Mitä löytyy Lapin Kansan jou­lu­ka­len­te­ris­ta? Avaa 8. päivän luukku tästä

Suun terveydenhuolto: Ro­va­nie­men kau­pun­gil­le vakava huo­mau­tus Lapin alue­hal­lin­to­vi­ras­tol­ta

Mainos: Lapin Kansan joulutarjous: Lapin Kansa Digi + Lehti 2 kk vain 49,90 euroa, tilaa tästä!

Alkuperäiskansat
Viimeisin 12 tuntia
Kuohunta on takana, kuulemiset voivat alkaa – Uusi komissaari: haluamme kuulla myös saamelaisten voimavaroista

Kuo­hun­ta on takana, kuu­le­mi­set voivat alkaa – Uusi ko­mis­saa­ri: ha­luam­me kuulla myös saa­me­lais­ten voi­ma­va­rois­ta

07.12.2022 19:30 2
Tilaajille
Kuukausi ja vanhemmat
Lukutaito, äänet ja ymmärrys
Kolumni

Lu­ku­tai­to, äänet ja ym­mär­rys

06.12.2022 06:00 5
Tilaajille
Lapin korkeakoulujen ja Oulun yliopiston saamenkielistä sote-henkilöstön koulutusta rahoitetaan lähes kahdella miljoonalla eurolla

Lapin kor­kea­kou­lu­jen ja Oulun yli­opis­ton saa­men­kie­lis­tä so­te-hen­ki­lös­tön kou­lu­tus­ta ra­hoi­te­taan lähes kah­del­la mil­joo­nal­la eurolla

02.12.2022 20:05 1
Tilaajille
Anu Avaskari sanoo yhä vastustavansa saamelaiskäräjälakiesitystä, vaikka äänesti sen puolesta – "Tämä oli minun yritykseni vaikuttaa lain sisältöön"

Anu Avas­ka­ri sanoo yhä vas­tus­ta­van­sa saa­me­lais­kä­rä­jä­la­kie­si­tys­tä, vaikka äänesti sen puo­les­ta – "Tämä oli minun yri­tyk­se­ni vai­kut­taa lain si­säl­töön"

01.12.2022 21:40 6
Tilaajille
Uusi kompromissimalli pudottaisi vain yhden edustajan nykyisiltä saamelaiskäräjiltä – hänkin kannatti muutosta: "Ei riitelykään voi jatkua"

Uusi komp­ro­mis­si­mal­li pu­dot­tai­si vain yhden edus­ta­jan ny­kyi­sil­tä saa­me­lais­kä­rä­jil­tä – hänkin kan­nat­ti muu­tos­ta: "Ei rii­te­ly­kään voi jatkua"

30.11.2022 21:38 5
Tilaajille
Saamelaiskäräjien oppositio kutistui muutamaan jäseneen  –  käräjät hyväksyi hallituksen esityksen saamelaiskäräjälain uudistamisesta

Saa­me­lais­kä­rä­jien op­po­si­tio ku­tis­tui muu­ta­maan jä­se­neen –  käräjät hy­väk­syi hal­li­tuk­sen esi­tyk­sen saa­me­lais­kä­rä­jä­lain uu­dis­ta­mi­ses­ta

29.11.2022 21:35 15
Tilaajille
Yllätys saamelaiskäräjien kokouksessa: saamelaiskäräjälain uudistuksen vastustajiin kuulunut Anu Avaskari asettui tukemaan lakiuudistusta, esittää muutosta kuntakiintiöihin

Yllätys saa­me­lais­kä­rä­jien ko­kouk­ses­sa: saa­me­lais­kä­rä­jä­lain uu­dis­tuk­sen vas­tus­ta­jiin kuu­lu­nut Anu Avas­ka­ri asettui tu­ke­maan la­kiuu­dis­tus­ta, esittää muu­tos­ta kun­ta­kiin­tiöi­hin

29.11.2022 17:33 5
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Yli­suu­ri po­ro­mää­rä kiistan syy

