Vesistöt: Ve­si­lii­ken­teen ra­joi­tuk­sia päi­vi­te­tään Ro­va­nie­men kes­kus­tan alueel­la – ta­voit­tee­na hillitä ve­si­skoot­te­rei­den ai­heut­ta­mia hait­to­ja

Maastopalot: Kulotus oli mennä metsään tällä kertaa Po­siol­la, pe­las­tus­lai­tos va­roit­taa kui­vuu­des­ta

Lapsiperheet
Kemijärven MLL tarjoaa lapsiperheille monipuolista tukea – jäseniksi toivotaan lisää nuoria perheitä

Ke­mi­jär­ven MLL tarjoaa lap­si­per­heil­le mo­ni­puo­lis­ta tukea – jä­se­nik­si toi­vo­taan lisää nuoria per­hei­tä

19.05.2022 17:00
Tilaajille
150 lasta per leikkipaikka – Rovaniemellä puretaan pois 15 leikkipaikkaa ja rakennetaan tilalle 8 uutta

150 lasta per leik­ki­paik­ka – Ro­va­nie­mel­lä pu­re­taan pois 15 leik­ki­paik­kaa ja ra­ken­ne­taan tilalle 8 uutta

18.05.2022 14:17 2
Tilaajille
"Tuskin olisimme yrittäneet kolmatta lasta ilman turvaverkkoa" – Rovaniemeläisperheessä isovanhemmat kuljettavat lapsia harrastuksiin ja paistavat pannukakkuja, ja se muuttaa koko arjen

"Tuskin oli­sim­me yrit­tä­neet kol­mat­ta lasta ilman tur­va­verk­koa" – Ro­va­nie­me­läis­per­hees­sä iso­van­hem­mat kul­jet­ta­vat lapsia har­ras­tuk­siin ja pais­ta­vat pan­nu­kak­ku­ja, ja se muuttaa koko arjen

07.05.2022 07:00 3
Tilaajille
Miten toimia, jos Venäjän hyökkäys Ukrainaan mietityttää lasta? – "Sillä on väliä, miten aikuiset puhuvat tästä asiasta keskenään lapsen kuullen"

Miten toimia, jos Venäjän hyök­käys Uk­rai­naan mie­ti­tyt­tää lasta? – "Sillä on väliä, miten ai­kui­set puhuvat tästä asiasta kes­ke­nään lapsen kuul­len"

24.02.2022 13:18
Lapsiperheiden toive on viimein toteutumassa Rovaniemellä: Kaupunki perustaa yleisen pulkkamäen Vanhalle torille

Lap­si­per­hei­den toive on viimein to­teu­tu­mas­sa Ro­va­nie­mel­lä: Kau­pun­ki pe­rus­taa yleisen pulk­ka­mäen Van­hal­le torille

20.02.2022 19:30 8
Tilaajille
Sodankylä alkaa tarjota lapsiperheille tunturiterapiaa –  "Antaa vanhemmalle tilaisuus kohdata oma lapsi "

So­dan­ky­lä alkaa tarjota lap­si­per­heil­le tun­tu­ri­te­ra­piaa – "Antaa van­hem­mal­le ti­lai­suus kohdata oma lapsi "

22.01.2022 12:01 2
Tilaajille
Pyydä apua -nappi otetaan käyttöön keväällä kuudessa Lapin kunnassa – tarkoitus on madaltaa nuorten ja lapsiperheiden kynnystä yhteydenottoon

Pyydä apua -nappi otetaan käyt­töön ke­vääl­lä kuu­des­sa Lapin kun­nas­sa – tar­koi­tus on ma­dal­taa nuorten ja lap­si­per­hei­den kyn­nys­tä yh­tey­den­ot­toon

16.01.2022 12:00 2
Tilaajille
Lapsiperheessäkin voi valita joulurauhan ja vanhempi voi antaa antaa armon myös itselleen
Kolumni

Lap­si­per­hees­sä­kin voi valita jou­lu­rau­han ja van­hem­pi voi antaa antaa armon myös it­sel­leen

22.12.2021 06:03
Tilaajille
Tervola alkaa tarjota maksutonta päivähoitoa – etu maksaa kunnalle 60 000 – 80 000 euroa

Tervola alkaa tarjota mak­su­ton­ta päi­vä­hoi­toa – etu maksaa kun­nal­le 60 000 – 80 000 euroa

