Vaalikone: Katso Lapin Kansan vaa­li­ko­nees­ta, kuka eh­dok­kais­ta on lä­him­pä­nä aja­tus­maail­maa­si

Kolumni: Hä­vet­tää tun­nus­taa, mutta en pysty kat­so­maan tv:n vaa­li­väit­te­lyi­tä

Vaalit: Kuka on edus­kun­ta­vaa­lien Lapin ää­ni­ha­ra­va? Veikkaa ja voita

Mainos: Mitä enemmän tiedät sitä helpommin äänestät, tilaa tästä Lapin Kansa 2 kk 59,90 euroa

Saa­me­lais­kä­rä­jät valitsi Heikki Palton ja An­ni-Sii­ri Läns­ma­nin uusiksi ko­mis­saa­reik­si eron­nei­den ti­lal­le, kertoo Yle

Uudet komissaarit ovat Heikki Paltto ja Anni-Siiri Länsman.
Uudet komissaarit ovat Heikki Paltto ja Anni-Siiri Länsman.
Kuva: Olli Miettunen, Anne-Maria Magga

Saamelaiskäräjät kokoontui perjantaina 30. syyskuuta. Asialistalla oli uusien komissaarien valinta saamelaisten totuus- ja sovintokomissioon eronneiden Miina Seurujärven ja Heikki J. Hyvärisen tilalle.

Ylen tietojen mukaan uudet komissaarit ovat Anni-Siiri Länsman ja Heikki Paltto.

Länsman on yhteiskuntatieteiden tohtori ja Oulun yliopiston humanistiseen tiedekuntaan kuuluvan saamen kielten ja kulttuurin osaston, Giellagas-instituutin, johtaja. Paltto on poronhoitaja ja yrittäjä sekä entinen saamelaiskäräjien jäsen ja nykyinen saamelaiskäräjien vaalilautakunnan puheenjohtaja.

Valtioneuvosto oli pyytänyt käräjiä valitsemaan uudet komissaarit 30. syyskuuta mennessä. Nyt kun uudet komissaarit on valittu, saamelaisten totuus- ja sovintokomissio pääsee jatkamaan työtään.

Lue lisää:

Saa­me­lais­kä­rä­jät pa­laut­taa totuus- ja so­vin­to­ko­mis­sion asian uu­del­leen rat­kais­ta­vak­si – täys­ko­kouk­sel­la ei ollut tietoa, ettei työtä voi kes­keyt­tää

Saa­me­lais­kä­rä­jät ottaa ai­ka­li­sän totuus- ja so­vin­to­pro­ses­sis­sa – uusien ko­mis­saa­rien va­lin­taa pää­tet­tiin siirtää eteen­päin

An­ni-Kriis­tii­na Juuso jätti työnsä totuus- ja so­vin­to­ko­mis­sion pää­sih­tee­ri­nä – myös ko­mis­saa­ri Heikki J. Hy­vä­ri­nen on pyy­tä­nyt eroa