29.11.2022 05:00 1
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Saa­me­lais­kä­rä­jä­la­ki po­see­raus­ta ete­läl­le

29.11.2022 05:00 1
Tilaajille
YK:n kannanottoja tulkitaan monella tapaa, mutta ne eivät oikeuta syrjimään ketään
Lukijalta Mielipidekirjoitus

YK:n kan­nan­ot­to­ja tul­ki­taan monella tapaa, mutta ne eivät oikeuta syr­ji­mään ketään

24.11.2022 05:01
Tilaajille
Eduskunnalla on vielä mahdollisuus etsiä sopua saamelaiskäräjälain kiistakysymyksiin – täydellistä yksimielisyyttä lakiuudistuksen edistäminen ei vaadi
Pääkirjoitus

Edus­kun­nal­la on vielä mah­dol­li­suus etsiä sopua saa­me­lais­kä­rä­jä­lain kiis­ta­ky­sy­myk­siin – täy­del­lis­tä yk­si­mie­li­syyt­tä la­ki­uu­dis­tuk­sen edis­tä­mi­nen ei vaadi

23.11.2022 20:00 6
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Ää­ni­oi­keu­den pois­ta­mi­nen rat­kai­su saa­me­lais­kiis­taan?

23.11.2022 05:00
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Saa­me­lai­set ovat al­ku­pe­räis­kan­saa, mutta minkä maan?

23.11.2022 05:00 1
Tilaajille
Saamelaiskäräjälain uudistus on herättänyt maankäyttöön liittyviä huolia – lainvalmistelijan mukaan pelot ovat  turhia

Saa­me­lais­kä­rä­jä­lain uu­dis­tus on he­rät­tä­nyt maan­käyt­töön liit­ty­viä huolia – lain­val­mis­te­li­jan mukaan pelot ovat turhia

22.11.2022 16:32 19
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Tar­vi­taan­ko saa­me­lais­kä­rä­jiä?

21.11.2022 02:39
Tilaajille
Politiikan tutkija Tapio Nykänen uskoo, että saamelaiskäräjälakiin on vielä mahdollista hakea kompromisseja, jotka auttaisivat pääsemään maaliin: ”Kannattaisi jaksaa vääntää”

Po­li­tii­kan tutkija Tapio Nykänen uskoo, että saa­me­lais­kä­rä­jä­la­kiin on vielä mah­dol­lis­ta hakea komp­ro­mis­se­ja, jotka aut­tai­si­vat pää­se­mään maa­liin: ”Kan­nat­tai­si jaksaa vään­tää”

20.11.2022 16:07 17
Tilaajille
Jorma Tabell tulee aina jäljessä, Lauri Salovaara hifistelee – onko vanhassa vara parempi vai ovatko uudet sähkölaitteet ekologisempia?

Jorma Tabell tulee aina jäl­jes­sä, Lauri Sa­lo­vaa­ra hi­fis­te­lee – onko van­has­sa vara parempi vai ovatko uudet säh­kö­lait­teet eko­lo­gi­sem­pia?

19.11.2022 06:30
Tilaajille
Saamelaiskäräjien puheenjohtaja kiittelee Sanna Marinin rohkeutta – "Tätä on vatvottu jo yksitoista vuotta eikä se tästä parane"

Saa­me­lais­kä­rä­jien pu­heen­joh­ta­ja kiit­te­lee Sanna Marinin roh­keut­ta – "Tätä on vat­vot­tu jo yk­si­tois­ta vuotta eikä se tästä parane"

18.11.2022 14:47 30
Tilaajille
Saamelaiskäräjälakiesitys ei loukkaa vähemmistöjä
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Saa­me­lais­kä­rä­jä­la­ki­esi­tys ei loukkaa vä­hem­mis­tö­jä

18.11.2022 04:30
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Saa­me­lai­suus ei selviä asia­kir­jois­ta

18.11.2022 04:00
Tilaajille