Virusmuunnos: Hal­li­tus kieltää maa­han­tu­lon seit­se­mäs­tä ete­läi­sen Afrikan maasta – Suomen kan­sa­lai­set ja Suo­mes­sa va­ki­nai­ses­ti asuvat saavat aina palata

Maanjäristykset: Utsjoen tä­räh­te­lyt var­mis­tui­vat maan­jä­ris­tyk­sek­si –  jä­ris­tys­kes­kus oli Norjan puo­lel­la 13,6 ki­lo­met­rin sy­vyy­des­sä

Äänestys: Mikä on Sy­käh­dyt­tä­vin lap­pi­lai­nen ur­hei­lu­ta­pah­tu­ma – äänestä ja osal­lis­tu ar­von­taan

Tilaajille

Yli tuhat ki­lo­met­riä lisää val­vot­ta­vaa si­sä­ra­jaa, sata ra­ja­var­ti­jaa avuksi muualta ja kak­sin­ker­tai­nen määrä kä­si­tel­tä­viä rik­ko­muk­sia – Lapin ra­ja­var­tios­tol­le vuosi 2020 oli poik­keuk­sel­li­nen

Rajoitukset ovat muuttuneet useasti ja rajayhteisön liikkumisen helpottuminen on rajavartioston mukaan näkynyt ylikulkijamäärissä.

Lapin rajavartiostolle vuosi 2020 toi isoja mullistuksia. Maaliskuun 17. päivä 2020 Suomen valtioneuvosto teki päätöksen rajoittaa henkilöliikennettä Suomen rajoilla. Sisärajatarkastukset otettiin käyttöön 19. maaliskuuta.

Ulkorajaliikenteelle asetettiin rajoituksia ja osa rajanylityspaikoista suljettiin. Rovaniemen, Kittilän, Ivalon ja Enontekiön lentoasemilla ja pohjoisen itärajan rajanylityspaikoilla ulkorajaliikenne tyrehtyi lähes kokonaan.