Kannanotto: Por­mes­ta­ri ei innosta kaikkia Enon­te­kiöl­lä – vii­si­tois­ta val­tuu­tet­tua vaatii, ettei por­mes­ta­ria edes har­kit­tai­si

Historia: Pi­ka­luis­te­lun kul­tai­set vuodet osuivat 1960-lu­vul­le – Lapin Lukko oli ai­koi­naan Suomen joh­ta­via luis­te­lu­seu­ro­ja ja kas­vat­ti monta olym­pia­edus­ta­jaa

Koronarajoitukset: Ko­ro­na­mi­nis­te­ri­työ­ryh­mä pidensi ruo­ka­ra­vin­to­loi­den au­ki­olo­ai­ko­ja kol­mel­la tun­nil­la – mi­nis­te­reil­lä haluja jatkaa ra­joi­tus­ten ke­ven­tä­mis­tä myös esi­mer­kik­si teat­te­reis­sa ja kun­to­sa­leil­la

Virustaudit
Tartuntavaara keskeytti lohen ylisiirrot Kemijoella – Ahvenanmaan kalanviljelylaitoksessa todetut IHN-tautitapaukset voivat olla uhka lohikannalle

Tar­tun­ta­vaa­ra kes­keyt­ti lohen yli­siir­rot Ke­mi­joel­la – Ah­ve­nan­maan ka­lan­vil­je­ly­lai­tok­ses­sa todetut IHN-tau­ti­ta­pauk­set voivat olla uhka lo­hi­kan­nal­le

07.07.2021 06:30 1
Tilaajille
Vaaniiko seuraava virusvihulainen jo nurkan takana? – Tappava lintuinfluenssa leviää Euroopassa massateurastuksista huolimatta

Vaa­nii­ko seu­raa­va vi­rus­vi­hu­lai­nen jo nurkan takana? – Tappava lin­tu­inf­luens­sa leviää Eu­roo­pas­sa mas­sa­teu­ras­tuk­sis­ta huo­li­mat­ta

13.01.2021 17:50 1
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Lu­ki­jal­ta: Kuin silloin ennen

02.06.2020 15:50
Tilaajille
Päiväkirja: Teenkö kaiken väärin?
Kolumni

Päi­vä­kir­ja: Teenkö kaiken väärin?

07.05.2020 06:00 1
Tilaajille
THL: Yksikään lapsi Suomessa ei ole tarvinnut vakavien oireiden takia sairaalahoitoa

THL: Yk­si­kään lapsi Suo­mes­sa ei ole tar­vin­nut va­ka­vien oi­rei­den takia sai­raa­la­hoi­toa

29.04.2020 16:57
Analyysi: Vasta-ainetesteistä kylmä suihku laumasuoja-ajattelulle – Uudellamaalla vain yksi satunnaisnäyte sadoista sisälsi varman koronaviruksen suojan

Ana­lyy­si: Vas­ta-ai­ne­tes­teis­tä kylmä suihku lau­ma­suo­ja-ajat­te­lul­le – Uu­del­la­maal­la vain yksi sa­tun­nais­näy­te sa­dois­ta sisälsi varman ko­ro­na­vi­ruk­sen suojan

29.04.2020 16:39
Tuska vähenee tiedolla, mutta se täytyy ottaa vastaan – koronavirus on osattava asettaa oikeisiin mittasuhteisiin hyvässä ja pahassa
Kolumni

Tuska vähenee tie­dol­la, mutta se täytyy ottaa vastaan – ko­ro­na­vi­rus on osat­ta­va asettaa oi­kei­siin mit­ta­suh­tei­siin hyvässä ja pahassa

29.02.2020 09:00
Tilaajille
Seuraavan uuden viruksen syntypaikkaa on lähes mahdoton ennustaa, kertoo THL:n asiantuntija

Seu­raa­van uuden vi­ruk­sen syn­ty­paik­kaa on lähes mah­do­ton en­nus­taa, kertoo THL:n asian­tun­ti­ja

01.02.2020 16:01