Onnettomuudet: Rat­ti­juop­po ajoi stop-mer­kin takaa auton eteen Tor­nios­sa

Pohjois-Ruotsi: Mal­mi­ra­ta aukeaa kuu­kau­sien katkon jälkeen

Mainos: Jakajaksi Kaleva Mediaan - tutustu ja hae tästä

Tukitoimet
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Lap­si­per­hei­den apu tur­vat­ta­va

23.02.2023 05:10
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Liikaa ei ke­nen­kään lapsia

22.02.2023 05:00
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Var­hai­nen puut­tu­mi­nen voi pe­las­taa paljon

13.01.2023 02:46
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Kun­tou­tuk­sen val­ta­kun­nal­li­set lin­jauk­set neu­rop­sy­kiat­ri­sis­sa- ja mie­len­ter­vey­den­häi­riöis­sä

11.01.2023 05:00
Tilaajille
Nyt puhuvat tavalliset lappilaiset: Sähkölasku ei vielä pelota – hallituksen sähkötuki suotaisiin sitä oikeasti tarvitseville

Nyt puhuvat ta­val­li­set lap­pi­lai­set: Säh­kö­las­ku ei vielä pelota – hal­li­tuk­sen säh­kö­tu­ki suo­tai­siin sitä oi­keas­ti tar­vit­se­vil­le

20.12.2022 18:30 26
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Säh­kö­las­kuun rahat sei­näs­tä?

21.11.2022 04:00 1
Tilaajille
Monissa kotitalouksissa odotellaan tulevaa talvea pelolla, kun ruoan hinta nousee, eikä raha välttämättä riitä enää kasvavan sähkölaskun maksamiseen – sähköä on pakko ryhtyä säästämään
Pääkirjoitus

Monissa ko­ti­ta­louk­sis­sa odo­tel­laan tulevaa talvea pe­lol­la, kun ruoan hinta nousee, eikä raha vält­tä­mät­tä riitä enää kas­va­van säh­kö­las­kun mak­sa­mi­seen – sähköä on pakko ryhtyä sääs­tä­mään

25.08.2022 21:14 22
Tilaajille
Tuetaanko liikkumista riittävästi?
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Tue­taan­ko liik­ku­mis­ta riit­tä­väs­ti?

01.03.2022 05:00 1
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Nuorten pal­ve­lut eivät saa pirs­tou­tua

22.01.2022 05:34
Tilaajille
Hallitus väistää taas vastuuta
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Hal­li­tus väistää taas vas­tuu­ta

26.11.2021 05:45 5
Tilaajille
Koulunkäynninohjaaja kouluarjen pelastaja
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Kou­lun­käyn­nin­oh­jaa­ja kou­lu­ar­jen pe­las­ta­ja

27.10.2021 05:00
Tilaajille
Jos haluamme säilyttää ruokaomavaraisuutemme, viljelijää on autettava
Pääkirjoitus

Jos ha­luam­me säi­lyt­tää ruo­kao­ma­va­rai­suu­tem­me, vil­je­li­jää on au­tet­ta­va

25.10.2021 06:00 27
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Tu­ki­toi­met to­teu­tet­ta­va vii­vy­tyk­sit­tä

12.10.2021 06:00
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Uts­joel­le nopeita tu­ki­toi­mia

08.05.2021 09:00 4
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Nyt on vah­vo­jen tu­ki­toi­mien aika

22.04.2021 07:00 1
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Au­tis­mi­kir­jon lap­sil­le tar­vi­taan riit­tä­vä tuki

24.03.2021 05:20 1
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

It­se­mur­han teh­nei­den lä­hei­set tar­vit­se­vat apua

23.11.2020 04:30
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Lu­ki­jal­ta: Pi­de­tään kaikki nuoret mukana

29.04.2020 07:57
Tilaajille
Pääkirjoitus: Myös lukioikäiset etäopiskelijat kaipaavat lisää tukea
Pääkirjoitus

Pää­kir­joi­tus: Myös lu­kio­ikäi­set etä­opis­ke­li­jat kai­paa­vat lisää tukea

27.04.2020 15:29
Tilaajille
Paateron mukaan yritysten määräaikaiset verojen lykkäykset korvataan kunnille, muista kuntien tukitoimista ei ole vielä päätetty

Paa­te­ron mukaan yri­tys­ten mää­rä­ai­kai­set verojen lyk­käyk­set kor­va­taan kun­nil­le, muista kuntien tu­ki­toi­mis­ta ei ole vielä pää­tet­ty

23.03.2020 12:28