Ennakkoäänestyksen loppukiri käyntiin: Reilu vii­den­nes lap­pi­lai­sis­ta ää­nes­tä­nyt, pel­lo­lai­set kär­jes­sä, me­ri­lap­pi­lai­set ovat ak­ti­voi­tu­neet – tiis­tai­na vii­mei­nen en­nak­ko­ää­nes­tys­päi­vä

Aluevaalien vaalikone: Katso sopiva ehdokas täältä

Ra­vin­to­loi­den ra­joi­tuk­set lie­ve­ne­vät Ro­va­nie­mel­lä – asia­kas­mää­rään tai an­nis­ke­lu- ja au­ki­olo­ai­koi­hin ei eril­li­siä ra­joi­tuk­sia

Ravitsemisliikkeiden rajoitukset lievenevät Rovaniemellä, tiedottaa sosiaali- ja terveysministeriö.

Rovaniemi palasi viime perjantaina koronavirusepidemian perustasolle ja kaupungissa otetaan maanantaina käyttöön perustason rajoitukset.

Se tarkoittaa, että asiakasmäärään tai anniskelu- ja aukioloaikoihin ei ole voimassa erillisiä rajoituksia.

Jokaisella asiakkaalla tulee edelleen sisätiloissa olla oma istumapaikka pöydän tai muun tason ääressä.

Yleiset hygienia- ja etäisyydenpitovelvoitteet ovat voimassa kaikilla alueilla.

Asetuksessa säädetyt rajoitukset eivät koske henkilöstöravintoloita eivätkä noutoruuan myymistä asiakkaille. Aukioloaikoja koskevat rajoitukset eivät koske Suomen ja ulkomaiden välillä tai ulkomailla kulkevassa vesi- tai ilma-aluksessa eivätkä polttonesteiden jakeluaseman yhteydessä toimivia ravitsemisliikkeitä.

Muualla Lapissa ei ole ollut voimassa erillisiä rajoituksia asiakasmäärään tai anniskelu- ja aukioloaikoihin.

Leviämisvaiheen rajoitukset ovat voimassa Varsinais-Suomen, Pirkanmaan, Kymenlaakson, Uudenmaan, Etelä-Karjalan, Pohjanmaan ja Etelä-Pohjanmaan maakunnissa.

Leviämisvaiheen alueilla ravitsemisliikkeiden anniskelu on sallittu kello 07–22 ja ravitsemisliikkeet saavat olla avoinna kello 05–23.

Kiihtymisvaiheen rajoitukset ovat voimassa Kanta-Hämeen, Päijät-Hämeen, Pohjois-Savon, Pohjois-Karjalan, Keski-Suomen, Keski-Pohjanmaan, Pohjois-Pohjanmaan, Kainuun, Etelä-Savon ja Satakunnan maakunnissa.

Kiihtymisvaiheen alueilla anniskelu on sallittu kello 07–24 ja ravitsemisliikkeet saavat olla avoinna kello 05–01.

Muutokset tulevat voimaan maanantaina 6. syyskuuta.