Tulipalo: Oma­ko­ti­ta­lo kärsi pahoja vau­rioi­ta palossa Ra­nual­la - jäl­ki­sam­mu­tus­työt kes­tä­vät pit­käl­le iltaan

Kunnanjohtajat: Päivi Kontio joh­ta­maan Uts­jo­kea

äänestä: Mikä on vuoden 2023 sy­käh­dyt­tä­vin lap­pi­lai­nen ur­hei­lu­ta­pah­tu­ma? Äänestä suo­sik­kia­si ja osal­lis­tu ar­von­taan

Mainos: Lapin Kansa Digi 13,90 €/kk – tilaa tästä

Vauvaraha
Valtuutetut ehdottavat Tornioon 1 000 euron vauvarahaa syntyvyyden lisäämiseksi

Val­tuu­te­tut eh­dot­ta­vat Tor­nioon 1 000 euron vau­va­ra­haa syn­ty­vyy­den li­sää­mi­sek­si

12.06.2023 21:30 2
Tilaajille
Tervola maksaa Lapin muhkeinta vauvarahaa, neljä lappilaiskuntaa kosiskelee lapsiperheitä maksuttomalla päivähoidolla

Tervola maksaa Lapin muh­kein­ta vau­va­ra­haa, neljä lap­pi­lais­kun­taa ko­sis­ke­lee lap­si­per­hei­tä mak­sut­to­mal­la päi­vä­hoi­dol­la

03.02.2023 19:54 11
Tilaajille
Tervolassa voi hakea korotettua vauvarahaa ensi vuodesta lähtien – ensimmäiset 2 000 euroa voidaan maksaa heti, kun lapsen tiedot ovat digi- ja väestötietovirastolla

Ter­vo­las­sa voi hakea ko­ro­tet­tua vau­va­ra­haa ensi vuo­des­ta lähtien – en­sim­mäi­set 2 000 euroa voidaan maksaa heti, kun lapsen tiedot ovat digi- ja väes­tö­tie­to­vi­ras­tol­la

18.12.2022 12:39 2
Tilaajille
Posio reagoi romahtaneeseen syntyvyyteen ja ottaa käyttöön vauvarahan – tuhat euroa syntyvästä lapsesta ja sama summa käteen vielä kahtena seuraavana vuonna

Posio reagoi ro­mah­ta­nee­seen syn­ty­vyy­teen ja ottaa käyt­töön vau­va­ra­han – tuhat euroa syn­ty­väs­tä lap­ses­ta ja sama summa käteen vielä kahtena seu­raa­va­na vuonna

11.10.2022 07:00 3
Tilaajille
Lappi on avokätisimpiä vauvarahan maksajia

Lappi on avo­kä­ti­sim­piä vau­va­ra­han mak­sa­jia

28.09.2022 10:03
Tilaajille
Tervolassa korotetaan vauvarahaa 500 eurosta 6000 euroon ensi vuonna

Ter­vo­las­sa ko­ro­te­taan vau­va­ra­haa 500 eurosta 6000 euroon ensi vuonna

23.09.2022 16:09 2
Tilaajille
Haikarat eivät lentäneetkään Simon ohi – päiväkodit ovat täynnä ja vauvamäärä ylittää ennusteet

Hai­ka­rat eivät len­tä­neet­kään Simon ohi – päi­vä­ko­dit ovat täynnä ja vau­va­mää­rä ylittää en­nus­teet

22.09.2022 06:30
Tilaajille
Perheelle 5 000 euroa, jos vauva syntyy Simossa – vauvarahakokeilusta tuli "positiivista vipinää" ja käytäntö jää pysyväksi

Per­heel­le 5 000 euroa, jos vauva syntyy Simossa – vau­va­ra­ha­ko­kei­lus­ta tuli "po­si­tii­vis­ta vi­pi­nää" ja käy­tän­tö jää py­sy­väk­si

13.09.2022 17:41 4
Tilaajille

Vau­va­ra­has­ta pysyvä käy­tän­tö Simoon

13.09.2022 16:58
Lappi tarjoaa tulijoille porkkanoita – tässä niistä mielenkiintoisimmat

Lappi tarjoaa tu­li­joil­le pork­ka­noi­ta – tässä niistä mie­len­kiin­toi­sim­mat

18.02.2022 06:30 3
Tilaajille
Simon 5000 euron vauvaraha varmistui – "Kaikki on lapsiperheessä kotiin päin"

Simon 5000 euron vau­va­ra­ha var­mis­tui – "Kaikki on lap­si­per­hees­sä kotiin päin"

26.02.2020 15:54
Tilaajille
Kunnanhallitus esittää Simoon 5000 euron vauvarahaa, joka olisi suurimpia vauva-avustuksia koko maassa

Kun­nan­hal­li­tus esittää Simoon 5000 euron vau­va­ra­haa, joka olisi suu­rim­pia vau­va-avus­tuk­sia koko maassa

18.02.2020 14:40
Tilaajille
Pääkirjoitus: Vauvaraha ei oikaise syntyvyyden syöksykierrettä
Pääkirjoitus

Pää­kir­joi­tus: Vau­va­ra­ha ei oikaise syn­ty­vyy­den syök­sy­kier­ret­tä

08.12.2019 08:00
Tilaajille