Pääkirjoitus: Suomen Pi­sa-tu­lok­set ovat las­ke­neet jo lähes koko 2000-lu­vun ajan – häm­mäs­tyt­tä­vin­tä il­miös­sä on se, ettei kor­jaus­lii­ket­tä ole on­nis­tut­tu te­ke­mään

Katso kuvat: Näin lap­pi­lai­set edus­ti­vat Pre­si­den­tin­lin­nas­sa

Puolustusvoimat: Ken­raa­li­kun­nas­sa vain yksi ylennys – katso tästä kaikki ylen­nyk­sen saaneet Lapissa

Mainos: Lapin Kansa Digi 13,90 €/kk – tilaa tästä

Alkuperäiskansat
Kuukausi
Saamelaiskäräjälakiuudistus etenee aikataulun mukaisesti – hallituksen esitys laista annetaan vuoden loppuun mennessä

Saa­me­lais­kä­rä­jä­la­ki­uu­dis­tus etenee ai­ka­tau­lun mu­kai­ses­ti – hal­li­tuk­sen esitys laista an­ne­taan vuoden loppuun men­nes­sä

01.12.2023 16:50 1
Tilaajille
Suurinta lahjaa jäätiin vielä odottamaan, kun saamelaisparlamentti juhli viisikymppisiä Inarissa – toiveet saamelaiskäräjälaista korkeammat kuin aikoihin

Suu­rin­ta lahjaa jäätiin vielä odot­ta­maan, kun saa­me­lais­par­la­ment­ti juhli vii­si­kymp­pi­siä Ina­ris­sa – toiveet saa­me­lais­kä­rä­jä­lais­ta kor­keam­mat kuin ai­koi­hin

28.11.2023 19:30 1
Tilaajille
Inarissa juhlitaan 50-vuotiasta saamelaisten parlamenttia – nimekkäässä vierasjoukossa neljä ministeriä ja joukko muita arvovieraita

Ina­ris­sa juh­li­taan 50-vuo­tias­ta saa­me­lais­ten par­la­ment­tia – ni­mek­kääs­sä vie­ras­jou­kos­sa neljä mi­nis­te­riä ja joukko muita ar­vo­vie­rai­ta

28.11.2023 13:32
Saamelaisten totuus- ja sovintokomissio jatkaa työtään, seurantaryhmä valitaan uudelleen

Saa­me­lais­ten totuus- ja so­vin­to­ko­mis­sio jatkaa työ­tään, seu­ran­ta­ryh­mä va­li­taan uu­del­leen

23.11.2023 16:33 5
Tilaajille
Pyhällä tunturilla puhaltaa kylmä tuuli – energiayhtiöiden ahneus ei tunne rajoja
Kolumni

Pyhällä tun­tu­ril­la pu­hal­taa kylmä tuuli – ener­gia­yh­tiöi­den ahneus ei tunne rajoja

23.11.2023 09:35 7
Peräti neljä ministeriä saapuu ensi viikolla Inariin – juhlan aiheena saamelaisten parlamentin 50-vuotinen taival

Peräti neljä mi­nis­te­riä saapuu ensi vii­kol­la Inariin – juhlan aiheena saa­me­lais­ten par­la­men­tin 50-vuo­ti­nen taival

22.11.2023 19:00 5
Tilaajille
Milloin viimeksi ajattelit kolttia – tai batwoja?
Kolumni

Milloin vii­mek­si ajat­te­lit kolttia – tai bat­wo­ja?

14.11.2023 07:42 8
Energiayhtiö St1 suunnittelee Saamenmaalle valtavaa tuulivoimapuistoa, jota saamelaiset yli valtiorajojen vastustavat – saamelaiskäräjien puheenjohtaja: "Klassinen tapaus"

Ener­gia­yh­tiö St1 suun­nit­te­lee Saa­men­maal­le val­ta­vaa tuu­li­voi­ma­puis­toa, jota saa­me­lai­set yli val­tio­ra­jo­jen vas­tus­ta­vat – saa­me­lais­kä­rä­jien pu­heen­joh­ta­ja: "K­las­si­nen tapaus"

13.11.2023 09:44 28
Saamelaisten parlamentaarinen työ Suomessa täyttää 50 vuotta

Saa­me­lais­ten par­la­men­taa­ri­nen työ Suo­mes­sa täyttää 50 vuotta

09.11.2023 15:23
Tilaajille
Vanhemmat
Elokuva-arvio: Kansanmurha kulissien takana – osage-väestön piiloteltu kohtalo piirtyy esiin Martin Scorsesen suurelokuvassa

