Koronakuolemat
BBC: Iran on vääristellyt koronakuolemien määrää jyrkästi, hallituksen omissa dokumenteissa todetut uhri- ja tartuntaluvut moninkertaisia julkisesti kerrottuun

BBC: Iran on vää­ris­tel­lyt ko­ro­na­kuo­le­mien määrää jyr­käs­ti, hal­li­tuk­sen omissa do­ku­men­teis­sa todetut uhri- ja tar­tun­ta­lu­vut mo­nin­ker­tai­sia jul­ki­ses­ti ker­rot­tuun

03.08.2020 11:11 0
Suomessa todettu kahdeksan uutta koronavirustartuntaa, viimeisimmän tiedon mukaan neljä sairaalahoidossa

Suo­mes­sa todettu kah­dek­san uutta ko­ro­na­vi­rus­tar­tun­taa, vii­mei­sim­män tiedon mukaan neljä sai­raa­la­hoi­dos­sa

24.07.2020 13:21 0
Valintoja on pakko tehdä, kun lääketiede kehittyy mutta resurssit niukkenevat
Pääkirjoitus

Va­lin­to­ja on pakko tehdä, kun lää­ke­tie­de ke­hit­tyy mutta re­surs­sit niuk­ke­ne­vat

11.07.2020 06:00 0
Tilaajille
Suomessa kaksi uutta koronakuolemaa, uusia tautitapauksia 50

Suo­mes­sa kaksi uutta ko­ro­na­kuo­le­maa, uusia tau­ti­ta­pauk­sia 50

30.05.2020 17:04 0
Koronavirus jyllää hoivakodeissa ympäri maailmaa – Kanadassa yli 80 prosenttia koronakuolemista on tapahtunut hoivakodeissa

Ko­ro­na­vi­rus jyllää hoi­va­ko­deis­sa ympäri maail­maa – Ka­na­das­sa yli 80 pro­sent­tia ko­ro­na­kuo­le­mis­ta on ta­pah­tu­nut hoi­va­ko­deis­sa

21.05.2020 20:17 0

Ruot­sis­sa viisi uutta ko­ro­na­kuo­le­maa

10.05.2020 16:56 0

Suo­mes­sa 82 uutta ko­ro­na­vi­rus­tar­tun­taa ja kaksi kuo­le­man­ta­paus­ta

10.05.2020 13:46 0
Lauantain päivittyvä koronaseuranta: Länsi-Pohjassa yksi uusi koronatartunta, koko maassa viisi uutta koronaviruskuolemaa, Venäjän luvut herättävät ihmetystä

Lauan­tain päi­vit­ty­vä ko­ro­na­seu­ran­ta: Län­si-Poh­jas­sa yksi uusi ko­ro­na­tar­tun­ta, koko maassa viisi uutta ko­ro­na­vi­rus­kuo­le­maa, Venäjän luvut he­rät­tä­vät ih­me­tys­tä

09.05.2020 13:38 0

Jälleen viisi uutta ko­ro­na­vi­rus­kuo­le­maa – tar­tun­to­ja on todettu Suo­mes­sa yh­teen­sä 5 880

09.05.2020 13:14 0
Yksikään Länsi-Pohjan kuudesta koronauhrista ei asunut kotonaan – kaikkien kuolemien taustalla on sama alkusyy

Yk­si­kään Län­si-Poh­jan kuu­des­ta ko­ro­na­uh­ris­ta ei asunut ko­to­naan – kaik­kien kuo­le­mien taus­tal­la on sama alkusyy

29.04.2020 14:37 0
Tilaajille
Norrbottenissa 44 hoitajaa saanut koronaviruksen - pääosa saanut tartunnan töissä

Norr­bot­te­nis­sa 44 hoi­ta­jaa saanut ko­ro­na­vi­ruk­sen - pääosa saanut tar­tun­nan töissä

23.04.2020 16:30 0
Tilaajille
Hoivakodeissa kymmeniä koronakuolemia – aluehallintovirastot ja Valvira selvittävät mahdolliset laiminlyönnit

Hoi­va­ko­deis­sa kym­me­niä ko­ro­na­kuo­le­mia – alue­hal­lin­to­vi­ras­tot ja Valvira sel­vit­tä­vät mah­dol­li­set lai­min­lyön­nit

23.04.2020 11:15 0