Koronarajoitukset: Ko­ro­na­mi­nis­te­ri­työ­ryh­mä pidensi ruo­ka­ra­vin­to­loi­den au­ki­olo­ai­ko­ja kol­mel­la tun­nil­la – mi­nis­te­reil­lä haluja jatkaa ra­joi­tus­ten ke­ven­tä­mis­tä myös esi­mer­kik­si teat­te­reis­sa ja kun­to­sa­leil­la

Tilaajille

Tar­tun­ta­vaa­ra kes­keyt­ti lohen yli­siir­rot Ke­mi­joel­la – Ah­ve­nan­maan ka­lan­vil­je­ly­lai­tok­ses­sa todetut IHN-tau­ti­ta­pauk­set voivat olla uhka lo­hi­kan­nal­le

IHN-virustauti aiheuttaa suurta kuolleisuutta erityisesti kalanpoikasissa. Lapin aluehallintovirasto päätti Ahvenanmaan tautitapausten vuoksi varotoimena keskeyttää lohien siirron Kemijoella elokuun loppuun saakka.

Lohien ylisiirto Kemijokisuulta ylemmille latvoille ja Ounasjokeen on keskeytetty tältä kesältä.

Ruokavirasto totesi toukokuussa kolmessa Ahvenanmaalla sijaitsevassa kalojen pitopaikassa lohikalojen tarttuvaa IHN-tautia.