Vaalikone: Katso Lapin Kansan vaa­li­ko­nees­ta, kuka eh­dok­kais­ta on lä­him­pä­nä aja­tus­maail­maa­si

Podcast: Miksi edes kam­pan­joi­da, kun edus­kun­ta­paik­ka vaatisi ih­met­tä? Vie­raa­na Eemeli Kajula ja Elina Kuula

Kysely: Oletko kokenut tai to­dis­ta­nut häi­rin­tää ur­hei­lus­sa?

Mainos: Mitä enemmän tiedät sitä helpommin äänestät, tilaa tästä Lapin Kansa 2 kk 59,90 euroa

Alkuperäiskansat
Viimeisin 24 tuntia
Saamelaisten parlamentaarinen neuvosto vetoaa pääministeri Mariniin saamelaisten itsemääräämisoikeuden puolesta

Saa­me­lais­ten par­la­men­taa­ri­nen neu­vos­to vetoaa pää­mi­nis­te­ri Ma­ri­niin saa­me­lais­ten it­se­mää­rää­mis­oi­keu­den puo­les­ta

23.03.2023 21:53 3
Tilaajille
Kuukausi ja vanhemmat
Elokuva-arvio: Nuoren räppärin näköiskuva – dokumenttielokuva Mihkku Laitista on hetkittäin laimea mutta enimmäkseen vetävä

Elo­ku­va-ar­vio: Nuoren räp­pä­rin nä­köis­ku­va – do­ku­ment­ti­elo­ku­va Mihkku Lai­tis­ta on het­kit­täin laimea mutta enim­mäk­seen vetävä

22.03.2023 14:58
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Vaa­li­lau­ta­kun­ta ei noudata lakia

21.03.2023 05:00
Saamelaiskäräjien vaalilautakunta jätti uudesta vaaliluettelosta pois korkeimman hallinto-oikeuden sinne aiemmin hyväksymiä henkilöitä

Saa­me­lais­kä­rä­jien vaa­li­lau­ta­kun­ta jätti uudesta vaa­li­luet­te­los­ta pois kor­keim­man hal­lin­to-oi­keu­den sinne aiemmin hy­väk­sy­miä hen­ki­löi­tä

16.03.2023 17:58 15
Tilaajille
Rovaniemeläinen poronhoitaja päätti toteuttaa ruokintahetken hieman eri kaavalla – näin hän piirsi porojen avulla hankeen sydämen

Ro­va­nie­me­läi­nen po­ron­hoi­ta­ja päätti to­teut­taa ruo­kin­ta­het­ken hieman eri kaa­val­la – näin hän piirsi porojen avulla hankeen sydämen

15.03.2023 12:51 14
Tilaajille
Miksi Suomessa on yhä kolonisaatiota?
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Miksi Suo­mes­sa on yhä ko­lo­ni­saa­tio­ta?

10.03.2023 05:30 2
Valtioneuvosto hyväksyi asetuksen saamelaisesta ilmastoneuvostosta

Val­tio­neu­vos­to hy­väk­syi ase­tuk­sen saa­me­lai­ses­ta il­mas­to­neu­vos­tos­ta

09.03.2023 18:07 5
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Saa­me­lais­kä­rä­jä­lais­sa kyse myös lasten oi­keuk­sis­ta

08.03.2023 06:03
Inarin kunnanhallitus pahoittelee saamelaiskäräjälakia koskevan lausunnon tulkinnanvaraisia sanavalintoja

Inarin kun­nan­hal­li­tus pa­hoit­te­lee saa­me­lais­kä­rä­jä­la­kia kos­ke­van lau­sun­non tul­kin­nan­va­rai­sia sa­na­va­lin­to­ja

07.03.2023 19:38 2
Tilaajille
Saamelaisten totuus- ja sovintokomissio hakee työlleen kahden vuoden lisäaikaa – saamelaiskäräjälain kariutuminen oli syvä pettymys

