Turkin iskut Syyriaan
YK: jo 100 000 ihmistä on paennut Syyriassa – Yhdysvalloissa viritellään usealla taholla Turkin vastaisia pakotteita

YK: jo 100 000 ihmistä on paennut Syy­rias­sa – Yh­dys­val­lois­sa vi­ri­tel­lään usealla taholla Turkin vas­tai­sia pa­kot­tei­ta

11.10.2019 22:08 0
Tilaajille
Suomi jatkaa kurditaistelijoiden kouluttamista Turkin hyökkäyksen naapurissa – "Ei voi vetää johtopäätöstä, että olisivat heti lähdössä Syyrian puolelle"

Suomi jatkaa kur­di­tais­te­li­joi­den kou­lut­ta­mis­ta Turkin hyök­käyk­sen naa­pu­ris­sa – "Ei voi vetää joh­to­pää­tös­tä, että oli­si­vat heti läh­dös­sä Syyrian puo­lel­le"

11.10.2019 17:36 0
YK:n turvallisuusneuvosto vaatii Turkkia lopettamaan sotilasoperaation – Tämä Turkin sotatoimista Syyriassa tiedetään nyt

YK:n tur­val­li­suus­neu­vos­to vaatii Turkkia lo­pet­ta­maan so­ti­las­ope­raa­tion – Tämä Turkin so­ta­toi­mis­ta Syy­rias­sa tie­de­tään nyt

10.10.2019 22:20 0
Tilaajille
EU on voimaton Turkin uhkausten edessä, myönsivät nimettömät EU-diplomaatit – Tutkija: "Pelko pakolaisista ohjaa eurooppalaisten poliitikkojen toimia"

EU on voi­ma­ton Turkin uh­kaus­ten edessä, myön­si­vät ni­met­tö­mät EU-dip­lo­maa­tit – Tut­ki­ja: "Pelko pa­ko­lai­sis­ta ohjaa eu­roop­pa­lais­ten po­lii­tik­ko­jen toimia"

10.10.2019 21:43 0
Suomi myönsi 40 miljoonalla eurolla sotatarvikkeiden vientilupia Turkkiin – Puolustusministeriön mukaan jo myönnettyjä lupia on mahdollista perua

Suomi myönsi 40 mil­joo­nal­la eurolla so­ta­tar­vik­kei­den vien­ti­lu­pia Turk­kiin – Puo­lus­tus­mi­nis­te­riön mukaan jo myön­net­ty­jä lupia on mah­dol­lis­ta perua

10.10.2019 19:48 0
Tilaajille
Ulkoministeri Haavisto Erdoganin pakolaisvyöryllä uhkaamisesta: "Kovista lausunnoista pitäisi päästä maltilliseen asioiden hoitamiseen"

Ul­ko­mi­nis­te­ri Haa­vis­to Er­do­ga­nin pa­ko­lais­vyö­ryl­lä uh­kaa­mi­ses­ta: "Ko­vis­ta lau­sun­nois­ta pitäisi päästä mal­til­li­seen asioi­den hoi­ta­mi­seen"

10.10.2019 19:16 0
Tilaajille
Turkin armeija on iskenyt 181 kohteeseen Syyriassa – Tämä tapahtumista tiedetään nyt

Turkin armeija on iskenyt 181 koh­tee­seen Syy­rias­sa – Tämä ta­pah­tu­mis­ta tie­de­tään nyt

10.10.2019 10:35 0
Tilaajille
Trump varoittaa Turkkia hyökkäyksestä ja pitää sitä "huonona ideana"

Trump va­roit­taa Turkkia hyök­käyk­ses­tä ja pitää sitä "huo­no­na ideana"

09.10.2019 22:08 0
EU tuomitsi Turkin hyökkäyksen Syyriaan – Tuhannet ihmiset pakenivat pommituksia rajakylistä

EU tuo­mit­si Turkin hyök­käyk­sen Syy­riaan – Tu­han­net ihmiset pa­ke­ni­vat pom­mi­tuk­sia ra­ja­ky­lis­tä

09.10.2019 21:40 0
Kurdien edustaja Turkin iskusta Syyriaan: Suomalaisia mukana kurdien taistelujoukoissa, uusista lähtijöistä ei tarkkaa tietoa

Kurdien edus­ta­ja Turkin iskusta Syy­riaan: Suo­ma­lai­sia mukana kurdien tais­te­lu­jou­kois­sa, uusista läh­ti­jöis­tä ei tarkkaa tietoa

09.10.2019 18:23 0