Pääkirjoitus: Liit­ty­mi­nen Poh­jois-Poh­jan­maa­han tuskin pe­las­tai­si Län­si-Poh­jan syn­ny­tyk­siä

kolumni: Miksi työ ei löydä te­ki­jää, eikä tekijä työtä?

Siirtolaisuus
Työ houkuttelee maahanmuuttajia
Kolumni

Työ hou­kut­te­lee maa­han­muut­ta­jia

25.01.2024 05:23
Mielipidekirjoitus

On­gel­maan löytyy rat­kai­su

18.12.2023 17:00 1
Muonion kirkossa on suuri taulu, jonka taiteilija maalasi menetettyään koko perheensä – tällainen oli tuntemattomaksi jäänyt Selim Töyrä

Muonion kir­kos­sa on suuri taulu, jonka tai­tei­li­ja maalasi me­ne­tet­tyään koko per­heen­sä – täl­lai­nen oli tun­te­mat­to­mak­si jäänyt Selim Töyrä

08.04.2023 10:20 10
Tilaajille
Olisiko Suomi valmis, jos Puolan tapahtumat toistuisivat itärajalla? Näin siirtolaisten massaliikehdintään on varauduttu

Olisiko Suomi valmis, jos Puolan ta­pah­tu­mat tois­tui­si­vat itä­ra­jal­la? Näin siir­to­lais­ten mas­sa­lii­keh­din­tään on va­rau­dut­tu

13.11.2021 06:00
Tilaajille
Päiväkirja: Kiitos metsäopiston, en tullut syntyneeksi Uuteen-Seelantiin
Kolumni

Päi­vä­kir­ja: Kiitos met­säo­pis­ton, en tullut syn­ty­neek­si Uu­teen-See­lan­tiin

19.05.2021 07:00 1
Tilaajille
Minä haaveilen matkasta Kanarialle – niin haaveilee moni myös Afrikassa, mutta matkamme on perin erilainen
Kolumni

Minä haa­vei­len mat­kas­ta Ka­na­rial­le – niin haa­vei­lee moni myös Af­ri­kas­sa, mutta mat­kam­me on perin eri­lai­nen

25.04.2021 17:49 7
Tilaajille
Lapin amerikkalaiset seuraavat tarkasti Yhdysvaltojen vaaleja, mutta eivät valvo niiden takia – "Tulehtunutta poliittista tilannetta voi olla vaikea nollata"

Lapin ame­rik­ka­lai­set seu­raa­vat tar­kas­ti Yh­dys­val­to­jen vaa­le­ja, mutta eivät valvo niiden takia – "Tu­leh­tu­nut­ta po­liit­tis­ta ti­lan­net­ta voi olla vaikea nol­la­ta"

01.11.2020 18:30
Tilaajille

Ih­mi­soi­keus­jär­jes­tö: Yli 500 siir­to­lais­las­ta etsii yhä van­hem­piaan Trumpin hal­lin­non ra­ja­po­li­tii­kan seu­rauk­se­na

21.10.2020 22:56
Siirtolaisia pyrkii Eurooppaan myös pandemiassa – Välimerellä pelätään tapahtuvan haaksirikkoja, joista kenelläkään ei ole tietoa

Siir­to­lai­sia pyrkii Eu­roop­paan myös pan­de­mias­sa – Vä­li­me­rel­lä pe­lä­tään ta­pah­tu­van haak­si­rik­ko­ja, joista ke­nel­lä­kään ei ole tietoa

07.07.2020 10:19
"Yksikään Euroopan maa ei voi jättäytyä sivuun siirtolaiskysymyksestä" – Erdogan vaati lisätukea Brysselissä

"Yk­si­kään Eu­roo­pan maa ei voi jät­täy­tyä sivuun siir­to­lais­ky­sy­myk­ses­tä" – Erdogan vaati li­sä­tu­kea Brys­se­lis­sä

09.03.2020 21:38
Turkin presidentti Erdogan vaatii Kreikkaa avaamaan porttinsa siirtolaisille – Erdogan tapaa EU-johtoa Brysselissä tänään

Turkin pre­si­dent­ti Erdogan vaatii Kreik­kaa avaa­maan port­tin­sa siir­to­lai­sil­le – Erdogan tapaa EU-joh­toa Brys­se­lis­sä tänään

09.03.2020 11:16
Kymmeniä siirtolaisia kuoli laivaturmassa Mauritanian edustalla

Kym­me­niä siir­to­lai­sia kuoli lai­va­tur­mas­sa Mau­ri­ta­nian edus­tal­la

05.12.2019 14:25
Tilaajille
Poliisi löysi 41 elävää siirtolaista rekan kylmäkontista Kreikassa – löytö paljastui rutiinitarkastuksen yhteydessä

Poliisi löysi 41 elävää siir­to­lais­ta rekan kyl­mä­kon­tis­ta Krei­kas­sa – löytö pal­jas­tui ru­tii­ni­tar­kas­tuk­sen yh­tey­des­sä

04.11.2019 18:35
Tilaajille
Kansainvälisissä rajavalvontaoperaatioissa on tällä hetkellä mukana 11 suomalaista – Avuntarve näkyy etenkin Välimerellä

Kan­sain­vä­li­sis­sä ra­ja­val­von­ta­ope­raa­tiois­sa on tällä het­kel­lä mukana 11 suo­ma­lais­ta – Avun­tar­ve näkyy etenkin Vä­li­me­rel­lä

25.10.2019 12:37
Tilaajille
EU on voimaton Turkin uhkausten edessä, myönsivät nimettömät EU-diplomaatit – Tutkija: "Pelko pakolaisista ohjaa eurooppalaisten poliitikkojen toimia"

EU on voi­ma­ton Turkin uh­kaus­ten edessä, myön­si­vät ni­met­tö­mät EU-dip­lo­maa­tit – Tut­ki­ja: "Pelko pa­ko­lai­sis­ta ohjaa eu­roop­pa­lais­ten po­lii­tik­ko­jen toimia"

10.10.2019 21:43
Lukijalta Mielipidekirjoitus

An­ne­taan työlupa tu­li­joil­le

01.10.2019 05:59
Tilaajille