Kalastus: Lo­hi­ke­sä Tor­nion­joel­la on alkanut – oletko saanut von­ka­leen, lähetä meille kuva

Katso kuvat: Suur­har­joi­tuk­set toivat Lappiin uusien liit­to­lais­ten tais­te­li­joi­ta

Ylioppilaat: Katso tästä Lapin lu­kioi­den val­ko­la­kin saajat

Mainos: Lapin Kansa Digi 13,90 €/kk – tilaa tästä

Sosiaali- ja terveysala
Saamelaiskulttuurin tuntemusta sote-alalla halutaan parantaa täydennyskoulutuksella

Saa­me­lais­kult­tuu­rin tun­te­mus­ta so­te-alal­la ha­lu­taan pa­ran­taa täy­den­nys­kou­lu­tuk­sel­la

20.03.2023 12:08 1
Tilaajille
Resurssikeskuksella yritetään saada helpotusta Kemin ja Tornion hoitajapulaan

Re­surs­si­kes­kuk­sel­la yri­te­tään saada hel­po­tus­ta Kemin ja Tornion hoi­ta­ja­pu­laan

10.08.2022 11:20 1
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

So + te voi olla oi­keas­ti sote hy­vin­voin­tia­lueel­la

16.05.2022 05:00
Tilaajille
Mikä sinua hoitaa kun tarvitset apua?
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Mikä sinua hoitaa kun tar­vit­set apua?

11.03.2022 04:55
Tilaajille
Hallituksen koronaryhmä käsittelee tänään ravintolasulkua ja valmiuslain mahdollisuuksia, STM järjestää tiedotustilaisuuden sote-henkilöstön riittävyyden ja saatavuuden turvaamisesta

Hal­li­tuk­sen ko­ro­na­ryh­mä kä­sit­te­lee tänään ra­vin­to­la­sul­kua ja val­mius­lain mah­dol­li­suuk­sia, STM jär­jes­tää tie­do­tus­ti­lai­suu­den so­te-hen­ki­lös­tön riit­tä­vyy­den ja saa­ta­vuu­den tur­vaa­mi­ses­ta

14.01.2022 06:00
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Eh­dok­kaal­ta: So­te-alue päättää isoista asiois­ta

14.01.2022 05:30
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Eh­dok­kaal­ta: Usko vai toivo ?

14.01.2022 05:30
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Eh­dok­kaal­ta: Lapin hy­vin­voin­tia­lue yh­den­ver­tai­suu­den edis­tä­jäk­si

14.01.2022 05:30
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Eh­dok­kaal­ta: Työ­hy­vin­voin­tiin pa­nos­tet­ta­va

14.01.2022 05:00
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Eh­dok­kaal­ta: Lapissa riittää yksi kes­kus­sai­raa­la

14.01.2022 05:00 2
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Eh­dok­kaal­ta: Hy­vin­voi­va Lappi vas­tuul­li­sel­la ta­lou­den­pi­dol­la

13.01.2022 16:41 3
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Eh­dok­kaal­ta: Voimaa vas­tak­kai­na­set­te­lus­ta

13.01.2022 16:41
Tilaajille
Eduskunta hyväksyi hoitajien rokotevelvoitteen

Edus­kun­ta hy­väk­syi hoi­ta­jien ro­ko­te­vel­voit­teen

28.12.2021 17:45
Barona tuo pian yli sata hoitajaa Filippiineiltä – heitä on tilattu myös Rovaniemelle

Barona tuo pian yli sata hoi­ta­jaa Fi­lip­pii­neil­tä – heitä on tilattu myös Ro­va­nie­mel­le

07.10.2021 09:51
Tilaajille
Iäkäs kehitysvammainen nainen kaatui posiolaisessa hoitoyksikössä, työntekijät viivyttelivät ylös nostamista – kolmelle työntekijälle tuomiot heitteillepanosta

Iäkäs ke­hi­tys­vam­mai­nen nainen kaatui po­sio­lai­ses­sa hoi­toyk­si­kös­sä, työn­te­ki­jät vii­vyt­te­li­vät ylös nos­ta­mis­ta – kol­mel­le työn­te­ki­jäl­le tuomiot heit­teil­le­pa­nos­ta

27.06.2021 15:02 3
Tilaajille

Löy­tyy­kö Sa­vu­kos­kel­le viimein so­siaa­li­joh­ta­ja? – Haku uu­sit­tiin taas, nyt kaksi pätevää hakijaa

20.02.2021 09:35
Tilaajille