Pääkirjoitus: Kylien ke­hit­tä­mis­sää­tiön al­ku­pää­omas­ta on tehtävä eri­tyis­ti­lin­tar­kas­tus, to­tuu­den sel­vit­tä­mien on kaik­kien etu

kolumni: Päi­vä­kir­ja: Re­ser­vi­läis­toi­min­ta tuo so­pi­vas­ti jän­ni­tys­tä ta­sai­seen arkeen

Tilaajille

Ää­ri­liik­keet rek­ry­toi­vat nuoria eri­tyi­ses­ti ver­kos­sa – hou­kut­te­le­vi­na kei­noi­na käy­te­tään sa­la­liit­to­teo­rioi­ta, huu­mo­ria ja groo­min­gia

Ääriliikkeet rekrytoivat ja houkuttelevat nuoria mukaan liikkeisiin erityisesti verkossa. Tämä käy ilmi Pelastakaa Lapset ry:n tuoreesta Nuoret ääriliikkeiden rekrytoinnin kohteena -raportista, jossa käsitellään verkkoympäristön ja kasvotusten tapahtuvan vuorovaikutuksen merkitystä rekrytoinnissa.

Suomalaisia ja Suomessa asuvia nuoria rekrytoidaan ääriliikkeiden toiminnan piiriin pääasiassa verkkoviestinnän, sosiaalisen median, videopelialustojen, pimeän verkon foorumeiden ja fyysisten kohtaamisten keinoin. Houkuttelevina keinoina käytetään muun muassa visuaalista viestintää, huumoria, salaliittoteorioita ja groomingia. Raportissa groomingilla tarkoitetaan houkuttelua, mutta ei kuitenkaan seksuaalista houkuttelua.