Pääkirjoitus: Suomen Pi­sa-tu­lok­set ovat las­ke­neet jo lähes koko 2000-lu­vun ajan – häm­mäs­tyt­tä­vin­tä il­miös­sä on se, ettei kor­jaus­lii­ket­tä ole on­nis­tut­tu te­ke­mään

Katso kuvat: Näin lap­pi­lai­set edus­ti­vat Pre­si­den­tin­lin­nas­sa

Puolustusvoimat: Ken­raa­li­kun­nas­sa vain yksi ylennys – katso tästä kaikki ylen­nyk­sen saaneet Lapissa

Mainos: Lapin Kansa Digi 13,90 €/kk – tilaa tästä

Virusmuunnos
Kiuru: Suomi aikoo vaatia Kiinasta saapuvilta negatiivista koronatestiä

Kiuru: Suomi aikoo vaatia Kii­nas­ta saa­pu­vil­ta ne­ga­tii­vis­ta ko­ro­na­tes­tiä

06.01.2023 19:36 13
Omikronviruksen alamuunnostartuntojen osuus kasvaa Husin alueella voimakkaasti

Omik­ron­vi­ruk­sen ala­muun­nos­tar­tun­to­jen osuus kasvaa Husin alueel­la voi­mak­kaas­ti

10.02.2022 10:48

Suomen toinen omik­ron­tar­tun­ta todettu Var­si­nais-Suo­mes­sa

03.12.2021 08:17
Suomessa todettu omikronvariantin aiheuttama koronatartunta, tartunta todettiin Ruotsista palanneessa seurueessa

Suo­mes­sa todettu omik­ron­va­rian­tin ai­heut­ta­ma ko­ro­na­tar­tun­ta, tar­tun­ta to­det­tiin Ruot­sis­ta pa­lan­nees­sa seu­ruees­sa

02.12.2021 14:36
Tilaajille
THL: Suomessa tutkitaan kahta epäiltyä omikronvirusmuunnosta - molemmissa kontakti ulkomaille

THL: Suo­mes­sa tut­ki­taan kahta epäil­tyä omik­ron­vi­rus­muun­nos­ta - mo­lem­mis­sa kon­tak­ti ul­ko­mail­le

29.11.2021 13:45 1
Tilaajille
Etelä-Afrikasta tullut Suomeen yksittäisiä oireettomia testattuja tulijoita – ensi viikolle tiedossa kymmeniä tulijoita

Ete­lä-Af­ri­kas­ta tullut Suomeen yk­sit­täi­siä oi­reet­to­mia tes­tat­tu­ja tu­li­joi­ta – ensi vii­kol­le tie­dos­sa kym­me­niä tu­li­joi­ta

28.11.2021 12:05
Omikronmuunnosta epäillään löytyneen myös Tanskasta – levinnyt Euroopassa muun muassa jo Britanniaan, Saksaan ja Italiaan

Omik­ron­muun­nos­ta epäil­lään löy­ty­neen myös Tans­kas­ta – le­vin­nyt Eu­roo­pas­sa muun muassa jo Bri­tan­niaan, Saksaan ja Ita­liaan

28.11.2021 10:30 5

Sak­sas­sa epäily maan en­sim­mäi­ses­tä omik­ron­muun­nos­tar­tun­nas­ta – Ete­lä-Af­ri­kas­ta Hol­lan­tiin saa­pu­neet 61 tar­tun­nan saa­nut­ta tes­ta­taan muun­nok­sen varalta

27.11.2021 16:21 1
Koronarokotteiden ottaminen on vähentynyt Lapissa muutaman viikon aikana – toista rokoteannosta ei välttämättä haetakaan

Ko­ro­na­ro­kot­tei­den ot­ta­mi­nen on vä­hen­ty­nyt Lapissa muu­ta­man viikon aikana – toista ro­ko­te­an­nos­ta ei vält­tä­mät­tä hae­ta­kaan

04.10.2021 19:53 11
Tilaajille
Kemijärven koronavirusketjun aiheuttajaksi paljastui yhdysvaltalais-meksikolainen virusmuunnos – Ketju saatiin sammumaan, ei aiheuta joukkotestauksia

Ke­mi­jär­ven ko­ro­na­vi­rus­ket­jun ai­heut­ta­jak­si pal­jas­tui yh­dys­val­ta­lais-mek­si­ko­lai­nen vi­rus­muun­nos – Ketju saatiin sam­mu­maan, ei aiheuta jouk­ko­tes­tauk­sia

