Tartuntatautilaki
Viimeisin tunti
Valiokunnat alkavat työstää tartuntatautilain muutosta, joka antaa alueille lisää keinoja torjua koronaa

Va­lio­kun­nat alkavat työstää tar­tun­ta­tau­ti­lain muu­tos­ta, joka antaa alueil­le lisää keinoja torjua koronaa

15:32 1
Vanhemmat
Tornion joulu on vielä vaarassa – Johtava lääkäri vetoaa kaupunkilaisten malttiin pysyä poissa yleisöjoukoista

Tornion joulu on vielä vaa­ras­sa – Johtava lääkäri vetoaa kau­pun­ki­lais­ten malt­tiin pysyä poissa ylei­sö­jou­kois­ta

07.12.2020 17:00 2
Tilaajille
Lapin liitto ja kunnat haluavat koronaviruksen pikatestit rajanylityspaikoille – esitys uudesta tartuntatautilaista vaatii niiden mukaan yksinkertaistamista

Lapin liitto ja kunnat ha­lua­vat ko­ro­na­vi­ruk­sen pi­ka­tes­tit ra­jan­yli­tys­pai­koil­le – esitys uudesta tar­tun­ta­tau­ti­lais­ta vaatii niiden mukaan yk­sin­ker­tais­ta­mis­ta

27.11.2020 08:50 2
Tilaajille
Melkoinen hämmästys: Biorexin toimitusjohtaja yritti etsiä eri alueiden koronatietoja – "Minulle vastattiin, että löytyy Iltalehden jutusta"

Mel­koi­nen häm­mäs­tys: Bio­re­xin toi­mi­tus­joh­ta­ja yritti etsiä eri aluei­den ko­ro­na­tie­to­ja – "Mi­nul­le vas­tat­tiin, että löytyy Il­ta­leh­den ju­tus­ta"

23.10.2020 20:00
Tilaajille
Kuka päättää rajoituksista, jos koronaepidemia ryöpsähtää Lapissa? – Lain mukaan päävastuu on kunnilla ja avilla, mutta sairaanhoitopiirilläkin on paljon valtaa

Kuka päättää ra­joi­tuk­sis­ta, jos ko­ro­na­epi­de­mia ryöp­säh­tää La­pis­sa? – Lain mukaan pää­vas­tuu on kun­nil­la ja avilla, mutta sai­raan­hoi­to­pii­ril­lä­kin on paljon valtaa

23.10.2020 20:00 1
Tilaajille
Sote-valiokunta sai valmiiksi mietintönsä ravintolarajoituksista – puheenjohtaja Lohen mukaan mietintö on yksimielinen

So­te-va­lio­kun­ta sai val­miik­si mie­tin­tön­sä ra­vin­to­la­ra­joi­tuk­sis­ta – pu­heen­joh­ta­ja Lohen mukaan mie­tin­tö on yk­si­mie­li­nen

20.10.2020 13:05
Tartuntatautilain muutos voisi sulkea laajasti vapaa-ajanpaikkoja, ja rajoituksia ja tilajärjestelyitä tulisi lisää – Hallitus pohtii tänään lakimuutosta

Tar­tun­ta­tau­ti­lain muutos voisi sulkea laa­jas­ti va­paa-ajan­paik­ko­ja, ja ra­joi­tuk­sia ja ti­la­jär­jes­te­lyi­tä tulisi lisää – Hal­li­tus pohtii tänään la­ki­muu­tos­ta

14.10.2020 15:31
"Ei Ruotsin kansalaisia saa käännyttää Suomen länsirajalla" – Professorin mukaan käännytyksiä varten länsirajalle tarvittaisiin päivystämään tartuntatautilääkäri

"Ei Ruotsin kan­sa­lai­sia saa kään­nyt­tää Suomen län­si­ra­jal­la" – Pro­fes­so­rin mukaan kään­ny­tyk­siä varten län­si­ra­jal­le tar­vit­tai­siin päi­vys­tä­mään tar­tun­ta­tau­ti­lää­kä­ri

22.05.2020 20:30 7
Tilaajille
Pääkirjoitus: Valmiuslain vaatiminen kertoo paniikista ja populismista
Pääkirjoitus Lapin Kansa

Pää­kir­joi­tus: Val­mius­lain vaa­ti­mi­nen kertoo pa­nii­kis­ta ja po­pu­lis­mis­ta

13.03.2020 19:00
Tilaajille