Pääkirjoitus: Läm­pe­ne­mi­nen etenee kiih­ty­väl­lä vauh­dil­la ja se näkyy jo nyt Lapin tal­vis­sa

Yritykset: Tornion Park Hotel vaihtaa omis­ta­jaa

Rikosepäily: Kahden osa­kas­kun­nan rahat ka­to­si­vat Pel­ko­sen­nie­mel­lä

Mainos: Lapin Kansa Digi 13,90 €/kk – tilaa tästä

Muuntovirus
Ylitornion laajan tartuntaketjun aiheuttajaksi epäillään koronavirusmuunnosta, joka levisi perhejuhlissa – Näytteet tutkitaan THL:n laboratoriossa

Yli­tor­nion laajan tar­tun­ta­ket­jun ai­heut­ta­jak­si epäil­lään ko­ro­na­vi­rus­muun­nos­ta, joka levisi per­he­juh­lis­sa – Näyt­teet tut­ki­taan THL:n la­bo­ra­to­rios­sa

16.03.2021 11:41 1
Tilaajille
Länsi-Pohjassa kolme uutta koronatartuntaa – Riski muuntoviruksen leviämiselle on kohonnut

Län­si-Poh­jas­sa kolme uutta ko­ro­na­tar­tun­taa – Riski muun­to­vi­ruk­sen le­viä­mi­sel­le on ko­hon­nut

05.03.2021 11:56
Tilaajille
Lapin sairaanhoitopiirissä on todettu tähän mennessä kaikkiaan 15 muuntovirustapausta

Lapin sai­raan­hoi­to­pii­ris­sä on todettu tähän men­nes­sä kaik­kiaan 15 muun­to­vi­rus­ta­paus­ta

01.03.2021 15:02
Tilaajille
Kolme muuntovirustartuntaa Länsi-Pohjan sairaanhoitopiirissä, alue pysyy edelleen kiihtymisvaiheessa

Kolme muun­to­vi­rus­tar­tun­taa Län­si-Poh­jan sai­raan­hoi­to­pii­ris­sä, alue pysyy edel­leen kiih­ty­mis­vai­hees­sa

01.03.2021 13:09
Tilaajille
Ministeri Kiurun mukaan on vain päivien kysymys, että THL esittää koronastrategiassa siirtymistä tasolle kaksi – "Muuntovirus on tullut myös meille jäädäkseen"

Mi­nis­te­ri Kiurun mukaan on vain päivien ky­sy­mys, että THL esittää ko­ro­na­stra­te­gias­sa siir­ty­mis­tä tasolle kaksi – "Muun­to­vi­rus on tullut myös meille jää­däk­seen"

18.02.2021 19:15 1
Yle: Suomesta löytynyt uusi koronavirusmuunnos

Yle: Suo­mes­ta löy­ty­nyt uusi ko­ro­na­vi­rus­muun­nos

17.02.2021 23:48
Lapin sairaanhoitopiirissä luultavasti kolme uutta muunnosvirustartuntaa, kaikki aiempien tartuntojen lähipiirissä, Länsi-Pohjassa 40 prosenttia tartunnoista peräisin Ruotsista

Lapin sai­raan­hoi­to­pii­ris­sä luul­ta­vas­ti kolme uutta muun­nos­vi­rus­tar­tun­taa, kaikki aiem­pien tar­tun­to­jen lä­hi­pii­ris­sä, Län­si-Poh­jas­sa 40 pro­sent­tia tar­tun­nois­ta pe­räi­sin Ruot­sis­ta

15.02.2021 10:28 3
Tilaajille
Akkutehtaan tartuntaketjussa lisää tartuntoja, osa niistä on muuntovirusta – Tapauksia on nyt yhteensä yli 40

Ak­ku­teh­taan tar­tun­ta­ket­jus­sa lisää tar­tun­to­ja, osa niistä on muun­to­vi­rus­ta – Ta­pauk­sia on nyt yh­teen­sä yli 40

13.02.2021 13:53 2
Tilaajille
Viikonlopun koronaseuranta: Lapin sairaanhoitopiirissä yhteensä viisi uutta tapausta lauantai-iltapäivänä ja sunnuntaina, Pellossa kaksi tartuntaa perjantaina

Vii­kon­lo­pun ko­ro­na­seu­ran­ta: Lapin sai­raan­hoi­to­pii­ris­sä yh­teen­sä viisi uutta ta­paus­ta lauan­tai-il­ta­päi­vä­nä ja sun­nun­tai­na, Pel­los­sa kaksi tar­tun­taa per­jan­tai­na

13.02.2021 13:37 1
Koronaviruksen brittimuunnos saapui Länsi-Pohjaan – Muunnosta todettiin muualla asuvilta otetuissa näytteissä Torniossa