09.04.2021 15:04
Tilaajille
Koronaviruksen herkemmin leviävä brittimuunnos on jo lähes kaikkien tartuntojen takana Pohjois-Ruotsissa

Ko­ro­na­vi­ruk­sen her­kem­min leviävä brit­ti­muun­nos on jo lähes kaik­kien tar­tun­to­jen takana Poh­jois-Ruot­sis­sa

06.04.2021 11:17 1
Tilaajille
Länsi-Pohjassa ei uusia koronatartuntoja keskiviikon jälkeen – Virusmuunnosketjut saatu sammumaan

Län­si-Poh­jas­sa ei uusia ko­ro­na­tar­tun­to­ja kes­ki­vii­kon jälkeen – Vi­rus­muun­nos­ket­jut saatu sam­mu­maan

01.04.2021 09:23
Tilaajille
Kemijärvellä todettu uutta, toistaiseksi tuntematonta koronavirusmuunnosta

Ke­mi­jär­vel­lä todettu uutta, tois­tai­sek­si tun­te­ma­ton­ta ko­ro­na­vi­rus­muun­nos­ta

26.03.2021 18:24
Tilaajille
Milloin ja miten Suomi palautetaan normaalitilaan koronan jälkeen? Rajoitusten purkusuunnitelma hallituksen käsittelyyn lähiaikoina

Milloin ja miten Suomi pa­lau­te­taan nor­maa­li­ti­laan koronan jäl­keen? Ra­joi­tus­ten pur­ku­suun­ni­tel­ma hal­li­tuk­sen kä­sit­te­lyyn lä­hi­ai­koi­na

26.03.2021 06:30 4
Tilaajille
Turun opiskelijoiden koronavirustartuntojen taustalla mahdollisesti uusi virusmuunnos, joka muistuttaa Etelä-Afrikan virusmuunnosta – aiheuttanut jo yli 90 tartuntaa

Turun opis­ke­li­joi­den ko­ro­na­vi­rus­tar­tun­to­jen taus­tal­la mah­dol­li­ses­ti uusi vi­rus­muun­nos, joka muis­tut­taa Ete­lä-Af­ri­kan vi­rus­muun­nos­ta – ai­heut­ta­nut jo yli 90 tar­tun­taa

24.03.2021 20:27
Rovaniemellä mahdollisia altistumisia koronan brittimuunnokselle – Jos olit näissä paikoissa, hakeudu testiin herkästi

Ro­va­nie­mel­lä mah­dol­li­sia al­tis­tu­mi­sia koronan brit­ti­muun­nok­sel­le – Jos olit näissä pai­kois­sa, hakeudu testiin her­käs­ti

12.02.2021 13:03 2
Koronavirusmuunnos on voitava pysäyttää rajalle vaikka pakkotoimin
Pääkirjoitus

Ko­ro­na­vi­rus­muun­nos on voitava py­säyt­tää rajalle vaikka pak­ko­toi­min

08.02.2021 15:04 2
Tilaajille
Rovaniemellä todettiin ruotsalaiseen akkutehdastyömaahan liittyvä koronatartunta – Lapin alueella kaikkiaan 11 tartuntaa

Ro­va­nie­mel­lä to­det­tiin ruot­sa­lai­seen ak­ku­teh­das­työ­maa­han liit­ty­vä ko­ro­na­tar­tun­ta – Lapin alueel­la kaik­kiaan 11 tar­tun­taa

08.02.2021 10:49 7
Tilaajille
Muuntoviruksen riivaamalla työmaalla tilanne huononi nopeasti – Töissä jopa 200–300 suomalaista, tartunnan saaneita eri puolilla Suomea, myös Lapissa

Muun­to­vi­ruk­sen rii­vaa­mal­la työ­maal­la tilanne huononi no­peas­ti – Töissä jopa 200–300 suo­ma­lais­ta, tar­tun­nan saa­nei­ta eri puo­lil­la Suomea, myös Lapissa

07.02.2021 17:56 12
Pohjois-Ruotsin viranomaiset pelkäävät, että akkutehtaan työmaasta tulee Perämeren koronalinko

Poh­jois-Ruot­sin vi­ran­omai­set pel­kää­vät, että ak­ku­teh­taan työ­maas­ta tulee Pe­rä­me­ren ko­ronalin­ko

05.02.2021 13:00 2
Tilaajille