1.–3. luokkien siirtymistä etäopetukseen. Myös erityisen tuen oppilaat ovat ehdotuksen ulkopuolella.

Asiasta kertoi aiemmin Helsingin Sanomat. Varhila sanoi HS:lle, että laki turvaa esikoulun ja alakoulun ensimmäisten luokkien lähiopetuksen.

Koronaministerityöryhmän on määrä kokoontua ja keskustella asiasta perjantaina. Varhila kertoo STT:lle, että ehdotetun etäopetusjakson pituus käydään läpi silloin. Asiasta voitaneen tehdä päätöksiä jo huomenna, Varhila sanoo.

Sosiaali- ja terveysministeriön keskiviikon ehdotus koulujen siirtämisestä etäopetukseen on nostanut kritiikkiä hallituksen sisällä. Opetusministeri Li Andersson (vas.) ei ole lämmennyt ajatukselle, kuten ei myöskään valtiovarainministeri Annika Saarikko (kesk.). Molemmat ovat ehdottaneet etäopetuksen sijasta esimerkiksi koulujen terveysturvallisuuden lisäämistä.

Lue myös

In­fek­tio­asian­tun­ti­jat vas­tus­ta­vat eh­do­tus­ta etäo­pe­tuk­ses­ta: "Vaikka koulut sul­jet­tai­siin­kin, eivät tar­tun­nat ty­reh­tyi­si"

Hal­li­tuk­sen sisältä nousee kri­tiik­kiä etä­kou­lu­aja­tuk­sil­le – ti­lan­net­ta puidaan per­jan­tai­na