tartunnat
Viimeisin 4 tuntia
Koronavirustartuntojen määrän kasvu tasaantunut viikossa – hoivakotitartunnat huolettavat, paljon uusia tapauksia yksityisjuhlista

Ko­ro­na­vi­rus­tar­tun­to­jen määrän kasvu ta­saan­tu­nut vii­kos­sa – hoi­va­ko­ti­tar­tun­nat huo­let­ta­vat, paljon uusia ta­pauk­sia yk­si­tyis­juh­lis­ta

14:17 0
Vanhemmat
Länsi-Pohjassa jälleen kaksi uutta tartuntaa samasta ketjusta kuin aiemmin tällä viikolla

Län­si-Poh­jas­sa jälleen kaksi uutta tar­tun­taa samasta ket­jus­ta kuin aiemmin tällä vii­kol­la

07.08.2020 10:41 0
Tilaajille
Koronaan liittyviä kuolemia ei tullut lisää Suomessa – uusia tartuntoja 20

Ko­ro­naan liit­ty­viä kuo­le­mia ei tullut lisää Suo­mes­sa – uusia tar­tun­to­ja 20

08.06.2020 20:59 0
Ikäihmisten hoivakoteihin pääsee taas vierailulle Länsi-Pohjassa – lääkärit muistuttavat lieväoireisten testaamisen tärkeydestä, jotta koronavirus ei leviä

Ikä­ih­mis­ten hoi­va­ko­tei­hin pääsee taas vie­rai­lul­le Län­si-Poh­jas­sa – lää­kä­rit muis­tut­ta­vat lie­vä­oi­reis­ten tes­taa­mi­sen tär­key­des­tä, jotta ko­ro­na­vi­rus ei leviä

27.05.2020 17:43 0
Tilaajille
Todettujen koronatapausten määrä ylitti 5 miljoonan rajan – Tartuntojen määrässä nähtiin samalla pandemian ajan suurin päivittäinen nousu

To­det­tu­jen ko­ro­na­ta­paus­ten määrä ylitti 5 mil­joo­nan rajan – Tar­tun­to­jen mää­räs­sä nähtiin samalla pan­de­mian ajan suurin päi­vit­täi­nen nousu

21.05.2020 11:01 0
Porvoolaisessa koulussa 21 henkeä altistunut koronalle, Sipoon Söderkulla skolassa suositellaan oppilaille etäopetusta

Por­voo­lai­ses­sa kou­lus­sa 21 henkeä al­tis­tu­nut ko­ro­nal­le, Sipoon Sö­der­kul­la sko­las­sa suo­si­tel­laan op­pi­lail­le etä­ope­tus­ta

17.05.2020 16:34 2

Suo­mes­sa 33 uutta ko­ro­na­vi­rus­tar­tun­taa, ko­ko­nais­mää­rä lä­hen­te­lee 6 000:ta

10.05.2020 12:30 0
Koronatartunnat ovat kääntyneet laskuun useissa Euroopan maissa – Italiassa tuhansia koronakuolemia on jäänyt raportoimatta

Ko­ro­na­tar­tun­nat ovat kään­ty­neet laskuun useissa Eu­roo­pan maissa – Ita­lias­sa tu­han­sia ko­ro­na­kuo­le­mia on jäänyt ra­por­toi­mat­ta

04.05.2020 21:53 0
THL: Yksikään lapsi Suomessa ei ole tarvinnut vakavien oireiden takia sairaalahoitoa

THL: Yk­si­kään lapsi Suo­mes­sa ei ole tar­vin­nut va­ka­vien oi­rei­den takia sai­raa­la­hoi­toa

29.04.2020 16:57 0
Ylitornion terveyskeskuksessa on todettu jo useita koronatapauksia – tartuntaketjun katkaiseminen voi viedä viikkoja

Yli­tor­nion ter­veys­kes­kuk­ses­sa on todettu jo useita ko­ro­na­ta­pauk­sia – tar­tun­ta­ket­jun kat­kai­se­mi­nen voi viedä viik­ko­ja