05.11.2021 10:49 4
Tilaajille
Perheet toivovat Rovaniemen leikkipaikoille keinuja, hoidettuja nurmikoita ja penkkejä – kaupunki päivittää leikkipaikkojen peruskorjausohjelmansa ensi vuonna

Perheet toi­vo­vat Ro­va­nie­men leik­ki­pai­koil­le kei­nu­ja, hoi­det­tu­ja nur­mi­koi­ta ja penk­ke­jä – kau­pun­ki päi­vit­tää leik­ki­paik­ko­jen pe­rus­kor­jaus­oh­jel­man­sa ensi vuonna

19.10.2021 19:45
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Pa­rem­paa pal­ve­lua lap­si­per­heil­le

15.09.2021 05:00 1
Tilaajille
Joskus parasta on se, että on hankalaa – Parhaat lomamuistot eivät synny siitä, että on koko ajan kivaa
Kolumni

Joskus parasta on se, että on han­ka­laa – Parhaat lo­ma­muis­tot eivät synny siitä, että on koko ajan kivaa

27.08.2021 07:00
Tilaajille
Rovaniemen perhesurma: Traumapsykologi neuvoo, kuinka ottaa vaikeat asiat puheeksi lapsen kanssa

Ro­va­nie­men per­he­sur­ma: Trau­ma­psy­ko­lo­gi neuvoo, kuinka ottaa vaikeat asiat pu­heek­si lapsen kanssa

18.08.2021 18:00 2
Tilaajille
Vuoden jutut: Petri Manninen heräsi yöllä vaimonsa huutoon – Muutaman metrin päässä kaasupullot räjähtelivät ja perheen elämäntyö paloi maan tasalle

Vuoden jutut: Petri Man­ni­nen heräsi yöllä vai­mon­sa huutoon – Muu­ta­man metrin päässä kaa­su­pul­lot rä­jäh­te­li­vät ja perheen elä­män­työ paloi maan tasalle

31.12.2021 10:15 5
Tilaajille
Päiväkirja: Mihinkäs sitä lomamatkalle?
Kolumni

Päi­vä­kir­ja: Mi­hin­käs sitä lo­ma­mat­kal­le?

03.07.2021 07:00
Tilaajille
Ylilääkäri suosittelisi kaikille vanhemmille vanhemmuuden ajokorttia: ”Ei ole vanhempaa, jolla ei olisi kasvatusongelmia”

Yli­lää­kä­ri suo­sit­te­li­si kai­kil­le van­hem­mil­le van­hem­muu­den ajo­kort­tia: ”Ei ole van­hem­paa, jolla ei olisi kas­va­tu­son­gel­mia”

29.04.2021 07:00 5
Tilaajille
Lapsiperheissä yhteiset menoerät jaetaan usein tulojen mukaan – rahakeskustelut olisi hyvä käydä jo suhteen alussa

Lap­si­per­heis­sä yh­tei­set me­no­erät jaetaan usein tulojen mukaan – ra­ha­kes­kus­te­lut olisi hyvä käydä jo suhteen alussa

31.01.2021 14:53 2
Harrastamisen pilotointihanke alkaa Rovaniemellä – tavoitteena tarjota maksuton harrastus jokaiselle koululaiselle

Har­ras­ta­mi­sen pi­lo­toin­ti­han­ke alkaa Ro­va­nie­mel­lä – ta­voit­tee­na tarjota mak­su­ton har­ras­tus jo­kai­sel­le kou­lu­lai­sel­le

15.01.2021 10:49 1
Tilaajille
Kemiin perustetaan lapsiperheiden kohtaamispaikka Perheiden Piha yhteen kaupungin vanhimmista rakennuksista

Kemiin pe­rus­te­taan lap­si­per­hei­den koh­taa­mis­paik­ka Per­hei­den Piha yhteen kau­pun­gin van­him­mis­ta ra­ken­nuk­sis­ta

28.12.2020 05:00 1
Tilaajille
Lapin isoimmat perheet asuvat Ranualla – Kahdeksan lapsen Kaikkosista perhe tuntuu suurelta vain silloin, kun kuljetaan jonossa kauppakeskuksessa

Lapin isoim­mat perheet asuvat Ra­nual­la – Kah­dek­san lapsen Kaik­ko­sis­ta perhe tuntuu suu­rel­ta vain sil­loin, kun kul­je­taan jonossa kaup­pa­kes­kuk­ses­sa

24.12.2020 06:30
Tilaajille