Ko­ro­na­vi­ruk­sen brit­ti­muun­nos saapui Län­si-Poh­jaan – Muun­nos­ta to­det­tiin muualla asu­vil­ta ote­tuis­sa näyt­teis­sä Tor­nios­sa

12.02.2021 11:27
Tilaajille
Rovaniemellä todettiin ruotsalaiseen akkutehdastyömaahan liittyvä koronatartunta – Lapin alueella kaikkiaan 11 tartuntaa

Ro­va­nie­mel­lä to­det­tiin ruot­sa­lai­seen ak­ku­teh­das­työ­maa­han liit­ty­vä ko­ro­na­tar­tun­ta – Lapin alueel­la kaik­kiaan 11 tar­tun­taa

08.02.2021 10:49 7
Tilaajille
Torniossa on todettu jo kymmenkunta koronatartuntaa, joiden epäillään liittyvän Northvoltin tehtaaseen – kyseessä voi olla herkästi tarttuva brittimuunnos

Tor­nios­sa on todettu jo kym­men­kun­ta ko­ro­na­tar­tun­taa, joiden epäil­lään liit­ty­vän North­vol­tin teh­taa­seen – ky­sees­sä voi olla her­käs­ti tart­tu­va brit­ti­muun­nos

07.02.2021 13:51
Tilaajille
Länsi-Pohjan sairaanhoitopiiriltä vakava varoitus siitä, että muuntovirusta on voinut tulla Suomeen – tiukka ohjeistus jopa oireettomille Pohjois-Ruotsin akkutehdastyömaalta palaaville

Län­si-Poh­jan sai­raan­hoi­to­pii­ril­tä vakava va­roi­tus siitä, että muun­to­vi­rus­ta on voinut tulla Suomeen – tiukka oh­jeis­tus jopa oi­reet­to­mil­le Poh­jois-Ruot­sin ak­ku­teh­das­työ­maal­ta pa­laa­vil­le

06.02.2021 09:26 2
Tilaajille
Pohjois-Ruotsin viranomaiset pelkäävät, että akkutehtaan työmaasta tulee Perämeren koronalinko

Poh­jois-Ruot­sin vi­ran­omai­set pel­kää­vät, että ak­ku­teh­taan työ­maas­ta tulee Pe­rä­me­ren ko­ronalin­ko

05.02.2021 13:00 2
Tilaajille
Lapin rajanylityspaikkojen aukioloa saatetaan rajoittaa, jotta ylittäjät saadaan ohjattua koronatesteihin

Lapin ra­jan­yli­tys­paik­ko­jen au­ki­oloa saa­te­taan ra­joit­taa, jotta ylit­tä­jät saadaan oh­jat­tua ko­ro­na­tes­tei­hin

25.01.2021 12:28 8
Tilaajille
Hallitukselta uusi suunnitelma virusmuunnoksen torjumiseksi: alueellisista rajoituksista valtakunnallisiin, äärimmäinen keino poikkeusolot ja jopa ulkonaliikkumiskielto

Hal­li­tuk­sel­ta uusi suun­ni­tel­ma vi­rus­muun­nok­sen tor­ju­mi­sek­si: alueel­li­sis­ta ra­joi­tuk­sis­ta val­ta­kun­nal­li­siin, ää­rim­mäi­nen keino poik­keus­olot ja jopa ul­ko­na­liik­ku­mis­kiel­to

26.01.2021 17:10 2
Hallitus rajoittaa rajaliikennettä ja tiukentaa rajayhteisöön kuuluvien liikkumista rajan yli – Kaikki matkustajat testataan

Hal­li­tus ra­joit­taa ra­ja­lii­ken­net­tä ja tiu­ken­taa ra­ja­yh­tei­söön kuu­lu­vien liik­ku­mis­ta rajan yli – Kaikki mat­kus­ta­jat tes­ta­taan

22.01.2021 20:37 13
Tilaajille
Hallitus päättää tänään matkustusrajoitusten tiukentamisesta – kaikki Suomeen tulevat halutaan testata muuntoviruksen torjumiseksi

Hal­li­tus päättää tänään mat­kus­tus­ra­joi­tus­ten tiu­ken­ta­mi­ses­ta – kaikki Suomeen tulevat ha­lu­taan testata muun­to­vi­ruk­sen tor­ju­mi­sek­si

22.01.2021 13:25
Suomessa 86 virusmuunnostapausta, suurin osa lähtöisin Britannian matkailusta – isossa tartuntaketjussa 30 jatkotartuntaa ja 400 ihmistä karanteeniin

Suo­mes­sa 86 vi­rus­muun­nos­ta­paus­ta, suurin osa läh­töi­sin Bri­tan­nian mat­kai­lus­ta – isossa tar­tun­ta­ket­jus­sa 30 jat­ko­tar­tun­taa ja 400 ihmistä ka­ran­tee­niin

21.01.2021 15:30