Keskiviikkona ukkostaa: Koko maassa nyt poik­keuk­sel­li­sia hel­tei­tä – ­kes­ki­viik­ko­na etenkin Länsi- ja Luo­teis-Lap­piin luvassa vaa­ral­li­sen voi­mak­kai­ta uk­kos­puus­kia

Kolumni: So­vin­non te­ke­mi­nen on pro­ses­si

Podcast: Kar­va­lak­ki­do­ku­ment­ti osa 6: Kuk­ko­lan­kos­ki näyt­tää, mitä elävä jo­ki­kult­tuu­ri voi ih­mi­sel­le merkitä – Heik­ki­län tai­tei­li­ja­vel­jek­set ker­to­vat elä­mäs­tä Väy­län­var­rel­la

Virusmuunnokset
Lapin sairaanhoitopiirissä kolme omikron-epäilyä – viikonlopun aikana todettu 78 uutta koronatartuntaa

Lapin sai­raan­hoi­to­pii­ris­sä kolme omik­ron-epäi­lyä – vii­kon­lo­pun aikana todettu 78 uutta ko­ro­na­tar­tun­taa

20.12.2021 15:07 1
Tilaajille
Omikron-muunnoksen löytyminen Lapista oli ylilääkärin mukaan jopa odotettavissa – sairastuneen matkailijan liikkeet on pystytty jäljittämään

Omik­ron-muun­nok­sen löy­ty­mi­nen Lapista oli yli­lää­kä­rin mukaan jopa odo­tet­ta­vis­sa – sai­ras­tu­neen mat­kai­li­jan liik­keet on pys­tyt­ty jäl­jit­tä­mään

16.12.2021 16:37 11
Tilaajille

Nor­jas­sa omik­ron­tar­tun­to­jen määrä kak­sin­ker­tais­tui vii­kos­sa

13.12.2021 14:45
Koronaviruksen omikron-muunnosta ei ole löytynyt Lapista – britit haastatellaan maahantulon yhteydessä, Schengen-maiden matkailijoille jaetaan tiedotteita

Ko­ro­na­vi­ruk­sen omik­ron-muun­nos­ta ei ole löy­ty­nyt Lapista – britit haas­ta­tel­laan maa­han­tu­lon yh­tey­des­sä, Schen­gen-mai­den mat­kai­li­joil­le jaetaan tie­dot­tei­ta

07.12.2021 18:00 5
Tilaajille
Myös Lapissa, Oulussa, Kuusamossa ja Kainuussa määrättiin omikron-virusmuunnoksen riskimaista tulevat pakolliseen terveystarkastukseen

Myös La­pis­sa, Ou­lus­sa, Kuu­sa­mos­sa ja Kai­nuus­sa mää­rät­tiin omik­ron-vi­rus­muun­nok­sen ris­ki­mais­ta tulevat pa­kol­li­seen ter­veys­tar­kas­tuk­seen

28.11.2021 10:07 16
Uusi virusmuunnos delta plus leviää Pohjois-Norjan Tromssassa – infektiotautien ylilääkäri pitää viruksen tuloa Lappiin mahdollisena

Uusi vi­rus­muun­nos delta plus leviää Poh­jois-Nor­jan Troms­sas­sa – in­fek­tio­tau­tien yli­lää­kä­ri pitää vi­ruk­sen tuloa Lappiin mah­dol­li­se­na

01.11.2021 10:59 4
Tilaajille
Kemijärven koronavirusketjun aiheuttajaksi paljastui yhdysvaltalais-meksikolainen virusmuunnos – Ketju saatiin sammumaan, ei aiheuta joukkotestauksia

Ke­mi­jär­ven ko­ro­na­vi­rus­ket­jun ai­heut­ta­jak­si pal­jas­tui yh­dys­val­ta­lais-mek­si­ko­lai­nen vi­rus­muun­nos – Ketju saatiin sam­mu­maan, ei aiheuta jouk­ko­tes­tauk­sia

09.04.2021 15:04
Tilaajille