Vastaa kyselyyn: Miten vie­tät­te tal­vi­lo­maa, vai­kut­taa­ko ra­ha­ti­lan­ne suun­ni­tel­miin?

häiriöt: Kaleva Median lehtien App­le-so­vel­lus­ten häiriö saattaa haitata käyttöä

Synnytykset
Kuukausi
Lisää rahaa terveydenhoitoon
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Lisää rahaa ter­vey­den­hoi­toon

26.02.2024 17:00 2
Itä–länsi-peli lopetettava Lapissa
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Itä–­län­si-pe­li lo­pe­tet­ta­va Lapissa

23.02.2024 17:00 3
Missä hoitajaopiskelijat harjoittelevat?
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Missä hoi­ta­jao­pis­ke­li­jat har­joit­te­le­vat?

21.02.2024 15:00
Näin aluevaltuutetut äänestivät Kemin synnytysten lopettamisesta – katso, ketkä olivat puolesta ja ketkä vastaan

Näin alue­val­tuu­te­tut ää­nes­ti­vät Kemin syn­ny­tys­ten lo­pet­ta­mi­ses­ta – katso, ketkä olivat puo­les­ta ja ketkä vastaan

20.02.2024 09:59 39
Tilaajille
Eduskunnasta: Paljas totuus pöydälle – viime vuonna Kemissä syntyi vain 389 lasta
Kolumni

Edus­kun­nas­ta: Paljas totuus pöy­däl­le – viime vuonna Kemissä syntyi vain 389 lasta

20.02.2024 09:39 11
Tilaajille
Länsi-Pohjan keskussairaala välttyy kesäsuluilta  – synnyttäjät voivat huokaista helpotuksesta

Län­si-Poh­jan kes­kus­sai­raa­la välttyy ke­sä­su­luil­ta – syn­nyt­tä­jät voivat huo­kais­ta hel­po­tuk­ses­ta

06.02.2024 17:14 13
Tilaajille
Torniolainen äiti: En haluaisi lähteä Rovaniemelle synnyttämään

Tor­nio­lai­nen äiti: En ha­luai­si lähteä Ro­va­nie­mel­le syn­nyt­tä­mään

01.02.2024 06:30 4
Vanhemmat
Hyvinvointialueen suunnitelma sulkea Länsi-Pohjan synnytys- ja lastenosastot kesäksi huolettaa Meri-Lapissa – osastojen puolesta tehty adressi keräsi muutamassa päivässä tuhansia allekirjoituksia

Hy­vin­voin­tia­lueen suun­ni­tel­ma sulkea Län­si-Poh­jan syn­ny­tys- ja las­te­no­sas­tot kesäksi huo­let­taa Me­ri-La­pis­sa – osas­to­jen puo­les­ta tehty adressi keräsi muu­ta­mas­sa päi­väs­sä tu­han­sia al­le­kir­joi­tuk­sia

22.01.2024 18:14 16
Tilaajille
Lapin keskussairaalan synnytysosastolla pyhien aikaan syntyvät vauvat saavat päähänsä tonttulakin – kätilö Raisa Santala on rakastanut joulua lapsesta asti

Lapin kes­kus­sai­raa­lan syn­ny­ty­so­sas­tol­la pyhien aikaan syn­ty­vät vauvat saavat pää­hän­sä tont­tu­la­kin – kätilö Raisa Santala on ra­kas­ta­nut joulua lap­ses­ta asti

23.12.2023 05:00 3
Tilaajille
Töissä täällä: Latvialainen Sintija Dutka auttaa vauvoja ja perheitä elämän herkissä hetkissä – "Toivon jokaisen vanhemman ja perheen tulevan nähdyksi"

Töissä täällä: Lat­via­lai­nen Sintija Dutka auttaa vauvoja ja per­hei­tä elämän her­kis­sä het­kis­sä – "Toivon jo­kai­sen van­hem­man ja perheen tulevan näh­dyk­si"

02.11.2023 08:00
Tilaajille
Katri Keräsen kuudes lapsi syntyi olohuoneessa perheensä keskelle – Pohjois-Suomessa yli 20 lasta vuodessa syntyy tarkoituksella kotona

