Kannanotto: Por­mes­ta­ri ei innosta kaikkia Enon­te­kiöl­lä – vii­si­tois­ta val­tuu­tet­tua vaatii, ettei por­mes­ta­ria edes har­kit­tai­si

Historia: Pi­ka­luis­te­lun kul­tai­set vuodet osuivat 1960-lu­vul­le – Lapin Lukko oli ai­koi­naan Suomen joh­ta­via luis­te­lu­seu­ro­ja ja kas­vat­ti monta olym­pia­edus­ta­jaa

Koronarajoitukset: Ko­ro­na­mi­nis­te­ri­työ­ryh­mä pidensi ruo­ka­ra­vin­to­loi­den au­ki­olo­ai­ko­ja kol­mel­la tun­nil­la – mi­nis­te­reil­lä haluja jatkaa ra­joi­tus­ten ke­ven­tä­mis­tä myös esi­mer­kik­si teat­te­reis­sa ja kun­to­sa­leil­la

Lukijalta
Mielipidekirjoitus
Tilaajille

Eh­dok­kaal­ta: So­te-alue päättää isoista asiois­ta

Lapin sote-alueen päätösten teko alkaa maaliskuussa 2022. Kyse on isoista asioista. Toivoisin, että se näkyisi entistäkin parempina ja tehokkaampina sote-palveluina.

Suurimmat päätökset tulee tekemään Lapin sote-alueen hallitus ja valtuusto sekä muut päättävät elimet mm. lautakunnat valtuuston asettamana sote-lakeihin perustuen. Rahaa tulee sote-alueelle lisää, joka on hyvä asia, jos rahat käytetään oikein. Pelkoa näyttää olevan rahojen hassaamisesta palkankorotuksiin ja ylimääräisten virkojen perustamisiin. Pelko ei liene turha.