Onnettomuudet: Mal­mi­ju­na suistui jälleen rai­teil­taan

Kuvagalleria: Pidetyn kiek­koe­ro­tuo­ma­rin ura päättyi Ro­va­nie­mel­lä

Mainos: Jakajaksi Kaleva Mediaan - tutustu ja hae tästä

Saattohoito
Yhtäkkiä Linnea Sjöblomin piti puhua kuoleville potilaille, vaikka opinnoissa oli keskitytty parantamiseen – Oulussa alkaa tulevien lääkärien saattohoitokoulutus

Yht­äk­kiä Linnea Sjö­blo­min piti puhua kuo­le­vil­le po­ti­lail­le, vaikka opin­nois­sa oli kes­ki­tyt­ty pa­ran­ta­mi­seen – Oulussa alkaa tu­le­vien lää­kä­rien saat­to­hoi­to­kou­lu­tus

05.02.2024 20:34 2
Tilaajille
Keskusteluapua, kahvikärrytoimintaa tai hemmottelua – saattohoitoon koulutetaan lisää vapaaehtoisia Rovaniemellä

Kes­kus­te­lua­pua, kah­vi­kär­ry­toi­min­taa tai hem­mot­te­lua – saat­to­hoi­toon kou­lu­te­taan lisää va­paa­eh­toi­sia Ro­va­nie­mel­lä

20.02.2023 14:03
Tilaajille
Rovaniemen Wanhat Markkinat lahjoitti 10 000 euroa saattohoidon tukihenkilötoimintaan

Ro­va­nie­men Wanhat Mark­ki­nat lah­joit­ti 10 000 euroa saat­to­hoi­don tu­ki­hen­ki­lö­toi­min­taan

02.11.2022 14:07
Hyvää hoitoa elämän loppuun asti – saattohoito otti Lapissa ison harppauksen eteenpäin, kun LKS avasi palliatiivisen keskuksen

Hyvää hoitoa elämän loppuun asti – saat­to­hoi­to otti Lapissa ison harp­pauk­sen eteen­päin, kun LKS avasi pal­lia­tii­vi­sen kes­kuk­sen

06.10.2022 19:30 3
Tilaajille
Rovaniemellä aletaan kouluttaa vapaaehtoisia saattohoidon tueksi – "Kiireetöntä läsnäoloa kuolemaa lähestyvän ihmisen vierellä"

Ro­va­nie­mel­lä aletaan kou­lut­taa va­paa­eh­toi­sia saat­to­hoi­don tueksi – "Kii­ree­tön­tä läs­nä­oloa kuo­le­maa lä­hes­ty­vän ihmisen vie­rel­lä"

16.03.2022 09:31
Tilaajille
Tanssi heille, jotka hautaavat omat unelmansa

Tanssi heille, jotka hau­taa­vat omat unel­man­sa

23.11.2021 17:02 2
Tilaajille
”Tärkeintä on kunnioittaa potilaan omaa tahtoa” – palliatiivinen hoito on muutakin kuin kipujen lievittämistä, sanoo palkittu Sirkka Peltola

”Tär­kein­tä on kun­nioit­taa po­ti­laan omaa tahtoa” – pal­lia­tii­vi­nen hoito on muu­ta­kin kuin kipujen lie­vit­tä­mis­tä, sanoo pal­kit­tu Sirkka Peltola

16.09.2021 16:30
Tilaajille

Yön uu­tis­koos­te: Päivän väri on musta, suo­ma­lai­sen ener­gia­yh­tiö St1:n jät­ti­mäi­nen tuu­li­puis­to­han­ke Nor­jas­sa jäissä, omaisen saat­to­hoi­to oi­keut­ta­mas­sa pois­sa­olon töistä

02.04.2021 07:47
“Ihmiset ovat niin tyytyväisiä siihen, että saavat hoitoa omassa kodissaan“

“Ih­mi­set ovat niin tyy­ty­väi­siä siihen, että saavat hoitoa omassa ko­dis­saan“

10.03.2021 14:48
Omaiset eivät päässeet hyvästelemään – Sodankylän koronakuolemat vaativat jälkipuintia

Omaiset eivät pääs­seet hy­väs­te­le­mään – So­dan­ky­län ko­ro­na­kuo­le­mat vaa­ti­vat jäl­ki­puin­tia

16.12.2020 15:46 1
Tilaajille
Hyvää hoitoa elämän loppuun saakka – Lapin keskussairaalassa avattu poliklinikka parantaa parantumattomasti sairaiden hoitoa

Hyvää hoitoa elämän loppuun saakka – Lapin kes­kus­sai­raa­las­sa avattu po­li­kli­nik­ka pa­ran­taa pa­ran­tu­mat­to­mas­ti sai­rai­den hoitoa

17.10.2020 06:30
Tilaajille
Tämän tylyn kevään suuriksi kasvaneet sanat: "Enpä usko, että kukaan valehtelisi tuollaista syytä."
Kolumni

Tämän tylyn kevään suu­rik­si kas­va­neet sanat: "Enpä usko, että kukaan va­leh­te­li­si tuol­lais­ta syytä."

10.04.2020 09:30
Tilaajille
"Poliisikin on tällaisessa tapauksessa sivullinen" – Laki rajaa oikeutta saada tietoja terveydenhuollon rikosepäilyissä

"Po­lii­si­kin on täl­lai­ses­sa ta­pauk­ses­sa si­vul­li­nen" – Laki rajaa oi­keut­ta saada tietoja ter­vey­den­huol­lon ri­kos­epäi­lyis­sä

02.03.2020 16:35
Tilaajille
Saattokodin sairaanhoitajaa epäillään törkeästä kuolemantuottamuksesta ja useista muista rikoksista – Poliisi epäilee, että huonolla hoidolla haettiin taloudellista hyötyä ja väärennetyillä allekirjoituksilla lääkkeitä muille kuin potilaille

Saat­to­ko­din sai­raan­hoi­ta­jaa epäil­lään tör­keäs­tä kuo­le­man­tuot­ta­muk­ses­ta ja useista muista ri­kok­sis­ta – Poliisi epäi­lee, että huo­nol­la hoi­dol­la haet­tiin ta­lou­del­lis­ta hyötyä ja vää­ren­ne­tyil­lä al­le­kir­joi­tuk­sil­la lääk­kei­tä muille kuin po­ti­lail­le

02.03.2020 16:08
Tilaajille
Pitääkö omaishoidosta maksaa palkkaa – ja kenen se pitäisi maksaa?
Kolumni

Pitääkö omais­hoi­dos­ta maksaa palkkaa – ja kenen se pitäisi maksaa?

04.02.2020 07:00
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Lu­ki­jal­ta: Saat­to­hoi­to hoi­det­ta­va kuntoon

08.12.2019 19:55
Tilaajille
Saattohoito toimii vapaaehtoisten varassa – Britanniassa järjestöt paikkaavat aukkoja palveluissa

Saat­to­hoi­to toimii va­paa­eh­tois­ten varassa – Bri­tan­nias­sa jär­jes­töt paik­kaa­vat aukkoja pal­ve­luis­sa

24.10.2019 10:47
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Lu­ki­jal­ta: Yh­teis­kun­ta ei selviä ilman omais­hoi­ta­jia

19.10.2019 13:37
Tilaajille