Äänestys: Mikä on Sy­käh­dyt­tä­vin lap­pi­lai­nen ur­hei­lu­ta­pah­tu­ma – äänestä ja osal­lis­tu ar­von­taan

Rajoitukset
Koronapassin käyttöönotto poistaa rajoitukset – Länsi-Pohjan sairaanhoitopiirissä otettiin ravitsemisliikkeiden rajoitukset käyttöön keskiviikkona 17. marraskuuta

Ko­ronapas­sin käyt­töön­ot­to poistaa ra­joi­tuk­set – Län­si-Poh­jan sai­raan­hoi­to­pii­ris­sä otet­tiin ra­vit­se­mis­liik­kei­den ra­joi­tuk­set käyt­töön kes­ki­viik­ko­na 17. mar­ras­kuu­ta

17.11.2021 08:48 3
Ravintoloiden rajoitukset lievenevät Rovaniemellä – asiakasmäärään tai anniskelu- ja aukioloaikoihin ei erillisiä rajoituksia

Ra­vin­to­loi­den ra­joi­tuk­set lie­ve­ne­vät Ro­va­nie­mel­lä – asia­kas­mää­rään tai an­nis­ke­lu- ja au­ki­olo­ai­koi­hin ei eril­li­siä ra­joi­tuk­sia

05.09.2021 16:12
Pääministeri Marin ei uskalla vielä luvata koronapassia syksyksi – "pitää olla realisti"

Pää­mi­nis­te­ri Marin ei uskalla vielä luvata ko­ronapas­sia syk­syk­si – "pitää olla rea­lis­ti"

05.08.2021 14:39
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Kaikki tuki nuo­ril­le

23.04.2021 09:00
Tilaajille
Lapin matkailu odottelee yhä selkeitä sääntöjä, joilla terveysturvallista matkailua voitaisiin avata
Pääkirjoitus

Lapin mat­kai­lu odot­te­lee yhä sel­kei­tä sään­tö­jä, joilla ter­veys­tur­val­lis­ta mat­kai­lua voi­tai­siin avata

22.04.2021 17:34 3
Tilaajille
Metsästysoikeutemme vietiin
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Met­säs­tys­oi­keu­tem­me vietiin

22.04.2021 08:00 2
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Ko­ro­na­ra­joi­tus­ten sää­tä­mi­nen vaikeaa

17.04.2021 06:00
Tilaajille
Metsästysalueista voidaan sopia
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Met­säs­tys­alueis­ta voidaan sopia

16.04.2021 06:00 1
Tilaajille
Lappilaisten metsästysoikeuteen ei ole syytä kajota
Pääkirjoitus

Lap­pi­lais­ten met­säs­tys­oi­keu­teen ei ole syytä kajota

15.04.2021 06:00 9
Tilaajille
Keilat kaatuvat Torniossa – Osa keilaajista ymmärtää rajoitukset, osaa ne ihmetyttävät

Keilat kaa­tu­vat Tor­nios­sa – Osa kei­laa­jis­ta ym­mär­tää ra­joi­tuk­set, osaa ne ih­me­tyt­tä­vät

24.02.2021 08:42
Harrastustoiminta hankaloituu – suojaustoimet koskevat myös vapaa-aikaa

Har­ras­tus­toi­min­ta han­ka­loi­tuu – suo­jaus­toi­met kos­ke­vat myös va­paa-ai­kaa

11.11.2020 17:49
Rajoitusten kanssa on vain tultava toimeen
Pääkirjoitus

Ra­joi­tus­ten kanssa on vain tultava toimeen

11.11.2020 16:50
Rovaniemeläiset yökerhot ja pubit eivät noudata alueellista suositusta aukioloajoista – aluehallintoylilääkäri toivoisi suosituksen noudattamista, jotta korona saadaan kuriin

Ro­va­nie­me­läi­set yö­ker­hot ja pubit eivät noudata alueel­lis­ta suo­si­tus­ta au­ki­olo­ajois­ta – alue­hal­lin­to­yli­lää­kä­ri toi­voi­si suo­si­tuk­sen nou­dat­ta­mis­ta, jotta korona saadaan kuriin

02.11.2020 18:33 2
Tilaajille
Maskikiistely riittää, on aika yhdistää voimat kriisistä selviämiseen
Pääkirjoitus

Mas­ki­kiis­te­ly riit­tää, on aika yh­dis­tää voimat krii­sis­tä sel­viä­mi­seen

16.10.2020 06:00
Tilaajille
Lyijyhaulien käyttöä rajoitetaan lisää vuodesta 2023 alkaen – Suomi äänesti esitystä vastaan

Lyi­jy­hau­lien käyttöä ra­joi­te­taan lisää vuo­des­ta 2023 alkaen – Suomi äänesti esi­tys­tä vastaan

03.09.2020 23:13 4
Kirjoitusvirhe sai ihmiset sekaisin yleisörajoituksista – Avi pohjasi tiukemman rajoituksensa epidemiologiseen arvioon, ministeriölle riittää nykyinen raja

Kir­joi­tus­vir­he sai ihmiset se­kai­sin ylei­sö­ra­joi­tuk­sis­ta – Avi pohjasi tiu­kem­man ra­joi­tuk­sen­sa epi­de­mio­lo­gi­seen ar­vioon, mi­nis­te­riöl­le riittää ny­kyi­nen raja

24.08.2020 21:53
Ounaskosken uimarannalle osittainen uimakielto – lasten kahluualtaasta löytyi ulosteperäisiä bakteereja, lähteeksi epäillään rannalla viihtyviä poroja

Ou­nas­kos­ken ui­ma­ran­nal­le osit­tai­nen ui­ma­kiel­to – lasten kah­luu­al­taas­ta löytyi ulos­te­pe­räi­siä bak­tee­re­ja, läh­teek­si epäil­lään ran­nal­la viih­ty­viä poroja

29.06.2020 16:13 7
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Lu­ki­jal­ta: Punt­ti­ka­las­tuk­seen on puu­tut­ta­va

16.06.2020 12:11
Tilaajille
Lukijalta: Onko korona unohdettu rajalla?
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Lu­ki­jal­ta: Onko korona unoh­det­tu ra­jal­la?

24.05.2020 16:01
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Lu­ki­jal­ta: Alueel­li­set ra­joi­tuk­set käyt­töön

20.05.2020 15:26
Tilaajille