Elo­ku­va-ar­vio: Kan­san­mur­ha ku­lis­sien takana – osa­ge-väes­tön pii­lo­tel­tu kohtalo piirtyy esiin Martin Scor­se­sen suur­elo­ku­vas­sa

01.11.2023 15:17
Tilaajille
Toinen vaatettaa perheensä, toinen räväyttää tekokarvasta peskin – Birit ja Reetta Tornensis kantavat yhteistä saamelaista käsityöperintöä, mutta eri tavoin

Toinen vaa­tet­taa per­heen­sä, toinen rä­väyt­tää te­ko­kar­vas­ta peskin – Birit ja Reetta Tor­nen­sis kan­ta­vat yh­teis­tä saa­me­lais­ta kä­si­työ­pe­rin­töä, mutta eri tavoin

31.10.2023 18:15
Tilaajille
Lapin hyvinvointialueelle myönnettiin Saamen kieliteko -palkinto

Lapin hy­vin­voin­ti­alueel­le myön­net­tiin Saamen kie­li­te­ko -pal­kin­to

27.10.2023 10:30
Tilaajille
Saamelaiskäräjien hallitukselle 55 oikaisuvaatimusta vaalien tuloksesta

Saa­me­lais­kä­rä­jien hal­li­tuk­sel­le 55 oi­kai­su­vaa­ti­mus­ta vaalien tu­lok­ses­ta

26.10.2023 16:48 1
Tilaajille
Elokuva-arvio: Kansa, jonka juuret katkottiin — Katja Gauriloffin koltansaamenkielinen elokuva on kuulaan runollinen kuvaus synkästä historiasta

Elo­ku­va-ar­vio: Kansa, jonka juuret kat­kot­tiin — Katja Gau­ri­lof­fin kol­tan­saa­men­kie­li­nen elokuva on kuulaan ru­nol­li­nen kuvaus syn­käs­tä his­to­rias­ta

25.10.2023 16:09
Tilaajille
Katja Gauriloffin uusi elokuva Je'vida ottaa mustavalkoisuuden takaisin saamelaisille – ensimmäinen koltankielinen fiktioelokuva saa ensi-iltansa perjantaina

Katja Gau­ri­lof­fin uusi elokuva Je'vida ottaa mus­ta­val­koi­suu­den ta­kai­sin saa­me­lai­sil­le – en­sim­mäi­nen kol­tan­kie­li­nen fik­tio­elo­ku­va saa en­si-il­tan­sa per­jan­tai­na

19.10.2023 09:00
Tilaajille
Finnmarkin tunturialueelle suunniteltu tuulipuisto saamelaisessa vastatuulessa Utsjoella

Finn­mar­kin tun­tu­ri­alueel­le suun­ni­tel­tu tuu­li­puis­to saa­me­lai­ses­sa vas­ta­tuu­les­sa Uts­joel­la

12.10.2023 17:30 12
Tilaajille
Kolttien luottamusmiesvaaliluettelosta jäivät pois henkilötietonsa salanneet ihmiset

Kolt­tien luot­ta­mus­mies­vaa­li­luet­te­los­ta jäivät pois hen­ki­lö­tie­ton­sa sa­lan­neet ihmiset

06.10.2023 16:41 4
Tilaajille
Lapin Kansan tiedot: Saamelaiset saamassa pysyvän edustuksen Brysseliin, sijoituspaikka aluksi Suomen EU-edustusto

Lapin Kansan tiedot: Saa­me­lai­set saa­mas­sa pysyvän edus­tuk­sen Brys­se­liin, si­joi­tus­paik­ka aluksi Suomen EU-edus­tus­to

06.10.2023 06:00 18
Tilaajille
Saamelaiskäräjävaalien tulos vahvistettiin – vaalilautakunta jätti huomioimatta 252 ääntä

Saa­me­lais­kä­rä­jä­vaa­lien tulos vah­vis­tet­tiin – vaa­li­lau­ta­kun­ta jätti huo­mioi­mat­ta 252 ääntä

05.10.2023 13:49
Tilaajille
Eikö KHO:n päätöstä pidä noudattaa?
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Eikö KHO:n pää­tös­tä pidä nou­dat­taa?

05.10.2023 05:01 4