Saa­me­lais­ten totuus- ja so­vin­to­ko­mis­sio hakee työl­leen kahden vuoden li­sä­ai­kaa – saa­me­lais­kä­rä­jä­lain ka­riu­tu­mi­nen oli syvä pet­ty­mys

01.03.2023 16:30 9
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Saamen kielen elvytys on tärkeää

25.02.2023 05:05
Johanna Ojala-Niemelä haluaa saamelaiskäräjälain jatkovalmisteluun heti vaalien jälkeen, Markus Lohen mielestä nyt kaatunutta esitystä ei kannata edistää

Johanna Oja­la-Nie­me­lä haluaa saa­me­lais­kä­rä­jä­lain jat­ko­val­mis­te­luun heti vaalien jäl­keen, Markus Lohen mie­les­tä nyt kaa­tu­nut­ta esi­tys­tä ei kannata edistää

24.02.2023 19:41 35
Tilaajille
Tuomas Aslak Juuso saamelaiskäräjälain kaatumisesta: "Ihmisoikeuksista tehtiin poliittinen pelinappula"

Tuomas Aslak Juuso saa­me­lais­kä­rä­jä­lain kaa­tu­mi­ses­ta: "Ih­mi­soi­keuk­sis­ta tehtiin po­liit­ti­nen pe­li­nap­pu­la"

24.02.2023 15:31 29
Tilaajille
Kolttien kyläkokouksessa valmistaudutaan tuleviin luottamusmiesvaaleihin

Kolt­tien ky­lä­ko­kouk­ses­sa val­mis­tau­du­taan tu­le­viin luot­ta­mus­mies­vaa­lei­hin

24.02.2023 13:31
Tilaajille
Oikeusministeri Henriksson saamelaiskäräjälain kaatumisesta: Olen erittäin pettynyt

Oi­keus­mi­nis­te­ri Hen­riks­son saa­me­lais­kä­rä­jä­lain kaa­tu­mi­ses­ta: Olen erit­täin pet­ty­nyt

24.02.2023 12:53 4
Perussuomalaiset, kokoomus ja keskusta eivät olleet valmiita antamaan mietintöä saamelaiskäräjälaista

Pe­rus­suo­ma­lai­set, ko­koo­mus ja kes­kus­ta eivät olleet val­mii­ta an­ta­maan mie­tin­töä saa­me­lais­kä­rä­jä­lais­ta

24.02.2023 12:55 14
Saamelaiskäräjälaki kaatui perustuslakivaliokuntaan, laki ei ehdi enää käsittelyyn ennen vaalitaukoa

Saa­me­lais­kä­rä­jä­la­ki kaatui pe­rus­tus­la­ki­va­lio­kun­taan, laki ei ehdi enää kä­sit­te­lyyn ennen vaa­li­tau­koa

24.02.2023 19:45 31
Tilaajille
Saamelaiskäräjälakia sorvataan aivan viime metreille asti – Johanna Ojala-Niemelä kiistää vitkuttelun valiokuntakäsittelyssä

Saa­me­lais­kä­rä­jä­la­kia sor­va­taan aivan viime met­reil­le asti – Johanna Oja­la-Nie­me­lä kiistää vit­kut­te­lun va­lio­kun­ta­kä­sit­te­lys­sä

23.02.2023 17:39 14
Tilaajille
Saamelaiskäräjälain uudistamisen kohtalo ratkeaa näinä päivinä – jos kompromissihaluja ei löydy, edessä voi olla kolmas tyrmäys
Pääkirjoitus

Saa­me­lais­kä­rä­jä­lain uu­dis­ta­mi­sen kohtalo ratkeaa näinä päivinä – jos komp­ro­mis­si­ha­lu­ja ei löydy, edessä voi olla kolmas tyrmäys

23.02.2023 13:21 7
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Trau­maan­tu­mi­sen ketju saatava poikki

23.02.2023 05:05 1
Tilaajille