rajavartiolaitos
"Lihakuorma uskallettiin tilata, kun Erna lupasi avata rajat" – Käsivarressa iloitaan elämän normalisoitumisesta, ensimmäiset norjalaiset ehtivät Kilpishalliin jo aamulla

"Li­ha­kuor­ma us­kal­let­tiin tilata, kun Erna lupasi avata rajat" – Kä­si­var­res­sa iloi­taan elämän nor­ma­li­soi­tu­mi­ses­ta, en­sim­mäi­set nor­ja­lai­set ehtivät Kil­pis­hal­liin jo aamulla

15.06.2020 18:30 0
Tilaajille
Yksi uusi reservin majuri - katso täältä lippujuhlapäivän ylennykset Lapissa

Yksi uusi re­ser­vin majuri - katso täältä lip­pu­juh­la­päi­vän ylen­nyk­set Lapissa

04.06.2020 06:00 0
Tilaajille
EU:n yhteinen rajavartiosto aloittaa 5 000 työntekijän voimin ensi vuonna – mahdollista operoida myös EU:n ulkopuolella

EU:n yh­tei­nen ra­ja­var­tios­to aloit­taa 5 000 työn­te­ki­jän voimin ensi vuonna – mah­dol­lis­ta ope­roi­da myös EU:n ul­ko­puo­lel­la

04.03.2020 19:04 0
Kansainvälisissä rajavalvontaoperaatioissa on tällä hetkellä mukana 11 suomalaista – Avuntarve näkyy etenkin Välimerellä

Kan­sain­vä­li­sis­sä ra­ja­val­von­ta­ope­raa­tiois­sa on tällä het­kel­lä mukana 11 suo­ma­lais­ta – Avun­tar­ve näkyy etenkin Vä­li­me­rel­lä

25.10.2019 12:37 0
Tilaajille
Ra­ja­var­tio­lai­tos­ta johtanut ken­raa­li­luut­nant­ti Ilkka Laitinen on kuollut

Ra­ja­var­tio­lai­tos­ta joh­ta­nut ken­raa­li­luut­nant­ti Ilkka Lai­ti­nen on kuollut

30.09.2019 19:26 0

Ra­ja­var­tio­lai­tos: Saksan li­puil­la va­rus­te­tun su­kel­lus­aluk­sen epäil­lään rik­ko­neen Es­to­nian hau­ta­rau­haa – Saksan vi­ran­omai­sia in­for­moi­tu

24.09.2019 16:59 0

Ra­ja­var­tio­lai­tok­sen uudeksi pääl­li­kök­si esi­te­tään Pasi Kos­ta­mo­vaa­raa – nimitys tar­koi­tus tehdä per­jan­tai­na

19.09.2019 21:17 0
Tilaajille
Rajavartijat

Ra­ja­var­ti­jat

21.12.2018 08:59 0