Lista: Näissä pai­kois­sa on voinut al­tis­tua ko­ro­na­vi­ruk­sel­le

Mainos: Lapin Kansan syys­lo­ma­tar­jous 5 viikkoa diginä ja pai­net­tu­na! Tilaa tästä.

Lukijalta
Mielipidekirjoitus
Tilaajille

Tu­ki­toi­met to­teu­tet­ta­va vii­vy­tyk­sit­tä

Rovaniemen sivistyslautakunnassa on syksyllä käsitelty vastausta kaupunginvaltuutettu Riitta-Maija Hokkasen ja Raimo Miettusen (kd.) valtuustoaloitteeseen, joka koski tukea tarvitseville peruskoululaisille tarkoitettuja pienryhmiä.

Lautakunta hyväksyi vastaukseensa yksimielisesti allekirjoittaneiden esitykset:  "Palveluiden määrän turvaamisen lisäksi lautakunta näkee tärkeäksi palveluiden laadun kehittämisen yhdessä palvelun käyttäjien kanssa. Käyttäjien, lasten ja heidän huoltajiensa aidon osallistamisen mahdollistamiseksi lautakunta edellyttää, että käynnistetään välittömästi toimet tuen tarvetta ja tarjottavaa yleistä, tehostettua ja erityistä tukea koskevan palautejärjestelmän luomiseksi. Palautejärjestelmän avulla lapsilla ja vanhemmilla tarjotaan mahdollisuus antaa palautetta tuen laadusta ja määrästä. Palaute käsitellään mahdollisimman nopeasti ja asianmukaisesti.  Palautejärjestelmän tuottama tieto ja palautteen perusteella tehtävät korjaavat toimenpiteet raportoidaan säännöllisesti sivistyslautakunnalle. Lautakunta edellyttää, että kaikissa pienryhmissä toteutetaan asiakaskysely nykyisen tuen laadun ja riittävyyden selvittämiseksi."