20.04.2020 14:59 0
Tilaajille

THL: Suo­mes­sa on nyt 3  783 var­mis­tet­tua ko­ro­na­vi­rus­tar­tun­taa – uusia tar­tun­to­ja on 102

19.04.2020 12:23 0
Länsi-Pohjassa yksi uusi koronavirustartunta, Lapin sairaanhoitopiirin alueella ei yhtään uutta tartuntaa

Län­si-Poh­jas­sa yksi uusi ko­ro­na­vi­rus­tar­tun­ta, Lapin sai­raan­hoi­to­pii­rin alueel­la ei yhtään uutta tar­tun­taa

19.04.2020 11:16 0
Tilaajille
Lapin sairaanhoitopiirissä kolme uutta koronavirustartuntaa – tartunnat liittyvät matkailuun

Lapin sai­raan­hoi­to­pii­ris­sä kolme uutta ko­ro­na­vi­rus­tar­tun­taa – tar­tun­nat liit­ty­vät mat­kai­luun

18.04.2020 13:49 0
Tilaajille

THL: Suo­mes­sa 3  681 var­mis­tet­tua ko­ro­na­vi­rus­tar­tun­taa – uusia tar­tun­to­ja 192

18.04.2020 13:35 0
HUSin ylilääkäri: Suomessa koronakuolleisuus voi nousta Ruotsin lukuihin

HUSin yli­lää­kä­ri: Suo­mes­sa ko­ro­na­kuol­lei­suus voi nousta Ruotsin lu­kui­hin

18.04.2020 12:54 0
Länsi-Pohjassa on nyt 80 koronavirustartuntaa – johtajaylilääkärin mukaan tapaukset liittyvät yhä aiempiin altistumisiin

Län­si-Poh­jas­sa on nyt 80 ko­ro­na­vi­rus­tar­tun­taa – joh­ta­ja­yli­lää­kä­rin mukaan ta­pauk­set liit­ty­vät yhä aiem­piin al­tis­tu­mi­siin

18.04.2020 10:31 0
Tilaajille
Pohjois-Suomessa on kahdeksan ihmistä tehohoidossa koronan takia – Länsi-Pohja tilasi ison erän maskeja paikallisilta yrityksiltä

Poh­jois-Suo­mes­sa on kah­dek­san ihmistä te­ho­hoi­dos­sa koronan takia – Län­si-Poh­ja tilasi ison erän maskeja pai­kal­li­sil­ta yri­tyk­sil­tä

14.04.2020 15:13 0
Tilaajille
Lapissa vahvistui kuudes koronavirustartunta – henkilö sairastui hengitystieinfektioon ulkomaanmatkan jälkeen

Lapissa vah­vis­tui kuudes ko­ro­na­vi­rus­tar­tun­ta – henkilö sai­ras­tui hen­gi­tys­tie­in­fek­tioon ul­ko­maan­mat­kan jälkeen

19.03.2020 15:02 0
Tilaajille
Suomessa varmistettuja koronatartuntoja nyt 359, maailmanlaajuinen määrä ylitti 200 000 – THL: Tapaamisten välttäminen hillitsee epidemian raivokkainta huippua

Suo­mes­sa var­mis­tet­tu­ja ko­ro­na­tar­tun­to­ja nyt 359, maail­man­laa­jui­nen määrä ylitti 200 000 – THL: Ta­paa­mis­ten vält­tä­mi­nen hil­lit­see epi­de­mian rai­vok­kain­ta huippua

18.03.2020 14:43 0
THL: Tapaamisten välttäminen hillitsee koronaepidemian raivokkainta huippua ja helpottaa terveydenhuollon taakkaa

THL: Ta­paa­mis­ten vält­tä­mi­nen hil­lit­see ko­ro­na­epi­de­mian rai­vok­kain­ta huippua ja hel­pot­taa ter­vey­den­huol­lon taakkaa

18.03.2020 11:53 0