Vaalikone: Katso Lapin Kansan vaa­li­ko­nees­ta, kuka eh­dok­kais­ta on lä­him­pä­nä aja­tus­maail­maa­si

Podcast: Miksi edes kam­pan­joi­da, kun edus­kun­ta­paik­ka vaatisi ih­met­tä? Vie­raa­na Eemeli Kajula ja Elina Kuula

Pääkirjoitus: Ää­nes­tä­jien oi­keus­tur­va vaa­ras­sa – saa­me­lais­kä­rä­jä­la­ki tulisi pi­kai­ses­ti uu­dis­taa

Mainos: Mitä enemmän tiedät sitä helpommin äänestät, tilaa tästä Lapin Kansa 2 kk 59,90 euroa

Lapsiperheet
Onni taipuu huonosti kahvipöytäkeskusteluihin – silti hyvistä hetkistä kannattaa tehdä mahdollisimman suuri numero
Kolumni

Onni taipuu huo­nos­ti kah­vi­pöy­tä­kes­kus­te­lui­hin – silti hyvistä het­kis­tä kan­nat­taa tehdä mah­dol­li­sim­man suuri numero

14.03.2023 06:00 4
Mielipidekirjoitus

Lap­si­per­hei­den köyhyys on rat­kais­ta­vis­sa oleva ongelma

23.02.2023 05:25
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Lap­si­per­hei­den apu tur­vat­ta­va

23.02.2023 05:10
Tilaajille
Jos ei ole lapsia, ei ole tulevaisuutta
Kolumni

Jos ei ole lapsia, ei ole tu­le­vai­suut­ta

13.02.2023 06:00 15
Tervola maksaa Lapin muhkeinta vauvarahaa, neljä lappilaiskuntaa kosiskelee lapsiperheitä maksuttomalla päivähoidolla

Tervola maksaa Lapin muh­kein­ta vau­va­ra­haa, neljä lap­pi­lais­kun­taa ko­sis­ke­lee lap­si­per­hei­tä mak­sut­to­mal­la päi­vä­hoi­dol­la

03.02.2023 19:54 11
Tilaajille
1990-luvulla lapset leikkivät poneilla, opettelivat pelaamaan Nintendoa ja etsivät vanhempiaan lähipubista – suurimman osan ajasta heillä oli silti kiire ulos leikkimään

1990-lu­vul­la lapset leik­ki­vät po­neil­la, opet­te­li­vat pe­laa­maan Nin­ten­doa ja etsivät van­hem­piaan lä­hi­pu­bis­ta – suu­rim­man osan ajasta heillä oli silti kiire ulos leik­ki­mään

01.02.2023 11:04 8
Tilaajille
Hätäisesti tehty ja peruttu päätös jätti jälkensä päiväkotien viestintään Rovaniemellä – kuinka suuri turvallisuusuhka tieto lasten lelupäivästä voi olla?
Kolumni

Hä­täi­ses­ti tehty ja peruttu päätös jätti jäl­ken­sä päi­vä­ko­tien vies­tin­tään Ro­va­nie­mel­lä – ­kuin­ka suuri tur­val­li­suus­uh­ka tieto lasten le­lu­päi­väs­tä voi olla?

17.01.2023 13:24 4
Tilaajille
"Kaverivanhemmuus" voi antaa lapselle liikaa päätäntävaltaa – uupuneen vanhemman saattaa olla vaikea asettaa lapselleen rajoja

"Ka­ve­ri­van­hem­muus" voi antaa lap­sel­le liikaa pää­tän­tä­val­taa – uu­pu­neen van­hem­man saattaa olla vaikea asettaa lap­sel­leen rajoja

15.01.2023 13:37
Päiväkirja: Perheenäidin lepohetki kirjaston siipien suojassa
Kolumni

Päi­vä­kir­ja: Per­heen­äi­din le­po­het­ki kir­jas­ton siipien suo­jas­sa

11.01.2023 05:00
Tilaajille
Vähävaraisille lapsille joululahjoja kerännyt hyväntekeväisyystempaus tuotti muun muassa lahjakortteja elokuviin

Vä­hä­va­rai­sil­le lap­sil­le jou­lu­lah­jo­ja ke­rän­nyt hy­vän­te­ke­väi­syys­tem­paus tuotti muun muassa lah­ja­kort­te­ja elo­ku­viin

28.12.2022 20:42
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Yli­mää­räi­nen lap­si­li­sä on ar­vo­va­lin­ta

28.12.2022 05:00
Tilaajille
Syntyvyys nousi pandemiasta vain hetkeksi ja nyt on palattu ennätyksellisen pieneen vauvamäärään – "Miten pitkään lasten hankkimista voi lykätä?"

