Onnettomuus: SVT: Kii­ru­nas­sa ka­don­nut moot­to­ri­kelk­kai­li­ja löytyi kuol­lee­na

Pääkirjoitus: Kemin kohtalo osoit­taa, että kuntien ra­hoi­tus­poh­ja ri­kot­tiin sote-uu­dis­tuk­ses­sa

Mainos: Lapin Kansa Digi 13,90 €/kk – tilaa tästä

Kuntoutus
Tanja Poutiainen loukkaantui vakavasti uransa alussa ja lopussa – Viimeinen polvivamma johti omaan yritykseen, jonka alaa ovat urheilijoiden comebackit

Tanja Pou­tiai­nen louk­kaan­tui va­ka­vas­ti uransa alussa ja lopussa – Vii­mei­nen pol­vi­vam­ma johti omaan yri­tyk­seen, jonka alaa ovat ur­hei­li­joi­den co­me­bac­kit

20.10.2023 19:30 1
Tilaajille
32 vuotta pyörätuolissa olleen Anne Remeksen kuntoutus katkesi ikärajaan – jatko on kiinni hvyinvointialueesta: "Kyse ei ole ollut työhön palaamisesta, vaan arjessa pärjäämisestä"

32 vuotta pyö­rä­tuo­lis­sa olleen Anne Re­mek­sen kun­tou­tus katkesi ikä­ra­jaan – jatko on kiinni hvyin­voin­tia­luees­ta: "Kyse ei ole ollut työhön pa­laa­mi­ses­ta, vaan arjessa pär­jää­mi­ses­tä"

17.10.2023 08:35 5
Tilaajille
Autismiosaaja Maila Haltia on vuoden Kellokas

Au­tis­mi­osaa­ja Maila Haltia on vuoden Kel­lo­kas

14.09.2023 17:10 6
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Kiel­tei­nen va­kuu­tus­pää­tös ei saa estää kun­tou­tus­ta

18.08.2023 05:00 1
Saarenvireessä eletään muutosten aikaa

Saa­ren­vi­rees­sä eletään muu­tos­ten aikaa

15.06.2023 09:00
"Oli pakko kysyä apua, koska rahaa ei ollut" – rovaniemeläinen Anni Pehkonen, 20, tahtoisi kuntoutua harrastusten avulla, mutta palveluasumisesta jäävä käyttövara ei siihen riitä

"Oli pakko kysyä apua, koska rahaa ei ollut" – ro­va­nie­me­läi­nen Anni Peh­ko­nen, 20, tah­toi­si kun­tou­tua har­ras­tus­ten avulla, mutta pal­ve­lu­asu­mi­ses­ta jäävä käyt­tö­va­ra ei siihen riitä

13.04.2023 07:00
Tilaajille
Lapin supernanny tuo valoa kaaokseen ja auttaa saamaan asioita järjestykseen

Lapin su­per­nan­ny tuo valoa kaaok­seen ja auttaa saamaan asioita jär­jes­tyk­seen

16.02.2023 13:01 1
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Kun­tou­tuk­sen val­ta­kun­nal­li­set lin­jauk­set neu­rop­sy­kiat­ri­sis­sa- ja mie­len­ter­vey­den­häi­riöis­sä

11.01.2023 05:00
Tilaajille
Sotainvalidien asuntosäätiön toiminta päättyy konkurssiin Kemissä – palvelutalo Tammenlehvä myydään

So­ta­in­va­li­dien asun­to­sää­tiön toi­min­ta päättyy kon­kurs­siin Kemissä – pal­ve­lu­ta­lo Tam­men­leh­vä myydään

10.01.2023 16:30 2
Tilaajille
"Silmiin tuli virkistynyt katse" – Rovaniemellä toimii nyt Lapin ensimmäinen muistisairaiden päivätoimintaryhmä

"Sil­miin tuli vir­kis­ty­nyt katse" – Ro­va­nie­mel­lä toimii nyt Lapin en­sim­mäi­nen muis­ti­sai­rai­den päi­vä­toi­min­ta­ryh­mä

26.12.2022 14:00 6
Tilaajille
”Kunpa oppisin seisomaan käsillä ja ottamaan muutaman askeleenkin” – rintasyövän selättänyt rovaniemeläinen Lilja Hiltunen löysi crossfitistä kuntouttavan lajin

”Kunpa oppisin sei­so­maan käsillä ja ot­ta­maan muu­ta­man as­ke­leen­kin” – rin­ta­syö­vän se­lät­tä­nyt ro­va­nie­me­läi­nen Lilja Hil­tu­nen löysi cross­fi­tis­tä kun­tout­ta­van lajin

12.10.2022 11:20 2
Tilaajille
Rosa Pohjolainen kävi Terme Selcen "polvileirillä" – palaa Levillä lumille omalla tahdilla

Rosa Poh­jo­lai­nen kävi Terme Selcen "pol­vi­lei­ril­lä" – palaa Levillä lumille omalla tah­dil­la

06.10.2022 19:27
Tilaajille
Kuka korvaa veteraanit asiakkaina – kuntoutuspalveluita tarvitaan jatkossa, mutta kenelle myönnetään lähetteitä ja kuka maksaa hoidot?

Kuka korvaa ve­te­raa­nit asiak­kai­na – kun­tou­tus­pal­ve­lui­ta tar­vi­taan jat­kos­sa, mutta kenelle myön­ne­tään lä­het­tei­tä ja kuka maksaa hoidot?

06.10.2022 07:00
Tilaajille
Saarenvireen johtoon paluumuuttaja – Marja Kivekäs haluaa hyödyntää kehityshankkeiden rahoitusosaamistaan

Saa­ren­vi­reen johtoon pa­luu­muut­ta­ja – Marja Kivekäs haluaa hyö­dyn­tää ke­hi­tys­hank­kei­den ra­hoi­tus­osaa­mis­taan

06.10.2022 07:00
Tilaajille
Isoveli kuntouttaa Eveliina Takan polvea – rovaniemeläinen lumilautailija haluaa olla perheen toinen olympiaurheilija

Isoveli kun­tout­taa Eve­lii­na Takan polvea – ro­va­nie­me­läi­nen lu­mi­lau­tai­li­ja haluaa olla perheen toinen olym­pia­ur­hei­li­ja

27.09.2022 06:00
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Työllä kuntoon skit­so­fre­nias­ta

05.09.2022 04:01
Tilaajille
Rovaniemeläinen Wiola-koira tekee kutsumustyötä – toimintaterapeutti Sari Marttila sai Wiolasta korvaamattoman työparin

Ro­va­nie­me­läi­nen Wio­la-koi­ra tekee kut­su­mus­työ­tä – toi­min­ta­te­ra­peut­ti Sari Mart­ti­la sai Wio­las­ta kor­vaa­mat­to­man työ­pa­rin

16.03.2022 15:15
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Onko meillä varaa olla kun­tout­ta­mat­ta?

03.03.2022 05:00
Tilaajille
Miksi leikkaus saa maksaa maltaita, kuntoutus ei senttiäkään?
Kolumni

Miksi leik­kaus saa maksaa mal­tai­ta, kun­tou­tus ei sent­tiä­kään?

02.02.2022 06:55 5
Tilaajille
Inarissa ja Utsjoella on pitkä matka psykoterapiaan – Kelan listalla vain yksi terapeutti

Ina­ris­sa ja Uts­joel­la on pitkä matka psy­ko­te­ra­piaan – Kelan lis­tal­la vain yksi te­ra­peut­ti

09.04.2021 19:56 1
Tilaajille