Pääministeri: Marin pa­hoit­te­lee toi­min­taan­sa

Korona: Isos­ta-Bri­tan­nias­ta Yl­läk­sel­le tul­leil­ta tu­ris­teil­ta löytyi viisi ko­ro­na­vi­rus­tar­tun­taa – to­den­nä­köi­ses­ti ky­sees­sä ei ole omik­ron-muun­nos

Tilaajille

Edus­kun­nan apu­lai­soi­keu­sa­sia­mies: Saa­me­lais­ten ra­ja­val­von­ta ei lou­kan­nut saa­me­lai­sia kos­ke­via pe­rus­tus­lain sään­nök­siä – Ra­joi­tus­toi­met hai­tan­neet silti saa­me­lais­ten elin­kei­no­jen har­joit­ta­mis­ta

Eduskunnan apulaisoikeusasiamies Pasi Pölönen pitää selvänä, että sisärajavalvonnan väliaikainen palauttaminen on vaikuttanut saamelaisiin erityisesti saamelaisten elinkeinojen harjoittamiseen heijastuvina haittoina, mutta ei näe sen loukanneen saamelaisia koskevia perustuslain säännöksiä.
Eduskunnan apulaisoikeusasiamies Pasi Pölönen pitää selvänä, että sisärajavalvonnan väliaikainen palauttaminen on vaikuttanut saamelaisiin erityisesti saamelaisten elinkeinojen harjoittamiseen heijastuvina haittoina, mutta ei näe sen loukanneen saamelaisia koskevia perustuslain säännöksiä.
Kuva: Jussi Pohjavirta

Eduskunnan apulaisoikeusasiamies ei aio ryhtyä toimenpiteisiin kanteluista, jotka koskivat Rajavartiolaitoksen menettelyä saamelaisiin kohdistuvassa rajavalvonnassa.

Kanteluissa katsotaan muun muassa rajanylityspaikkojen sulkemisen, rajan ylittämisen sallimisen epäyhdenvertaisesti ja rajanylityslupamenettelyn haitanneen saamelaisten poronhoitoa ja yleisesti saamelaiskulttuuria perustuslain vastaisesti.