Lapin sää: En­sim­mäi­nen 20 asteen ylitys mi­tat­tiin Yli­tor­niol­la – ke­säis­tä lämpöä jatkuu Lapissa he­la­tors­tai­hin saakka

Remontointi: Saa­ta­vuus hei­ken­ty­nyt osassa te­ras­si- ja sau­na­ra­ken­ta­mi­ses­sa käy­te­tyis­tä puu­la­jeis­ta – sota Uk­rai­nas­sa voi vai­keut­taa suo­ma­lais­ten re­mon­toin­tia

Tilaajille

Lä­hi­kon­tak­tin mää­ri­tel­mä pois­te­taan tar­tun­ta­tau­ti­lais­ta

Hallitus esittää, että tartuntatautilain 58 d pykälästä poistetaan lähikontaktin tarkka määritelmä ja soveltamisen kriteerinä oleva ilmaantuvuusluku.

Lakimuutos ei hallituksen esityksen mukaan muuta viranomaisten oikeutta ja velvollisuutta tehdä koronaviruksen leviämisen estämiseksi päätöksiä tilanteen niin edellyttäessä.