Matkailu: Vaa­ral­li­siin paik­koi­hin py­sä­köi­dyt tu­ris­ti­bus­sit ja vuok­ra-au­tot kuu­men­ta­vat tun­tei­ta Ro­va­nie­mel­lä, poliisi vetoaa kul­jet­ta­jien vas­tuu­seen

Onnettomuudet: SVT: Kii­ru­nas­sa et­si­tään ka­don­nut­ta kelk­kai­li­jaa

lumivyöry: NRK: Nuori nor­ja­lais­mies kuoli lu­mi­vyö­rys­sä Nor­jas­sa

Mainos: Lapin Kansa Digi 13,90 €/kk – tilaa tästä

Nuoret
Ääriliikkeet rekrytoivat nuoria erityisesti verkossa – houkuttelevina keinoina käytetään salaliittoteorioita, huumoria ja groomingia

Ää­ri­liik­keet rek­ry­toi­vat nuoria eri­tyi­ses­ti ver­kos­sa – hou­kut­te­le­vi­na kei­noi­na käy­te­tään sa­la­liit­to­teo­rioi­ta, huu­mo­ria ja groo­min­gia

08.09.2021 12:59
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Kukaan ei tee mitään

11.05.2021 05:00 9
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Kaikki tuki nuo­ril­le

23.04.2021 09:00
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Kaikki nuoret eivät ole val­mii­ta muut­toon

18.03.2021 20:15
Tilaajille
Rajat ylittävää graffititaidetta rautatietunneleihin – Niin Kalkkimaan pappi kuin Läjä Äijälä värittävät nyt Haaparannan katukuvaa

Rajat ylit­tä­vää graf­fi­ti­tai­det­ta rau­ta­tie­tun­ne­lei­hin – Niin Kalk­ki­maan pappi kuin Läjä Äijälä vä­rit­tä­vät nyt Haa­pa­ran­nan ka­tu­ku­vaa

24.06.2020 18:17
Tilaajille
Lukijalta: Koronakriisi lisäsi nuorten ahdistusta
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Lu­ki­jal­ta: Ko­ro­na­krii­si lisäsi nuorten ah­dis­tus­ta

11.06.2020 11:00
Tilaajille
Rovaniemen kouluilla käydään loppuvuonna nuorisovaltuuston vaalit - Katso oman koulusi kiintiöpaikat

Ro­va­nie­men kou­luil­la käydään lop­pu­vuon­na nuo­ri­so­val­tuus­ton vaalit - Katso oman koulusi kiin­tiö­pai­kat

29.05.2020 12:51
Lukijalta: Onnea ammattiin valmistuville nuorille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Lu­ki­jal­ta: Onnea am­mat­tiin val­mis­tu­vil­le nuo­ril­le

27.05.2020 08:07
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Lu­ki­jal­ta: Tuetaan yhdessä nuorten rait­tiut­ta

21.05.2020 06:30
Tilaajille
Koululaisilta: Somekiusaaminen satuttaa
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Kou­lu­lai­sil­ta: So­me­kiu­saa­mi­nen sa­tut­taa

06.05.2020 05:19
Tilaajille
Koululaisilta: Nukutko tarpeeksi?
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Kou­lu­lai­sil­ta: Nukutko tar­peek­si?

06.05.2020 05:07
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Kou­lu­lai­sil­ta: Luot­ta­kaa enemmän nuoriin

06.05.2020 05:01
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Kou­lu­lai­sil­ta: Median käyttö paisuu yli

06.05.2020 05:00
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Lu­ki­jal­ta: Pi­de­tään kaikki nuoret mukana

29.04.2020 07:57
Tilaajille
Lapin poliisi muistuttaa vastuullisesta vapunvietosta – "Vanhempien vastuulla on huolehtia, että lapset noudattavat kokoontumiskieltoja"

Lapin poliisi muis­tut­taa vas­tuul­li­ses­ta va­pun­vie­tos­ta – "Van­hem­pien vas­tuul­la on huo­leh­tia, että lapset nou­dat­ta­vat ko­koon­tu­mis­kiel­to­ja"

27.04.2020 19:28
Tilaajille
Lukijalta: Kesätyö antaa uskoa tulevaisuuteen
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Lu­ki­jal­ta: Kesätyö antaa uskoa tu­le­vai­suu­teen

24.04.2020 13:37
Tilaajille

Il­mas­ton­muu­tos­voi­ma jakoi rahaa nuorten il­mas­to­teoil­le – tor­nio­lai­nen Eino Haase to­teut­taa ra­dio­do­ku­ment­ti­sar­jan

21.04.2020 14:51
Tilaajille
Lukijalta: Pysykää näkymättömissä, nuoret
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Lu­ki­jal­ta: Pysykää nä­ky­mät­tö­mis­sä, nuoret

10.04.2020 09:20
Tilaajille
Koronapandemia vähensi nuorten kesätyöpaikkoja Rovaniemellä, kesätyöseteleille jatkohaku

Ko­ro­na­pan­de­mia vähensi nuorten ke­sä­työ­paik­ko­ja Ro­va­nie­mel­lä, ke­sä­työ­se­te­leil­le jat­ko­ha­ku

06.04.2020 18:23
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Lu­ki­jal­ta: Radio Suomen pa­lat­ta­va juu­ril­leen

02.04.2020 05:25
Tilaajille