Matkailu: Vaa­ral­li­siin paik­koi­hin py­sä­köi­dyt tu­ris­ti­bus­sit ja vuok­ra-au­tot kuu­men­ta­vat tun­tei­ta Ro­va­nie­mel­lä, poliisi vetoaa kul­jet­ta­jien vas­tuu­seen

Onnettomuudet: SVT: Kii­ru­nas­sa et­si­tään ka­don­nut­ta kelk­kai­li­jaa

lumivyöry: NRK: Nuori nor­ja­lais­mies kuoli lu­mi­vyö­rys­sä Nor­jas­sa

Mainos: Lapin Kansa Digi 13,90 €/kk – tilaa tästä

Totuus- ja sovintokomissio
Ruotsin tuntemattomin vähemmistö haluaa pois varjoista – tornionlaaksolaisten aseman parantaminen ei ole pois muilta vähemmistöiltä

Ruotsin tun­te­mat­to­min vä­hem­mis­tö haluaa pois var­jois­ta – tor­nion­laak­so­lais­ten aseman pa­ran­ta­mi­nen ei ole pois muilta vä­hem­mis­töil­tä

21.11.2023 16:30 4
Tilaajille
Kirkko aloittaa oman saamelaisten totuus- ja sovintoprosessiin liittyvän hankkeensa – prosessissa korostuu sielunhoidollinen ote ja "jäkälätason” näkökulma

Kirkko aloit­taa oman saa­me­lais­ten totuus- ja so­vin­to­pro­ses­siin liit­ty­vän hank­keen­sa – pro­ses­sis­sa ko­ros­tuu sie­lun­hoi­dol­li­nen ote ja "jä­kä­lä­ta­son” nä­kö­kul­ma

10.11.2022 14:07 1
Tilaajille
Saamelaiskäräjät valitsi Heikki Palton ja Anni-Siiri Länsmanin uusiksi komissaareiksi eronneiden tilalle, kertoo Yle

Saa­me­lais­kä­rä­jät valitsi Heikki Palton ja An­ni-Sii­ri Läns­ma­nin uusiksi ko­mis­saa­reik­si eron­nei­den ti­lal­le, kertoo Yle

30.09.2022 21:15 6
Saamelaiskäräjät palauttaa totuus- ja sovintokomission asian uudelleen ratkaistavaksi – täyskokouksella ei ollut tietoa, ettei työtä voi keskeyttää

Saa­me­lais­kä­rä­jät pa­laut­taa totuus- ja so­vin­to­ko­mis­sion asian uu­del­leen rat­kais­ta­vak­si – täys­ko­kouk­sel­la ei ollut tietoa, ettei työtä voi kes­keyt­tää

05.09.2022 13:49 4
Tilaajille
Sovinnon tekeminen on prosessi
Kolumni

So­vin­non te­ke­mi­nen on pro­ses­si

16.08.2022 06:00 4
Tilaajille
Mielipidekirjoitus

Totta toinen puoli

15.08.2022 05:00 2
Tilaajille
Saamelaiskäräjät päätti ottaa aikalisän totuus- ja sovintokomission jatkon suhteen – ilman luottamusta komission työn jatkaminen on mahdotonta
Pääkirjoitus

Saa­me­lais­kä­rä­jät päätti ottaa ai­ka­li­sän totuus- ja so­vin­to­ko­mis­sion jatkon suhteen – ilman luot­ta­mus­ta ko­mis­sion työn jat­ka­mi­nen on mah­do­ton­ta

11.08.2022 20:28 4
Tilaajille
Saamelaiskäräjät ottaa aikalisän totuus- ja sovintoprosessissa – uusien komissaarien valintaa päätettiin siirtää eteenpäin

Saa­me­lais­kä­rä­jät ottaa ai­ka­li­sän totuus- ja so­vin­to­pro­ses­sis­sa – uusien ko­mis­saa­rien va­lin­taa pää­tet­tiin siirtää eteen­päin

09.08.2022 18:47 7
Tilaajille
Mitä ja kenen pitää pyytää anteeksi – Ruotsin kirkon rooli on merkittävä Tornionlaakson kansan ruotsalaistamisessa
Kolumni

Mitä ja kenen pitää pyytää an­teek­si – Ruotsin kirkon rooli on mer­kit­tä­vä Tor­nion­laak­son kansan ruot­sa­lais­ta­mi­ses­sa

27.06.2022 13:29 1
Tilaajille
Saamelaisten totuus- ja sovittelukomissio ajautui kriisiin jo ennen kuin sovittelutyö pääsi kunnolla alkuun – pallo on nyt saamelaiskäräjillä
Pääkirjoitus

