Sisärajavalvonta
”Vapaus tuli!” – Länsirajan aukeamista juhlittiin kuntoilemalla, jäätelöillä ja kauppareissulla

”Vapaus tuli!” – Län­si­ra­jan au­kea­mis­ta juh­lit­tiin kun­toi­le­mal­la, jää­te­löil­lä ja kaup­pa­reis­sul­la

19.09.2020 14:02 0
Tilaajille
Rajavalvonta päättyy pohjoisen maarajoilla - infraa ei pureta kokonaan, jos korona uudelleen uhkaa

Ra­ja­val­von­ta päättyy poh­joi­sen maa­ra­joil­la - infraa ei pureta ko­ko­naan, jos korona uu­del­leen uhkaa

18.09.2020 17:18 0
Tilaajille
Tuleeko norjalaisista apu Lapin matkailulle nyt, kun rajat aukaistaan? – "Niitä meidän täytyy saada tänne"

Tuleeko nor­ja­lai­sis­ta apu Lapin mat­kai­lul­le nyt, kun rajat au­kais­taan? – "Niitä meidän täytyy saada tänne"

11.09.2020 14:07 3
Tilaajille
Kauppakeskuksessa iloittiin pienestä askeleesta Torniossa  – Rajayhteisön alue olisi saanut olla isompi

Kaup­pa­kes­kuk­ses­sa iloit­tiin pie­nes­tä as­ke­lees­ta Tor­nios­sa – Ra­ja­yh­tei­sön alue olisi saanut olla isompi

24.08.2020 14:12 0
Tilaajille
Ketä me oikein pelkäämme
Kolumni Sari Pelttari-Heikka

Ketä me oikein pel­kääm­me

24.08.2020 07:00 3
Tilaajille
Tehtävä Torniossa tuli koronan vuoksi – Torniossa on sisärajavalvonnan aikana ollut kaikkiaan 600 rajavartijaa

Tehtävä Tor­nios­sa tuli koronan vuoksi – Tor­nios­sa on si­sä­ra­ja­val­von­nan aikana ollut kaik­kiaan 600 ra­ja­var­ti­jaa

24.08.2020 06:30 0
Tilaajille
Sisärajavalvonta palautetaan maanantaina Suomen ja Norjan väliselle rajalle – Matkustajan pitää pystyä osoittamaan asiakirjalla kuuluvansa paikalliseen rajayhteisöön

Si­sä­ra­ja­val­von­ta pa­lau­te­taan maa­nan­tai­na Suomen ja Norjan vä­li­sel­le rajalle – Mat­kus­ta­jan pitää pystyä osoit­ta­maan asia­kir­jal­la kuu­lu­van­sa pai­kal­li­seen ra­ja­yh­tei­söön

23.08.2020 16:07 3
Tilaajille
Lukijalta: Missä vaiheessa ymmärrys katosi?
Lukijalta Mielipide Tuula Ajanki

Lu­ki­jal­ta: Missä vai­hees­sa ym­mär­rys katosi?

20.08.2020 20:11 1
Tilaajille
Ruotsin ja Norjan rajan liikennettä helpotetaan – Rajayhteisöjä koskeva helpotus ei päästä matkailemaan laajemmin ja alueella asuminen todistettava tarvittaessa

Ruotsin ja Norjan rajan lii­ken­net­tä hel­po­te­taan – Ra­ja­yh­tei­sö­jä koskeva hel­po­tus ei päästä mat­kai­le­maan laa­jem­min ja alueel­la asu­mi­nen to­dis­tet­ta­va tar­vit­taes­sa

20.08.2020 18:37 0
Tilaajille
Rajavalvonnan palauttaminen Norjan rajalle huolettaa pohjoisen asukkaita: "Euroja enemmän tässä miettii sukulaisia, joita ei ehkä taas näe"

Ra­ja­val­von­nan pa­laut­ta­mi­nen Norjan rajalle huo­let­taa poh­joi­sen asuk­kai­ta: "Euroja enemmän tässä miettii su­ku­lai­sia, joita ei ehkä taas näe"

19.08.2020 17:40 1
Tilaajille
Rajayhteisöön kuuluva saa pian ylittää rajan ilman karanteenia – helpotus on osa hallituksen uusia linjauksia

Ra­ja­yh­tei­söön kuuluva saa pian ylittää rajan ilman ka­ran­tee­nia – hel­po­tus on osa hal­li­tuk­sen uusia lin­jauk­sia

19.08.2020 17:10 0
Tilaajille
Rajavartijat odottavat hallitukselta tarkempia linjauksia siitä, kuka saa jatkossa kulkea rajan yli – Sisärajavalvonnan palauttaminen Suomen ja Norjan väliselle rajalle haastaa Lapin rajavartioston

Ra­ja­var­ti­jat odot­ta­vat hal­li­tuk­sel­ta tar­kem­pia lin­jauk­sia siitä, kuka saa jat­kos­sa kulkea rajan yli – Si­sä­ra­ja­val­von­nan pa­laut­ta­mi­nen Suomen ja Norjan vä­li­sel­le rajalle haastaa Lapin ra­ja­var­tios­ton

19.08.2020 13:31 0
Tilaajille
Kauppa on nyt kallellaan Haaparantaan päin – Ostosmatka Tornioon vaatii vielä ”vänkyttämistä” Ruotsin kansalaisilta

Kauppa on nyt kal­lel­laan Haa­pa­ran­taan päin – Os­tos­mat­ka Tor­nioon vaatii vielä ”vän­kyt­tä­mis­tä” Ruotsin kan­sa­lai­sil­ta

23.07.2020 18:30 0
Tilaajille
Länsiraja pysyy kiinni heinäkuun puoliväliin saakka – Väki liikkuu rajan yli niin kuin ennenkin

Län­si­ra­ja pysyy kiinni hei­nä­kuun puo­li­vä­liin saakka – Väki liikkuu rajan yli niin kuin en­nen­kin

11.06.2020 17:06 1
Tilaajille
Rajavartiolaitos antoi selvityksen – Perusoikeuksien toteutuminen sisärajavalvonnassa on otettu huomioon ja virheistä otetaan opiksi

Ra­ja­var­tio­lai­tos antoi sel­vi­tyk­sen – Pe­rusoi­keuk­sien to­teu­tu­mi­nen si­sä­ra­ja­val­von­nas­sa on otettu huo­mioon ja vir­heis­tä otetaan opiksi

10.06.2020 18:30 1
Tilaajille