Tilaajille

Yli tuhat ki­lo­met­riä lisää val­vot­ta­vaa si­sä­ra­jaa, sata ra­ja­var­ti­jaa avuksi muualta ja kak­sin­ker­tai­nen määrä kä­si­tel­tä­viä rik­ko­muk­sia – Lapin ra­ja­var­tios­tol­le vuosi 2020 oli poik­keuk­sel­li­nen

Rajoitukset ovat muuttuneet useasti ja rajayhteisön liikkumisen helpottuminen on rajavartioston mukaan näkynyt ylikulkijamäärissä.

Lapin rajavartiostolle vuosi 2020 toi isoja mullistuksia. Maaliskuun 17. päivä 2020 Suomen valtioneuvosto teki päätöksen rajoittaa henkilöliikennettä Suomen rajoilla. Sisärajatarkastukset otettiin käyttöön 19. maaliskuuta.

Ulkorajaliikenteelle asetettiin rajoituksia ja osa rajanylityspaikoista suljettiin. Rovaniemen, Kittilän, Ivalon ja Enontekiön lentoasemilla ja pohjoisen itärajan rajanylityspaikoilla ulkorajaliikenne tyrehtyi lähes kokonaan.