kolumni: Eikö ka­las­tus­la­ki olekaan kai­kil­le sama? Kysymys on nyt ajan­koh­tai­sem­pi kuin koskaan

Podcast: Kar­va­lak­ki­do­ku­ment­ti osa 6: Kuk­ko­lan­kos­ki näyt­tää, mitä elävä jo­ki­kult­tuu­ri voi ih­mi­sel­le merkitä – Heik­ki­län tai­tei­li­ja­vel­jek­set ker­to­vat elä­mäs­tä Väy­län­var­rel­la

Ko­ro­na­mi­nis­te­ri­ryh­mä ko­koon­tuu – etä­ope­tuk­seen siir­ty­mi­nen vas­ta­tuu­les­sa

Opetusministeri Andersson kriittinen, OAJ kannattaa.

Hallituksen koronaministeriryhmän on määrä kokoontua perjantaina iltapäivällä pohtimaan sosiaali- ja terveysministeriön ehdotusta siirtyä kouluissa lukukauden aluksi etäopetukseen.

Kevätlukukausi alkaa monin paikoin maanantaina, joten mahdollisia päätöksiä pitäisi tehdä pikaisesti. Opetusministeri Li Andersson (vas.) on kuitenkin sanonut, että lapsiin ja nuoriin kohdistuvien rajoitusten tulisi olla viimesijaisia. Myös valtiovarainministeri Annika Saarikko (kesk.) on todennut, että ennen etäopetusta pitäisi kokeilla muita keinoja.

Opetusalan Ammattijärjestö OAJ sitä vastoin kannattaa STM:n ehdotusta aloittaa lukuvuosi etäopiskeluna.

Päätökset etäopetukseen siirtymisestä tehdään kunnissa. Suurten kaupunkien opetustoimesta vastaavat johtajat eivät puolla etäopetukseen siirtymistä. Yhteisessä kannanotossaan Helsingin, Espoon, Tampereen, Vantaan, Oulun, Turun, Jyväskylän, Lahden ja Porin johtajat toteavat, että aikataulu on tiukka ja ettei etäopetuksen merkittävästä hyödystä ole esitetty perusteita.

– Sitä vastoin etäopetuksesta aiheutuvat haitat lasten ja nuorten oppimiseen ja hyvinvointiin ovat melkoisen suuria, opetuksesta vastaavat johtajat sanovat tiedotteessaan.

Samaa mieltä ovat johtavat lastentautien ylilääkärit. Lääkärit kirjoittavat hallitukselle osoitetussa avoimessa kirjeessä, että etäopetus olisi lapsille epäreilu ja nykyisessä epidemiatilanteessa suhteeton lapsiin kohdistuva rajoitus.