Saattohoito
Hyvää hoitoa elämän loppuun saakka – Lapin keskussairaalassa avattu poliklinikka parantaa parantumattomasti sairaiden hoitoa

Hyvää hoitoa elämän loppuun saakka – Lapin kes­kus­sai­raa­las­sa avattu po­li­kli­nik­ka pa­ran­taa pa­ran­tu­mat­to­mas­ti sai­rai­den hoitoa

17.10.2020 06:30
Tilaajille
Tämän tylyn kevään suuriksi kasvaneet sanat: "Enpä usko, että kukaan valehtelisi tuollaista syytä."
Kolumni Virpi Tiainen

Tämän tylyn kevään suu­rik­si kas­va­neet sanat: "Enpä usko, että kukaan va­leh­te­li­si tuol­lais­ta syytä."

10.04.2020 09:30
Tilaajille
"Poliisikin on tällaisessa tapauksessa sivullinen" – Laki rajaa oikeutta saada tietoja terveydenhuollon rikosepäilyissä

"Po­lii­si­kin on täl­lai­ses­sa ta­pauk­ses­sa si­vul­li­nen" – Laki rajaa oi­keut­ta saada tietoja ter­vey­den­huol­lon ri­kos­epäi­lyis­sä

02.03.2020 16:35
Tilaajille
Saattokodin sairaanhoitajaa epäillään törkeästä kuolemantuottamuksesta ja useista muista rikoksista – Poliisi epäilee, että huonolla hoidolla haettiin taloudellista hyötyä ja väärennetyillä allekirjoituksilla lääkkeitä muille kuin potilaille

Saat­to­ko­din sai­raan­hoi­ta­jaa epäil­lään tör­keäs­tä kuo­le­man­tuot­ta­muk­ses­ta ja useista muista ri­kok­sis­ta – Poliisi epäi­lee, että huo­nol­la hoi­dol­la haet­tiin ta­lou­del­lis­ta hyötyä ja vää­ren­ne­tyil­lä al­le­kir­joi­tuk­sil­la lääk­kei­tä muille kuin po­ti­lail­le

02.03.2020 16:08
Tilaajille
Pitääkö omaishoidosta maksaa palkkaa – ja kenen se pitäisi maksaa?
Kolumni Pekka Vuollo

Pitääkö omais­hoi­dos­ta maksaa palkkaa – ja kenen se pitäisi maksaa?

04.02.2020 07:00
Tilaajille
Lukijalta Mielipide Kari Viholainen

Lu­ki­jal­ta: Saat­to­hoi­to hoi­det­ta­va kuntoon

08.12.2019 19:55
Tilaajille
Saattohoito toimii vapaaehtoisten varassa – Britanniassa järjestöt paikkaavat aukkoja palveluissa

Saat­to­hoi­to toimii va­paa­eh­tois­ten varassa – Bri­tan­nias­sa jär­jes­töt paik­kaa­vat aukkoja pal­ve­luis­sa

24.10.2019 10:47
Lukijalta Mielipide Antero Kyllönen

Lu­ki­jal­ta: Yh­teis­kun­ta ei selviä ilman omais­hoi­ta­jia

19.10.2019 13:37
Tilaajille