Lapin sää: En­sim­mäi­nen 20 asteen ylitys mi­tat­tiin Yli­tor­niol­la – ke­säis­tä lämpöä jatkuu Lapissa he­la­tors­tai­hin saakka

Remontointi: Saa­ta­vuus hei­ken­ty­nyt osassa te­ras­si- ja sau­na­ra­ken­ta­mi­ses­sa käy­te­tyis­tä puu­la­jeis­ta – sota Uk­rai­nas­sa voi vai­keut­taa suo­ma­lais­ten re­mon­toin­tia

Pääkirjoitus
Tilaajille

Saa­me­lais­ten totuus- ja so­vit­te­lu­ko­mis­sio ajautui krii­siin jo ennen kuin so­vit­te­lu­työ pääsi kun­nol­la alkuun – pallo on nyt saa­me­lais­kä­rä­jil­lä

Pääkirjoitus // 14.5.2022

Saamelaisten ja valtion välisen totuus- ja sovintokomission työ on ajautunut kriisiin jo ennen kuin se on kunnolla päässyt käyntiin. Komissaari Miina Seurujärvi erosi komissiosta ja vaati lähtiessään sen hajottamista, koska komissio ei pysty hänen mukaansa toteuttamaan sille annettua tehtävää.

Saamelaiskäräjät, kolttien kyläkokous ja Suomen valtio perustivat komission puoli vuotta sitten. 2-vuotinen hanke on alkanut asiantuntijoiden ja yhdistysten kuulemisella. Seurujärvi oli toinen saamelaiskäräjien nimittämistä komissaareista, toinen on Heikki J. Hyvärinen. Valtioneuvoston nimeämiä komissaareja ovat arkkipiispa emeritus Kari Mäkinen ja työelämäprofessori Hannele Pokka. Kolttien kyläkokouksen nimeämä komissaari Irja Jefremoff toimi alkukauden puheenjohtajana.