Syn­ty­vyys nousi pan­de­mias­ta vain het­kek­si ja nyt on palattu en­nä­tyk­sel­li­sen pieneen vau­va­mää­rään – "Miten pitkään lasten hank­ki­mis­ta voi ly­kä­tä?"

23.12.2022 18:30 5
Tilaajille
Rovaniemen lapsiperheiden palvelut sai 20 000 euron lahjoituksen yksityishenkilöltä – "Tulin niin iloiseksi, että voimme tarjota lapsiperheille jouluiloa"

Ro­va­nie­men lap­si­per­hei­den pal­ve­lut sai 20 000 euron lah­joi­tuk­sen yk­si­tyis­hen­ki­löl­tä – "Tulin niin iloi­sek­si, että voimme tarjota lap­si­per­heil­le jou­lui­loa"

05.12.2022 10:41 15
Tilaajille
Kaksinkertainen lapsilisä maksetaan jouluaaton aattona

Kak­sin­ker­tai­nen lap­si­li­sä mak­se­taan jou­lu­aa­ton aattona

24.11.2022 12:40 4
Ranualaisen Petri Mannisen elämäntyö paloi maan tasalle reilu vuosi sitten – sen jälkeen kalastaja on rakentanut raunioille uuden jalostamon ja nostanut järvestä enemmän kuhaa kuin koskaan ennen

Ra­nua­lai­sen Petri Man­ni­sen elä­män­työ paloi maan tasalle reilu vuosi sitten – sen jälkeen ka­las­ta­ja on ra­ken­ta­nut rau­nioil­le uuden ja­los­ta­mon ja nos­ta­nut jär­ves­tä enemmän kuhaa kuin koskaan ennen

19.11.2022 05:00 5
Tilaajille
Lahjoituksista jopa kilpaillaan – lapsiperheitä koko Lapissa auttava Hope on saanut vaatelahjoituksia entiseen tapaan, mutta rahalahjoitukset ovat vähentyneet

Lah­joi­tuk­sis­ta jopa kil­pail­laan – ­lap­si­per­hei­tä koko Lapissa auttava Hope on saanut vaa­te­lah­joi­tuk­sia en­ti­seen tapaan, mutta ra­ha­lah­joi­tuk­set ovat vä­hen­ty­neet

23.10.2022 18:00
Tilaajille
Päiväkirja: Tammenterhoja ja sininen välähdys sillan alla – Lapsen loman kohokohdilla on vain vähän tekemistä matkailumainosten kanssa
Kolumni

Päi­vä­kir­ja: Tam­men­ter­ho­ja ja sininen vä­läh­dys sillan alla – Lapsen loman ko­ho­koh­dil­la on vain vähän te­ke­mis­tä mat­kai­lu­mai­nos­ten kanssa

19.10.2022 06:30
Tilaajille
Päiväkirja: Repaleisten öiden tuska ja onni
Kolumni

Päi­vä­kir­ja: Re­pa­leis­ten öiden tuska ja onni

16.09.2022 06:00
Tilaajille
Aika on ajanut perinteikkään lapsilisän ohi – etuutta on päivitettävä niin, että sillä voidaan tukea nykyistä enemmän pieni- ja vähemmän isotuloisia
Pääkirjoitus

Aika on ajanut pe­rin­teik­kään lap­si­li­sän ohi – etuutta on päi­vi­tet­tä­vä niin, että sillä voidaan tukea ny­kyis­tä enemmän pieni- ja vä­hem­män iso­tu­loi­sia

29.08.2022 21:00 22
Tilaajille
Rovaniemeläisen Ounasjoen itäpuolentien asukkaat kokevat tien yhä turvattomaksi, vaikka korjausta tilanteeseen on haettu vuosikymmeniä – nopeusrajoituksen alentaminen vähentäisi sekä melua että vaaranpaikkoja

Ro­va­nie­me­läi­sen Ou­nas­joen itä­puo­len­tien asuk­kaat kokevat tien yhä tur­vat­to­mak­si, vaikka kor­jaus­ta ti­lan­tee­seen on haettu vuo­si­kym­me­niä – no­peus­ra­joi­tuk­sen alen­ta­mi­nen vä­hen­täi­si sekä melua että vaa­ran­paik­ko­ja

15.08.2022 21:08 16
Tilaajille