PAUKKUPAKKASET: Pak­ka­nen alkaa ki­ris­tyä vii­kon­lop­pua vasten – it­se­näi­syys­päi­vä­nä hä­tyy­tel­lään monin paikoin -35:tä astetta

RAVINTOLARAJOITUKSET: Ro­va­nie­mel­lä tiu­kem­mat ra­vin­to­la­ra­joi­tuk­set vii­kon­lo­pus­ta alkaen – ko­ronapas­sil­la ra­joi­tuk­sia ei tar­vit­se nou­dat­taa

Joulukalenteri: Lapin Kansan jou­lu­ka­len­te­ri vie aikojen taakse

Mainos : Anna lah­jak­si pai­kal­li­sym­mär­rys­tä. Tutustu Lapin Kansan joulun ti­laus­tar­jouk­siin tästä.

Lukijalta
Mielipidekirjoitus
Tilaajille

Kaikki nuoret eivät ole val­mii­ta muut­toon

Näkökulma

Oppivelvollisuutta koskevalla uudistuksella halutaan taata toisen asteen tutkinnon suorittaminen kaikille peruskoulunsa päättäville. Tarkoituksena on parantaa nuorten asemaa työmarkkinoilla. Uudistuksen hyvä tarkoitus ei tavoita etäällä kaupungeista asuvia nuoria. Pienillä paikkakunnilla kaukana kasvukeskuksista ei juuri ole toisen asteen ammatillisia oppilaitoksia, eivätkä kaikki halua siirtyä kotikunnan lukioon.

Kaikki eivät asu päivittäisten kulkuyhteyksien säteellä toisen asteen oppilaitoksista. Siksi osa nuorista joutuu 16-vuotiaina peruskoulun jälkeen muuttamaan jopa satojen kilometrien päähän kaupunkiin opiskelemaan. Aiemmin tätä yleisesti odotettiin nuorilta, mutta jatkossa se on lakisääteinen velvoite. Oppivelvollisuusiän nostaminen 18 ikävuoteen ja opiskelun maksuttomuus eivät takaa pitkien etäisyyksien päässä kaupungeista asuville nuorille toisen asteen tutkinnon suorittamista.