Saa­me­lais­ten totuus- ja so­vit­te­lu­ko­mis­sio ajautui krii­siin jo ennen kuin so­vit­te­lu­työ pääsi kun­nol­la alkuun – pallo on nyt saa­me­lais­kä­rä­jil­lä

13.05.2022 20:30 8
Tilaajille
Tutkija mietti pitkään, ennen kuin laittoi uuden työhakemuksen valtioneuvoston kansliaan – Anni-Kristiina Juuso: "Totuutta ei tarvitse pelätä, sillä se on jo tapahtunut"

Tutkija mietti pit­kään, ennen kuin laittoi uuden työ­ha­ke­muk­sen val­tio­neu­vos­ton kans­liaan – An­ni-Kris­tii­na Juuso: "To­tuut­ta ei tar­vit­se pelätä, sillä se on jo ta­pah­tu­nut"

05.03.2022 17:00 6
Tilaajille
Odotettu saamelaisten totuuskomissio aloitti työnsä Inarissa – emerituspiispa Kari Mäkinen: "Minulle saamelaisten asiat ovat meistä kenties vieraimpia"

Odo­tet­tu saa­me­lais­ten to­tuus­ko­mis­sio aloitti työnsä Ina­ris­sa – eme­ri­tus­piis­pa Kari Mä­ki­nen: "Mi­nul­le saa­me­lais­ten asiat ovat meistä kenties vie­raim­pia"

15.12.2021 06:30 5
Tilaajille
Pääministeri on asettanut arvovaltansa peliin, jotta saamelaiskäräjälaki saadaan vihdoin maaliin – mutta mitä tekee keskusta?
Pääkirjoitus

Pää­mi­nis­te­ri on aset­ta­nut ar­vo­val­tan­sa peliin, jotta saa­me­lais­kä­rä­jä­la­ki saadaan vihdoin maaliin – mutta mitä tekee kes­kus­ta?

29.10.2021 21:00 17
Tilaajille
Metsäsuomalaisten sortoa selvitetään Norjassa - Totuus- ja sovintokomissio perkaa miten väki pakkonorjalaistettiin

Met­sä­suo­ma­lais­ten sortoa sel­vi­te­tään Nor­jas­sa - Totuus- ja so­vin­to­ko­mis­sio perkaa miten väki pak­ko­nor­ja­lais­tet­tiin

31.03.2021 13:49 3
Tilaajille
Miksi saamelaisten kokemukset kolonialismista nähdään yksilöiden asenteina? Suvi Westin uusin elokuva on kollektiivinen hätähuuto

Miksi saa­me­lais­ten ko­ke­muk­set ko­lo­nia­lis­mis­ta nähdään yk­si­löi­den asen­tei­na? Suvi Westin uusin elokuva on kol­lek­tii­vi­nen hä­tä­huu­to

12.03.2021 17:30 11
Tilaajille
Saamelaiskäräjät hyväksyi Suomen valtion esitykset totuus- ja sovintokomission komissaareiksi – Ehdolla Hannele Pokka ja Kari Mäkinen

Saa­me­lais­kä­rä­jät hy­väk­syi Suomen valtion esi­tyk­set totuus- ja so­vin­to­ko­mis­sion ko­mis­saa­reik­si – Ehdolla Hannele Pokka ja Kari Mäkinen

04.03.2021 10:17 2
Tilaajille
Saamelaiskäräjät haluaa totuus- ja sovintokomission työlle vuoden lisäaikaa

Saa­me­lais­kä­rä­jät haluaa totuus- ja so­vin­to­ko­mis­sion työlle vuoden li­sä­ai­kaa

22.02.2021 14:54
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Tun­nus­tus Saa­men­maal­le – "Ky­sy­myk­set kum­pua­vat omasta epä­var­muu­des­ta"

10.02.2021 05:20
Tilaajille
Totuus- ja sovintokomission valmistelussa on jo koeteltu luottamusta: "On ollut kivinen tämä tie"

Totuus- ja so­vin­to­ko­mis­sion val­mis­te­lus­sa on jo koe­tel­tu luot­ta­mus­ta: "On ollut kivinen tämä tie"

11.01.2021 09:18 1
Tilaajille
Koko saamelaisyhteisö pitää saada mukaan totuus- ja sovintoprosessiin – Saamelaiskäräjät asetti omat komissaarinsa selvittämään saamelaisten kokemuksia

Koko saa­me­lais­yh­tei­sö pitää saada mukaan totuus- ja so­vin­to­pro­ses­siin – Saa­me­lais­kä­rä­jät asetti omat ko­mis­saa­rin­sa sel­vit­tä­mään saa­me­lais­ten ko­ke­muk­sia

05.01.2021 08:03 3
Tilaajille