Ravintola-ala
Väärän ministeriön alaisena
Lukijalta Mielipide Matti Henttunen

Väärän mi­nis­te­riön alai­se­na

09.11.2020 05:00 1
Tilaajille
Epidemian leviämistä on torjuttava, mutta sitä ei pitäisi tehdä poliittisin motiivein
Pääkirjoitus Lapin Kansa

Epi­de­mian le­viä­mis­tä on tor­jut­ta­va, mutta sitä ei pitäisi tehdä po­liit­ti­sin mo­tii­vein

02.10.2020 06:00 7
Tilaajille
Ravintola-ala pitää koronarajoituksia perustuslain vastaisina – alan etujärjestö ei kuitenkaan aio tehdä kantelua oikeuskanslerille

Ra­vin­to­la-ala pitää ko­ro­na­ra­joi­tuk­sia pe­rus­tus­lain vas­tai­si­na – alan etu­jär­jes­tö ei kui­ten­kaan aio tehdä kan­te­lua oi­keus­kans­le­ril­le

01.10.2020 13:27 3
Lapissa yökerhojen ovet jäävät kiinni uusien rajoitusten takia – "Parin tunnin takia ei kannata avata"

Lapissa yö­ker­ho­jen ovet jäävät kiinni uusien ra­joi­tus­ten takia – "Parin tunnin takia ei kannata avata"

30.09.2020 19:30
Tilaajille
Näin pakolaisesta tuli yksi Rovaniemen suurimpia ravintoloitsijoita: Kami Abdehin elämään on mahtunut sortoa, pelkoa ja raunioita, mutta 20 vuotta sitten hän teki lupauksen, joka kantaa yhä

Näin pa­ko­lai­ses­ta tuli yksi Ro­va­nie­men suu­rim­pia ra­vin­to­loit­si­joi­ta: Kami Abdehin elämään on mah­tu­nut sortoa, pelkoa ja rau­nioi­ta, mutta 20 vuotta sitten hän teki lu­pauk­sen, joka kantaa yhä

22.08.2020 06:30 8
Tilaajille
Merkittävimmät rajoitukset ovat nyt poissa, ravintola-ala kommentoi tuoreinta muutosta – "Erityisen tärkeää yökerhoille, joihin tullaan myöhään"

Mer­kit­tä­vim­mät ra­joi­tuk­set ovat nyt poissa, ra­vin­to­la-ala kom­men­toi tuo­rein­ta muu­tos­ta – "E­ri­tyi­sen tärkeää yö­ker­hoil­le, joihin tullaan myö­hään"

13.07.2020 12:00
Joonas Oksanen valmistuu keittiömestariksi pahimpaan mahdolliseen aikaan – Koronan talousvaikutukset uhkaavat kaataa nuorten työhaaveet vuosiksi

Joonas Oksanen val­mis­tuu keit­tiö­mes­ta­rik­si pa­him­paan mah­dol­li­seen aikaan – Koronan ta­lous­vai­ku­tuk­set uh­kaa­vat kaataa nuorten työ­haa­veet vuo­sik­si

23.05.2020 07:00
Tilaajille
Lapin ravintoloissa toivotaan, että ihmiset tohtisivat lähteä liikkeelle eristäytymisen jälkeen

Lapin ra­vin­to­lois­sa toi­vo­taan, että ihmiset toh­ti­si­vat lähteä liik­keel­le eris­täy­ty­mi­sen jälkeen

19.05.2020 20:10
Tilaajille
Pääkirjoitus: Lapin yrittäjät tarvitsevat nyt kaiken avun, jotta katastrofilta vältytään
Pääkirjoitus Lapin Kansa

Pää­kir­joi­tus: Lapin yrit­tä­jät tar­vit­se­vat nyt kaiken avun, jotta ka­tast­ro­fil­ta väl­ty­tään

03.04.2020 08:47
Tilaajille
Eduskunta hyväksyi ravintolojen kiinnimenon – pääministeri Marin tunnusti yritysten lisätukitoimien tarpeen

Edus­kun­ta hy­väk­syi ra­vin­to­lo­jen kiin­ni­me­non – pää­mi­nis­te­ri Marin tun­nus­ti yri­tys­ten li­sä­tu­ki­toi­mien tarpeen

28.03.2020 13:38
Noutoruoka voi estää konkurssin, mutta ei tuo yrittäjille elantoa – "Kotiin ei tilata viinilasillista"

Nou­to­ruo­ka voi estää kon­kurs­sin, mutta ei tuo yrit­tä­jil­le elantoa – "Kotiin ei tilata vii­ni­la­sil­lis­ta"

25.03.2020 15:08
Tilaajille
Viimeiset ulkomaalaiset turistit purjehtivat vielä Perämerellä, kun Suomi alkoi sulkea rajojaan – Kemin Lumilinnan ensi kausikin on uhattuna, Lapissa suljetaan jo hotelleja

Vii­mei­set ul­ko­maa­lai­set tu­ris­tit pur­jeh­ti­vat vielä Pe­rä­me­rel­lä, kun Suomi alkoi sulkea ra­jo­jaan – Kemin Lu­mi­lin­nan ensi kau­si­kin on uhat­tu­na, Lapissa sul­je­taan jo ho­tel­le­ja

17.03.2020 17:49
Tilaajille
Viisi viikkoa peruskoulutusta ja sitten keittiöön – Kolarissa täsmäkoulutetaan oppisopimuksella kokkeja ja tarjoilijoita työvoimapulasta kärsiville ravintoloille

Viisi viikkoa pe­rus­kou­lu­tus­ta ja sitten keit­tiöön – Ko­la­ris­sa täs­mä­kou­lu­te­taan op­pi­so­pi­muk­sel­la kokkeja ja tar­joi­li­joi­ta työ­voi­ma­pu­las­ta kär­si­vil­le ra­vin­to­loil­le

11.10.2019 17:41
Tilaajille