Katri Keräsen kuudes lapsi syntyi olo­huo­nees­sa per­heen­sä kes­kel­le – Poh­jois-Suo­mes­sa yli 20 lasta vuo­des­sa syntyy tar­koi­tuk­sel­la kotona

01.10.2023 05:00
Tilaajille
Lapissa moni synnyttäjä jännittää, ehtiikö ajoissa sairaalaan – rovaniemeläinen doula Sintija Dutka on monelle perheelle korvaamaton tuki

Lapissa moni syn­nyt­tä­jä jän­nit­tää, ehtiikö ajoissa sai­raa­laan – ro­va­nie­me­läi­nen doula Sintija Dutka on monelle per­heel­le kor­vaa­ma­ton tuki

27.05.2023 05:00
Tilaajille
Huonoja ja hyviä synnytyskokemuksia
Mielipidekirjoitus

Huonoja ja hyviä syn­ny­tys­ko­ke­muk­sia

30.12.2022 05:30 1
Tilaajille
Synnytykset jatkuvat Länsi-Pohjan ja Lapin keskussairaaloissa myös tulevaisuudessa

Syn­ny­tyk­set jat­ku­vat Län­si-Poh­jan ja Lapin kes­kus­sai­raa­lois­sa myös tu­le­vai­suu­des­sa

20.12.2022 16:50 2
Tilaajille
THL: Ensisynnyttäjien keski-ikä on Suomessa matalin Länsi-Pohjan sairaanhoitopiirissä

THL: En­si­syn­nyt­tä­jien kes­ki-ikä on Suo­mes­sa matalin Län­si-Poh­jan sai­raan­hoi­to­pii­ris­sä

28.11.2022 12:56 1
Tilaajille
Lapin sairaaloiden synnytyksille saadaan jatkoluvat – hyvinvointialueiden starttiin ei haluta ministeriöstä lisätä enää byrokratiaongelmia

Lapin sai­raa­loi­den syn­ny­tyk­sil­le saadaan jat­ko­lu­vat – hy­vin­voin­tia­luei­den start­tiin ei haluta mi­nis­te­riös­tä lisätä enää by­rok­ra­tiaon­gel­mia

06.10.2022 19:00 3
Tilaajille
Perheelle 5 000 euroa, jos vauva syntyy Simossa – vauvarahakokeilusta tuli "positiivista vipinää" ja käytäntö jää pysyväksi

Per­heel­le 5 000 euroa, jos vauva syntyy Simossa – vau­va­ra­ha­ko­kei­lus­ta tuli "po­si­tii­vis­ta vi­pi­nää" ja käy­tän­tö jää py­sy­väk­si

13.09.2022 17:41 4
Tilaajille
OYSissa katkotaan siipiä somessa leviäviltä huhupuheilta sairaista vauvoista, taustalla todennäköisesti rokotekriittisyys – "Jos jotain poikkeavaa olisi, tietäisimme siitä ensimmäisenä ja reagoisimme heti"

OYSissa kat­ko­taan siipiä somessa le­viä­vil­tä hu­hu­pu­heil­ta sai­rais­ta vau­vois­ta, taus­tal­la to­den­nä­köi­ses­ti ro­ko­tek­riit­ti­syys – "Jos jotain poik­kea­vaa olisi, tie­täi­sim­me siitä en­sim­mäi­se­nä ja rea­goi­sim­me heti"

16.12.2021 10:00
Tilaajille
Tuhat vauvaa tulossa täyteen: LKS:n synnytyssaleissa on kuultu tänä vuonna lapsen ensiparkaisu useammin kuin moneen vuoteen

Tuhat vauvaa tulossa täy­teen: LKS:n syn­ny­tys­sa­leis­sa on kuultu tänä vuonna lapsen en­si­par­kai­su useam­min kuin moneen vuoteen

04.12.2021 18:00 4
Tilaajille
Kiitän teitä Emma, Mari, Raisa ja muut ihmeidentekijät, joita sairaala on täynnä
Kolumni

Kiitän teitä Emma, Mari, Raisa ja muut ih­mei­den­te­ki­jät, joita sai­raa­la on täynnä

27.09.2021 10:18 2
Tilaajille