Juuri nyt: Ro­va­nie­mi reagoi jäl­ji­tys­ruuh­kaan: Koulu- ja päi­vä­ko­ti­al­tis­tuk­sis­ta ei enää ka­ran­tee­ne­ja, ko­ti­tes­te­jä suo­si­tel­laan

Kysyimme: Heikki Autto lait­tai­si Ro­va­nie­men si­joi­tus­va­ral­li­suu­den Lapin kor­kea­kou­lu­kon­ser­niin – ky­syim­me Ro­va­nie­men kan­sa­ne­dus­ta­ja-val­tuu­te­tuil­ta kom­ment­tia Ro­va­nie­men si­joi­tus­sot­kus­ta

Aluevaalien vaalikone: Katso sopiva ehdokas täältä

Rajoitukset
Viimeisin tunti
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Lapin mat­kai­lua ei saa uhrata Kiurun lin­jal­le

05:36
Tilaajille
Vanhemmat
Simossa tiukka linja rajoitusten suhteen

Simossa tiukka linja ra­joi­tus­ten suhteen

12.01.2022 17:17
Uudet koronarajoitukset iskevät kipeästi Lapin matkailuun, ravintoloihin ja raja-alueen asukkaisiin
Pääkirjoitus

Uudet ko­ro­na­ra­joi­tuk­set iskevät ki­peäs­ti Lapin mat­kai­luun, ra­vin­to­loi­hin ja ra­ja-alueen asuk­kai­siin

23.12.2021 06:30 6
Tilaajille
Rovaniemelle ei lisärajoituksia – kaupunki varautuu järjestämään eristystiloja matkailijoille

Ro­va­nie­mel­le ei li­sä­ra­joi­tuk­sia – ­kau­pun­ki va­rau­tuu jär­jes­tä­mään eris­tys­ti­lo­ja mat­kai­li­joil­le

14.12.2021 14:24 9
Tilaajille
Paheneva koronatilanne tietää rajoituksia, jotka on kohdistettava etupäässä rokottamattomiin
Pääkirjoitus

Pa­he­ne­va ko­ro­na­ti­lan­ne tietää ra­joi­tuk­sia, jotka on koh­dis­tet­ta­va etu­pääs­sä ro­kot­ta­mat­to­miin

02.12.2021 05:30
Tilaajille
Rovaniemi siirtyy leviämisvaiheeseen – yli 20 hengen tilaisuudet kielletään vuoden loppuun asti

Ro­va­nie­mi siirtyy le­viä­mis­vai­hee­seen – yli 20 hengen ti­lai­suu­det kiel­le­tään vuoden loppuun asti

30.11.2021 14:20 50
Tilaajille
Koronapassin käyttöönotto poistaa rajoitukset – Länsi-Pohjan sairaanhoitopiirissä otettiin ravitsemisliikkeiden rajoitukset käyttöön keskiviikkona 17. marraskuuta

Ko­ronapas­sin käyt­töön­ot­to poistaa ra­joi­tuk­set – Län­si-Poh­jan sai­raan­hoi­to­pii­ris­sä otet­tiin ra­vit­se­mis­liik­kei­den ra­joi­tuk­set käyt­töön kes­ki­viik­ko­na 17. mar­ras­kuu­ta

17.11.2021 08:48 3
Ravintoloiden rajoitukset lievenevät Rovaniemellä – asiakasmäärään tai anniskelu- ja aukioloaikoihin ei erillisiä rajoituksia

Ra­vin­to­loi­den ra­joi­tuk­set lie­ve­ne­vät Ro­va­nie­mel­lä – asia­kas­mää­rään tai an­nis­ke­lu- ja au­ki­olo­ai­koi­hin ei eril­li­siä ra­joi­tuk­sia

05.09.2021 16:12
Pääministeri Marin ei uskalla vielä luvata koronapassia syksyksi – "pitää olla realisti"

Pää­mi­nis­te­ri Marin ei uskalla vielä luvata ko­ronapas­sia syk­syk­si – "pitää olla rea­lis­ti"

05.08.2021 14:39
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Kaikki tuki nuo­ril­le

23.04.2021 09:00
Tilaajille
Lapin matkailu odottelee yhä selkeitä sääntöjä, joilla terveysturvallista matkailua voitaisiin avata
Pääkirjoitus

Lapin mat­kai­lu odot­te­lee yhä sel­kei­tä sään­tö­jä, joilla ter­veys­tur­val­lis­ta mat­kai­lua voi­tai­siin avata

22.04.2021 17:34 3
Tilaajille
Metsästysoikeutemme vietiin
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Met­säs­tys­oi­keu­tem­me vietiin

22.04.2021 08:00 2
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Ko­ro­na­ra­joi­tus­ten sää­tä­mi­nen vaikeaa

17.04.2021 06:00
Tilaajille
Metsästysalueista voidaan sopia
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Met­säs­tys­alueis­ta voidaan sopia

16.04.2021 06:00 1
Tilaajille
Lappilaisten metsästysoikeuteen ei ole syytä kajota
Pääkirjoitus

Lap­pi­lais­ten met­säs­tys­oi­keu­teen ei ole syytä kajota

15.04.2021 06:00 9
Tilaajille
Keilat kaatuvat Torniossa – Osa keilaajista ymmärtää rajoitukset, osaa ne ihmetyttävät

Keilat kaa­tu­vat Tor­nios­sa – Osa kei­laa­jis­ta ym­mär­tää ra­joi­tuk­set, osaa ne ih­me­tyt­tä­vät

24.02.2021 08:42
Harrastustoiminta hankaloituu – suojaustoimet koskevat myös vapaa-aikaa

Har­ras­tus­toi­min­ta han­ka­loi­tuu – suo­jaus­toi­met kos­ke­vat myös va­paa-ai­kaa

11.11.2020 17:49
Rajoitusten kanssa on vain tultava toimeen
Pääkirjoitus

Ra­joi­tus­ten kanssa on vain tultava toimeen

11.11.2020 16:50
Rovaniemeläiset yökerhot ja pubit eivät noudata alueellista suositusta aukioloajoista – aluehallintoylilääkäri toivoisi suosituksen noudattamista, jotta korona saadaan kuriin

Ro­va­nie­me­läi­set yö­ker­hot ja pubit eivät noudata alueel­lis­ta suo­si­tus­ta au­ki­olo­ajois­ta – alue­hal­lin­to­yli­lää­kä­ri toi­voi­si suo­si­tuk­sen nou­dat­ta­mis­ta, jotta korona saadaan kuriin

02.11.2020 18:33 2
Tilaajille
Maskikiistely riittää, on aika yhdistää voimat kriisistä selviämiseen
Pääkirjoitus

Mas­ki­kiis­te­ly riit­tää, on aika yh­dis­tää voimat krii­sis­tä sel­viä­mi­seen

16.10.2020 06:00
Tilaajille