Kolumni: Totuus odottaa yhä ker­to­jaan­sa

Alkuperäiskansat
Viimeisin 24 tuntia
Kahden kerroksen saamelaisia
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Kahden ker­rok­sen saa­me­lai­sia

26.02.2024 17:00
Kuukausi
Kun suomalainen mielensä pahoitti
Kolumni

Kun suo­ma­lai­nen mie­len­sä pa­hoit­ti

15.02.2024 10:55 4
Tilaajille
Eduskunta aloittaa saamelaiskäräjälain käsittelyn tänään iltapäivällä – keskustelua voi seurata suorana verkossa

Edus­kun­ta aloit­taa saa­me­lais­kä­rä­jä­lain kä­sit­te­lyn tänään il­ta­päi­väl­lä – kes­kus­te­lua voi seurata suorana ver­kos­sa

14.02.2024 11:30
Tilaajille
Lyhytelokuvien näytös Saamenmaan sydämestä – Lapin yliopistolla voi nähdä perjantaina kolme saamelaista elokuvaa maksutta

Ly­hyt­elo­ku­vien näytös Saa­men­maan sy­dä­mes­tä – Lapin yli­opis­tol­la voi nähdä per­jan­tai­na kolme saa­me­lais­ta elo­ku­vaa mak­sut­ta

07.02.2024 14:44
Tilaajille
Musiikkia, elokuvia ja yhdessäoloa - näin saamelaisten kansallispäivää juhlittiin Inarissa

Mu­siik­kia, elo­ku­via ja yh­des­sä­oloa - näin saa­me­lais­ten kan­sal­lis­päi­vää juh­lit­tiin Ina­ris­sa

06.02.2024 13:59
Tilaajille
Tänään vietetään saamelaisten kansallispäivää

Tänään vie­te­tään saa­me­lais­ten kan­sal­lis­päi­vää

06.02.2024 07:49
Sissi Jomppanen, 21, opiskelee mumminsa äidinkieltä yliopistossa – ”Sellainen hyppy syvään päätyyn, että nyt on pakko uida”

Sissi Jomp­pa­nen, 21, opis­ke­lee mum­min­sa äi­din­kiel­tä yli­opis­tos­sa – ”Sel­lai­nen hyppy syvään pää­tyyn, että nyt on pakko uida”

06.02.2024 06:00
Tilaajille
Kierrätys tuo uusia trendejä saamelaiskäsitöihin – Elli Maaret Helander etsii malleja maailmalta ja toteuttaa ne saamelaiseen tyyliin

Kier­rä­tys tuo uusia tren­de­jä saa­me­lais­kä­si­töi­hin – Elli Maaret He­lan­der etsii malleja maail­mal­ta ja to­teut­taa ne saa­me­lai­seen tyyliin

06.02.2024 05:00 7
Tilaajille
Inka Guttorm on tehnyt käsitöitä leikki-ikäisestä saakka –  "Se on sitä elämää, sitä saamelaista elämää täällä saamelaisalueen ulkopuolella"

Inka Guttorm on tehnyt kä­si­töi­tä leik­ki-ikäi­ses­tä saakka –  "Se on sitä elämää, sitä saa­me­lais­ta elämää täällä saa­me­lais­alueen ul­ko­puo­lel­la"

05.02.2024 18:18
Tilaajille
Rovaniemen taidemuseon uudessa näyttelyssä arktinen alue muuttuu peruuttamattomasti, mutta toivoakin on

Ro­va­nie­men tai­de­mu­seon uudessa näyt­te­lys­sä ark­ti­nen alue muuttuu pe­ruut­ta­mat­to­mas­ti, mutta toi­voa­kin on

31.01.2024 20:02
Tilaajille
Yle Sápmi: Saamelaiskäräjien puheenjohtaja menossa vaihtoon, Pirita Näkkäläjärvellä vahva kannatus

Yle Sápmi: Saa­me­lais­kä­rä­jien pu­heen­joh­ta­ja menossa vaih­toon, Pirita Näk­kä­lä­jär­vel­lä vahva kan­na­tus

29.01.2024 13:03 2
Tilaajille
Vanhemmat
Joukko saamelaisyhdistyksiä osoittaa mieltä saamelaiskäräjälakiesitystä vastaan eduskuntatalolla helmikuussa

Joukko saa­me­lais­yh­dis­tyk­siä osoit­taa mieltä saa­me­lais­kä­rä­jä­la­ki­esi­tys­tä vastaan edus­kun­ta­ta­lol­la hel­mi­kuus­sa

23.01.2024 16:15 6
Tilaajille
Kolttien kyläkokouksissa valitaan uudet kolttaneuvostot helmikuun alussa

Kolt­tien ky­lä­ko­kouk­sis­sa va­li­taan uudet kolt­ta­neu­vos­tot hel­mi­kuun alussa

18.01.2024 13:24
Tilaajille
Mielipidekirjoitus

Met­sä­lap­pa­lai­set puo­lue­pe­lin uhrina

19.12.2023 17:00 8
Heikki Autto ja Sara Seppänen vastustavat hallituksen saamelaiskäräjälakiesitystä – suoraa kannatusta ei ilmaise Lapin kansanedustajista yksikään

Heikki Autto ja Sara Sep­pä­nen vas­tus­ta­vat hal­li­tuk­sen saa­me­lais­kä­rä­jä­la­ki­esi­tys­tä – suoraa kan­na­tus­ta ei ilmaise Lapin kan­san­edus­ta­jis­ta yk­si­kään

19.12.2023 16:45 31
Tilaajille
Totuus- ja sovintokomissio on kuullut jo yli sata saamelaista – "Monet ovat valmistautuneet ja heillä on pitkä lista asioita"

Totuus- ja so­vin­to­ko­mis­sio on kuullut jo yli sata saa­me­lais­ta – "Monet ovat val­mis­tau­tu­neet ja heillä on pitkä lista asioi­ta"

14.12.2023 05:00 24
Tilaajille
Saamelaiskäräjälakiuudistus etenee aikataulun mukaisesti – hallituksen esitys laista annetaan vuoden loppuun mennessä

Saa­me­lais­kä­rä­jä­la­ki­uu­dis­tus etenee ai­ka­tau­lun mu­kai­ses­ti – hal­li­tuk­sen esitys laista an­ne­taan vuoden loppuun men­nes­sä

01.12.2023 16:50 1
Tilaajille
Suurinta lahjaa jäätiin vielä odottamaan, kun saamelaisparlamentti juhli viisikymppisiä Inarissa – toiveet saamelaiskäräjälaista korkeammat kuin aikoihin

Suu­rin­ta lahjaa jäätiin vielä odot­ta­maan, kun saa­me­lais­par­la­ment­ti juhli vii­si­kymp­pi­siä Ina­ris­sa – toiveet saa­me­lais­kä­rä­jä­lais­ta kor­keam­mat kuin ai­koi­hin

28.11.2023 19:30 1
Tilaajille
Inarissa juhlitaan 50-vuotiasta saamelaisten parlamenttia – nimekkäässä vierasjoukossa neljä ministeriä ja joukko muita arvovieraita

Ina­ris­sa juh­li­taan 50-vuo­tias­ta saa­me­lais­ten par­la­ment­tia – ni­mek­kääs­sä vie­ras­jou­kos­sa neljä mi­nis­te­riä ja joukko muita ar­vo­vie­rai­ta

28.11.2023 13:32